WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Перспективні напрями розвитку безготівкових розрахунків у платіжному обороті України - Реферат

Перспективні напрями розвитку безготівкових розрахунків у платіжному обороті України - Реферат

банкінг". Це ще зовсім нові форми платіжних інструментів в українському грошовому обороті та законодавстві України. Відповідно в Інструкції введено такі нові поняття, як "дистанційне обслуговування", "дистанційне розпорядження клієнта", "електронний розрахунковий документ", "реєстр електронних розрахункових документів". Встановлено, що юридичною підставою для роботи клієнта за допомогою системи дистанційного обслуговування і оброблення банком дистанційнихрозпоряджень є договір про розрахунково-касове обслуговування. Такий договір має обумовлювати права, обов'язки та відповідальність сторін, порядок вирішення спорів у разі їх виникнення тощо.
5. Для здійснення безготівкових розрахунків за допомогою систем "клієнт-банк" та "клієнт-Інтернет-банк" у новій Інструкції пропонується застосовувати електронні розрахункові документи. Такі документи трактуються, як документи, інформація в яких подана у формі електронних даних, включаючи відповідні реквізити розрахункового документа, і які можуть бути сформовані, передані, збережені і перетворені у візуальну форму представлення електронними засобами. Водночас чітко визначені обов'язкові реквізити електронного розрахункового документа, до яких віднесено: дату і номер; назву, ідентифікаційний код (номер) платника та номер його рахунку; назву та код банку платника; назву, ідентифікаційний код (номер) одержувача та номер його рахунку; назву та код банку одержувача; суму цифрами; призначення платежу; електронний цифровий підпис (ЕЦП); інші реквізити, які віднесені під час формування електронного розрахункового документа системою електронних платежів до "допоміжних реквізитів".
6. Новою Інструкцією платникові дозволено формувати електронні розрахункові документи на підставі паперових, оформлених належним чином, які вже стали традиційними, а саме: платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, а також платіжних карток. Але в цьому контексті застосовані і певні обмеження оформлення клієнтами електронних документів на підставі "традиційних" розрахункових документів. Це стосується документів, які мають додатки (реєстр розрахункових чеків, реєстр документів за акредитивом), а також випадків формування електронних розрахункових документів на підставі платіжних вимог на примусове списання, стягнення коштів та у разі договірного списання коштів. Такі платіжні вимоги можуть бути надіслані до банку виключно в паперовій формі.
У кінці кожного робочого дня відповідальний виконавець роздруковує реєстр електронних розрахункових документів, отриманих від клієнта, засвідчує його своїм підписом і відбитком штампа банку і підшиває в документи дня, як первинний документ. Така процедура говорить про спробу НБУ уникнути всіляких негараздів, а саме: комп'ютерних збоїв, несанкціонованого втручання в електронну систему банку та інше. Скептикам електронного обігу можна заперечити, що і паперові носії можуть теоретично зникнути, наприклад, згоріти, що також не дає гарантії їх стовідсоткового зберігання. Але порівняння таких ризиків не є предметом нашого дослідження.
7. Інструкцією визначено особливості здійснення розрахунків за допомогою системи "телефонного банкінгу", що трактується, як дистанційне обслуговування клієнтів за допомогою телефонних каналів зв'язку. При цій системі застосовується дещо відмінна ідентифікація клієнта. По-перше, вона проводиться за допомогою засобів ідентифікації, передбачених у договорі між банком і клієнтом; по-друге, засобами ідентифікації вважаються номер клієнта, особистий ПІН-код, сукупність цифрових і літерних компонентів (банк надає їх клієнту після укладання договору); по-третє, передавання дистанційного розпорядження та реєстрація його банком здійснюється за погодженим доступом в автоматичному режимі. Крім того, введені певні процедури по доступу до системи та передавання дистанційних розпоряджень від клієнта до банку. До них відносяться такі вимоги:
- клієнт повинен правильно ввести значення засобу ідентифікації;
- клієнт повинен ввести код операції та всі параметри, які запитуються системою;
- клієнт повинен підтвердити це розпорядження.
Така процедура не вбачається занадто складною, адже йдеться про списання коштів з рахунку. Тому питання зайвого або неправомірного втручання не вбачаються надмірними. Хоча поки що ці розрахунки стосуються комунальних послуг та телефонних переговорів, але в подальшому їх спектр може значно розширитися.
Не зовсім прийнятною вбачається в цій Інструкції можливість банку відмовити у виконанні електронного розрахункового документа, переданого по телефону. Як аргумент, для цього визначено обставини, коли клієнт не надасть банкові документи і відомості, які б підтвердили суть його діяльності та фінансовий стан. І зовсім незрозумілою, на нашу думку, є можливість відмови у здійсненні операції через те, що вона містить ознаки фінансового моніторингу. Такі дії НБУ швидше спрямовані на виконання Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".
Застосування системи телефонного банкінгу призведе до зростання конкуренції на ринку банківських послуг завдяки активному виходу на ринок інших фінансових посередників і небанківських корпорацій у співдружності з фінансовими й технологічними компаніями, що володіють новітніми інформаційними технологіями. Причому ці тенденції будуть характерні для всіх сегментів ринку банківських і фінансових послуг.
Прийняттю згаданої вище Інструкції передувало прийняття цілого ряду законів і законодавчих актів, без яких впровадження новітніх платіжних систем в Україні неможливе. Йдеться, у першу чергу, про прийняття законів України " Про електронні документи та електронний документообіг " і " Про електронний цифровий підпис", якими закладено законодавчу основу електронного документообігу і правовий статус електронного цифрового підпису (ЕЦП). Прийняття цих законів є логічним продовженням першого прийнятого у травні 2001 року Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні", яким було визначено загальні засади функціонування платіжних систем в Україні. Крім того, народними депутатами України внесено на розгляд Верховної Ради проект Закону України " Про електронну торгівлю".
Ці та багато інших законів та законодавчих актів, розроблених і запропонованих останнім часом, говорять про намагання Національного банку України тримати "руку на пульсі" у зв'язку з постійним розширенням так званої "електронної комерції" або "електронної торгівлі" (е-commerce) та "емісією електронних

 
 

Цікаве

Загрузка...