WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Негрошові чинники інфляційних процесів: передумови та наслідки - Реферат

Негрошові чинники інфляційних процесів: передумови та наслідки - Реферат


Реферат на тему:
Негрошові чинники інфляційних процесів: передумови та наслідки
Політика переходу економіки України до фази ринкових реформ сприяла загостренню багатьох проблем, які існували як відкрито, так і у прихованій формі.
Однією з форм недосконалості української економіки стала проблема неплатежів, яка за своєю природою за певних умов дуже легко може перейти до стадії платіжної кризи. Так, у найбільш кризовому стані опинилась економіка України у 1992-1993 роках, роках відкритої децентралізації економіки та виходу вітчизняного ринку на принципово новий рівень розвитку. Саме платіжна криза стала головною перешкодою на шляху подолання економічної кризи в Україні, що у свою чергу вимагає наукового дослідження всіх чинників, які негативно впливають на макроекономічну ситуацію у країні.
Питання щодо визначення особливостей розвитку інфляції в Україні та можливих шляхів її подолання, особливо в аспекті впливу на неї з боку негрошових чинників, підіймалося в наукових працях багатьох відомих українських вчених: Гальчинського А. [1], Гейця В.М. [2], Корабліна С. [3], Найдьонова В.С. [4], а також у публікаціях багатьох відомих і ще тільки по-чинаючих економістів і науковців.
Як економічне явище, політична криза - це такий стан економіки, коли перш за все має місце дисбаланс у напрямах руху виробничого, торговельного та фінансового капіталів. Інші негативні явища, такі як: загальний спад виробництва, дефіцит державного бюджету, підвищення рі-вня безробіття на фоні високого рівня інфляції, погіршення соціального стану населення, невиправдане різке коливання грошової маси, що перебуває в обігу, зростання дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств, інтенсивне падіння рівня купівельної спроможності населення, тобто попиту, запровадження занадто високих ставок за кредит, експансія іноземних валют на внутрішньому ринку, падіння загальних обсягів інвестицій у країну та ще багато інших негативних явищ - все це є лише зовнішніми проявами глибинних протиріч між формами суспільного капіталу.
Але головним деструктивним і дестабілізуючим фактором виникнення та існування протиріч між трьома формами суспільного капіталу, а саме виробничим, торговельним та фінансовим капіталами, фактором, який водночас є як причиною, так і наслідком кризового стану економіки країни, є інфляція. Саме інфляція є найпершим симптомом та найчутливішим фак-тором загальної економічної хвороби у країні. Саме інфляція потребує детального наукового дослідження засобів і напрямів стримування темпів її зростання.
Історично обумовлена неможливість повного подолання інфляційних процесів не тільки не повинна стати перешкодою на шляху її стримування, а навпаки, повинна стимулювати пошук нових форм і напрямів пристосування до неї за рахунок оптимального її рівня, який не тільки не заважатиме економічному прогресу, а, можливо, ще й сприятиме подальшому розвитку економіки взагалі.
Головним серед функцій, які виконує держава, є регулювання розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту між підрозділами виробництва, галузями економіки, адміністративно-територіальними формуваннями та різними верствами населення.
У зв'язку з тим що рух валового внутрішнього продукту від створення до споживання відбувається за допомогою грошових фондів, особливої уваги заслуговує процес мобілізації та використання бюджетних коштів та їх вплив на формування фондів споживання та нагромадження. Саме це призводить до необхідності постійного удосконалення системи мобілізації доходів бюджету та їх раціонального використання, досягнення оптимального співвідношення між різними ланками бюджетної системи, а також забезпечення економічного та соціального розвитку держави.
Запроваджені реформи в реальному секторі економіки України дозволили вже у 2000 році подолати негативну тенденцію щодо спаду реальних обсягів ВВП і досягти їх 6-відсоткового зростання. Це було наслідком підвищення внутрішнього попиту на продукцію власного виро-бництва, зростання темпів експорту товарів та послуг, стримання темпів ін-фляції, збільшення обсягів інвестицій в основний капітал та інших дій.
У 2000 році [5] обсяги промислового виробництва зросли на 12,9 % проти 4,3 % у 1999 році і склали 144,4 млрд грн. Високі темпи приросту мали місце в основних експортно-орієнтованих галузях: чорна (20,7 %) та кольорова (18,8 %) металургія, хімічна та нафтохімічна промисловість (5 %).
Зростання обсягів інвестицій забезпечило приріст виробництва в галузях, які задовольняють інвестиційний попит, а саме машинобудування та металообробки - на 16,8 %. Збільшення випуску продукції спостерігалось в автомобільній (на 61,4 %), авіаційній (на 51,9 %) та судобудівельній (на 42 %) промисловості.
Позитивну роль в економічному розвитку відіграло також скорочення частки бартеру та збільшення грошових надходжень за відвантажену продукцію, яка спостерігалась в усіх основних галузях промисловості.
Ці результати позитивно вплинули також на фінансовий стан держави. Тільки за січень-листопад 2000 року доходи зведеного бюджету становили 42,6 млрд грн. (27,7 % до ВВП), що склало 100,6 % від річних призначень. Це дозволило витратити на підтримку галузей економіки 5,8 млрд грн., або 14,4 % загального обсягу видатків.
Видатки на обслуговування державного боргу становили 4 млрд грн. (2,6 % до ВВП), або 9,9 % від суми видатків. На обслуговування зовнішнього державного боргу було витрачено 2,5 млрд грн. (1,6 % до ВВП), або 6,3 % від суми видатків.
Державний бюджет по доходах було виконано у сумі 31,4 млрд грн. (92,5 % річних призначень), або 20,4 % до ВВП. На 56,4 % дохідну частину державного бюджету було сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких тільки податок на додану вартість склав 48,1 % (8,5 млрд грн.). Державний бюджет України було зведено з профіцитом у 1,7 млрд грн. (1,2 % ВВП).
Саме детальний аналіз економічного розвитку України дозволяє дослідити вплив деяких негрошових факторів, які безпосередньо впливають на рівень інфляції.
Розглянемо деякі економічні показники України протягом 1991-2001 років.
Таблиця 1
Деякі показники економічного розвитку України, 1991-2003 рр. [

 
 

Цікаве

Загрузка...