WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності (Курсова) - Реферат

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності (Курсова) - Реферат


Міністерство освіти України
Київський Державний Економічний Університет
Кафедра фінансів
Курсова робота
на тему :
" Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності "
Виконав : студент 7 групи
3 курсу ФЕФ
Вертелецький Д.Б.
Науковий керівник : Чирва Н. В.
П л а н
Вступ .
Розділ 1 Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні ;
1. 1 Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності .
1.1.1 Принципи оподаткування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
на Україні.
1.1.2 Мито , як податковий засіб регулювання експорту-імпорту країни .
1.1. 3 Особливості застосування податку на додану вартість та акцизного
збору у зовнішньоекономічній діяльності на Україні.
1.1.4 Аналіз законодавства про оподаткуваня прибутку підприємств з
іноземними інвестиціями
1. 2 Кредитування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
1.2.1 Особливості кредитування зовнішньоторгівельних операцій
1.2.2 Основні законодавчі положення про кредитування
зовнішньоекономічної діяльності в Україні
1. 3 Страхування зовнішньоекономічної діяльності .
Розділ 2 Основні форми міжнародних розрахунків ;
2.1 Відкритий рахунок ;
2.2 Банківський перевод ;
2. 2 Акредитив ;
2.1.1 Сутність акредитивних операцій та основні форми акредитива.
2.1.2 Застосування акредитива як механізму фінансування.
2. 2 Інкасо ;
Висновки
Список використаної літератури
Вступ .
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб'єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розвитку як сфери зовнішньоекономічної діяльності , так і економіки країни вцілому .
Фінансовий механізм включає види , форми , методи фінансових відносин та способи їх кількісного визначення . Кількісні параметри та способи їх визначення є найбільш рухомими частинами фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності . Так неодноразово змінювались ставки податків , способи розподілення прибутку та ін .
Чітко працюючий , ефективний фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності дуже важливий як для держави вцілому , так і для суб'єктів підприємницької діяльності , бо він формує обличча держави у зовнішньоекономічних стосунках з іншими країнами та надає можливість максимально ефективно використати наявні ресурси та потенціал .
Для більш глибокого розуміння фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності треба визначити що собою являє зовнішньоекономічна діяльність та хто її має право здійснювати на теріторії України .
Отже суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є :
а ) фізичні особи , які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на теріторії України ;
б ) юридичні особи зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місце знаходження на теріторії України , в тому числі юридичні особи , майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб'єктів господарської діяльності ;
в ) об'єднання фізичних , юридичних , фізичних і юридичних осіб які не є юридичними особами за законами України , але які мають постійне місце знаходження на теріторії України і яким за законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність ;
г ) структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності які не є юридичними особами за законами України ( філії , відділення тощо ) , але мають постійне місце знаходження на теріторії України .
д ) спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності , зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місце знаходження на теріторії України .
е ) інші суб'єкти господарської діяльності , предбачені законами України ;
Україна в особі її органів , місцеві органи влади і управління в особі створених ними зовніщньоекономічних організацій , які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності на теріторії України , а також інші держави , які беруть беруть участь у господарській діяльності на теріторії України діють як юридичні особи згідно з законів України .
До видів зовнішньоекономічної діяльності , які здійснюють в Україні суб'єкти цієї діяльності , належать :
а ) експорт , імпорт товарів , капіталів , робочої сили ;
б ) надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності , що не заборонені законами України ; надання вищезазначених послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України ;
в ) кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності ;
г ) міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках предбачених законами України ;
д ) кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських кредитних та страхових установ за межами України ; створення зазначених установ іноземними суб'єктами господарської діяльності на теріторії України у випадках передбачених законами України ;
е ) спільна підприемницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності як на теріторії України так і за її межами ;
ж )підприємницька діяльність на теріторії України пов'язана з наданням ліцензій , патентів , ноу-хау , торгівельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності та анологічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України ;
з ) організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок , аукціонів , торгів , конференцій симпозиумів , семінарів та інших подібних заходів , що здійснюються на комерційній основі , за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності ; організація та здійснення оптової , консигнаційної та роздрібної торгівлі на теріторії України за іноземну валюту у предбачених законами України випадках;
и ) діяльність побудована на формах зустрічної торгівлі між між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності ;
к ) орендні , в тому числі лізінгові , операції між між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності ;
л ) операції по придбанню , продажу та обміну валюти на валютнх аукціонах , валютних біржах та міжбанківському валютному ринку ;
м ) роботи на контрактнійоснові фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на теріторії України так і за її межами ; роботи на контрактній основі

 
 

Цікаве

Загрузка...