WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Проблеми фінансування освітньої системи України - Реферат

Проблеми фінансування освітньої системи України - Реферат

забезпечення навчальних закладів. Згідно з частиною третьою та п'ятою статті 63, статті 65 Закону України "Про вищу освіту", частиною восьмою статті 50 та статті 51 Закону України "Про професійно-технічну освіту", заклади державної та комунальної форм власності мають право користуватися банківськими кредитами, надавати фізичним та юридичним особам платні послуги у галузі вищої освіти, самостійно розпоряджатися доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання цих послуг; право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, право зберігати ці кошти на депозитних рахунках банків.
Проте окремі положення Бюджетного кодексу України, який регулює весь бюджетний процес в Україні, вступають у протиріччя з Законами України "Про вищу освіту", "Про освіту","Про професійно-технічну освіту".
Згідно з положеннями Бюджетного кодексу України державні навчальні заклади:
- не мають права здійснювати запозичення у будь-якій формі або надавати за рахунок бюджетних коштів позики юридичним і фізичним особам, крім випадків, передбачених законом про Державний бюджет України (частина третя статті 21 Кодексу);
- повинні складати кошторис, що є основним плановим документом бюджетної установи, який надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень (частина друга статті 51 Кодексу);
- беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами (частина п'ята статті 51 Кодексу);
- мають розрахунково-касове обслуговування в органах Державного казначейства України (пункт 2 частини першої статті 48 Кодексу);
- ведуть бухгалтерський облік і складають звітність відповідно до правил та форм, встановлених Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України (частина третя статті 56 та частина друга статті 58 Кодексу).
Отже, норми Законів України "Про вищу освіту", "Про професійно-технічну освіту" не узгоджуються з нормами Бюджетного кодексу України щодо порядку використання власних коштів державними закладами освіти, здійснення ними банківських та інших розрахунково-касових операцій.
До того ж, згідно з Інструкцією Державного казначейства України про відкриття реєстраційних рахунків органами Державного казначейства України, від 09.04.97 № 32 зареєстрованою Міністерством юстиції України 12.05.97 за № 172/1976, яка поширюється на державні навчальні заклади, казначейська система виконання державного бюджету передбачає акумулювання всіх коштів державного бюджету на рахунках, що відкриваються в установах банків на ім'я органів Державного казначейства України.
Зазначені рахунки діють в єдиному режимі, створюючи загальнодержавну систему єдиного казначейського рахунка. Органи Державного казначейства України безпосередньо здійснюють платежі на користь суб'єктів господарської діяльності, інших підприємств, організацій і установ, які виконали роботи та (або) надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.
Тобто норми Законів України "Про вищу освіту" та "Про професійно-технічну освіту" у частині самостійного використання своїх коштів і права відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, право збереження цих коштів на депозитних рахунках банків, право користуватися банківськими кредитами, по суті, є формальними, оскільки під час здійснення бюджетного процесу норми бюджетного законодавства мають пріоритет над іншими нормами законодавства.
Підсумовуючи наведене, можна зробити висновок, що існуючий рівень бюджетного фінансування освітньої галузі не задовольняє повною мірою навіть поточні її потреби, не кажучи про її модернізацію і розвиток. Освіта може бути визнана дійсним пріоритетом державної політики лише через пріоритетність її державного фінансування. Необхідно запровадити на законодавчому рівні прозорий механізм фінансування державних середніх шкіл і вищих навчальних закладів за принципом виділення коштів з розрахунку на одного учня і студента, які навчаються. З метою збереження і розвитку інтелектуального потенціалу України необхідно відмовитися від принципу "залишкового" фінансування освіти та неухильно виконувати положення статті 61 Закону України "Про освіту", яка передбачає фінансування сфери освіти в розмірі не нижче 10 % ВВП.
Нині все більше актуалізується проблема систематизації законодавства у сфері освіти, розробки та прийняття не окремих законів, а єдиного кодексу законів про освіту, що врегулював би весь комплекс освітніх питань.
Не втрачає актуальності й питання про затвердження загальнодержавної програми розвитку освіти, яке відповідно до статті 85 Конституції України належить до компетенції саме Верховної Ради України. На нашу думку, основу такої програми могли б скласти Національна доктрина розвитку освіти в Україні та проект програми "Сім кроків для виходу з кризи" (пріоритетні напрями розвитку освіти в Україні), розроблений групою народних депутатів України.
Література:
1. Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту": Закон України: від 23 березня 1996 р. № 100/96-ВР. - ст 3.1.
2. Статистичний щорічник України за 2000 рік. - Державний комітет статистики України, 2001. - С. 436.
3. Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР. - ст. 3.
4. Статистичний щорічник України за 2000 рік. - С. 448.
5. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 р. № 2984-ІІІ. - Ст. 4.
6. Освіта України. Інформаційно-аналітичний огляд. - С. 63, 85.
7. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2001/2002 н. р. // Статистичний бюллетень. - К.: Державний комітет статистики, 2002. - С. 13.
8. Стоимость обучения в некоторых вузах для контрактников. - Деловая столица, 2002. - 13 мая. - С. 27.
9. Старожицкая М. Магистр в законе. - Киевский телеграф, 2002. - 28 января. - С. 7.
10. Статистичний бюлетень за січень-березень 2002 року / Державний комітет статистики. - К., 2002.
11. Про прожитковий мінімум на 2003 рік: Закон України від 28 листопада 2002 року № 247-IV.
12. Розраховано за виданням: Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2001 / 2002 н.р. - С. 21.
13. Биченко А. Українська освіта очима українців // Національна безпека і оборона. - 2002 - № 4. - С. 42.
14. http://www.profi -club.kiev.ua//cqilaticles/cataloque id = 37.
15. Edukacja w roku szkolnym 2000/2001. - //www.men.waw.pl.

 
 

Цікаве

Загрузка...