WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Моделювання залежності видатків від дотацій вирівнювання при виконанні видаткової частини місцевих бюджетів - Реферат

Моделювання залежності видатків від дотацій вирівнювання при виконанні видаткової частини місцевих бюджетів - Реферат


Реферат на тему:
Моделювання залежності видатків від дотацій вирівнювання при виконанні видаткової частини місцевих бюджетів
Правильне формування видаткової частини місцевих бюджетів завжди було важливою проблемою функціонування місцевих органів влади, що є закономірним, адже від величини витрат бюджету, уміння правильно розподілити їх, виходячи з пріоритетів місцевого розвитку, залежить і рівень розвитку регіону, вирішення економічних і соціальних проблем. Однак у сучасних умовах розвитку економіки України проблеми фінансування регіону дуже загострюються, з одного боку, зменшується база надходжень коштів до місцевого бюджету, а з іншого - значно зростають потреби в додаткових коштах. У зв'язку з цим в умовах побудови ринкової економіки нагальним стає питання доцільності дотацій вирівнювання місцевим бюджетам.
Фінансово-господарська діяльність регіону прямо залежить від витрат місцевого бюджету. На економіку регіону досить значний вплив мають дотації вирівнювання з державного бюджету. Питанням прогнозування, моделювання проектів регіонального бюджету, доходів і видатків місцевих бюджетів займалися такі вітчизняні вчені, як Костіна Н.І., Тарангул Л.Л., Краснова Т.Д., Смоленюк П.С., Коляда Ю.В., Харенко С.Б. та багато інших провідних спеціалістів у даній галузі.
Вивчення наукових праць на цю тематику свідчить про відсутність достатнього висвітлення питань моделювання фінансового забезпечення регіону. За цих умов існуючий механізм збалансування фінансових ресурсів місцевого бюджету спрацьовує не досить ефективно, що й породжує проблеми фінансового забезпечення регіону. Пошук напрямів їх вирішення потребує практичного переосмислення у реалізації цих питань за допомогою побудови моделей, які б доказували доцільність того чи іншого заходу щодо покращання економічного і соціального стану регіону та держави в цілому.
Метою статті є виявлення недоцільності застосування дотацій вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам і застосування більш альтернативних варіантів нової системи формування дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів відповідно до фінансово-господарського стану регіонів.
У багатьох державах світу розвиток економіки неможливий без застосування економічних моделей. І тому економічний розвиток як регіонів, так і економіки України потребує прогнозованого розвитку, який неможливий без економічного моделювання. На практиці економічний процес в Україні сьогодні змінюється під впливом різноманітних факторів, які треба вміти виявляти і оцінювати.
Так, соціально-економічний розвиток регіону залежить від планування і розробки як дохідної, так і видаткової частин місцевого бюджету. До складу видатків місцевого бюджету, що враховуються при визначенні дотації вирівнювання (без урахування субвенцій), входять видатки на державне управління, видатки на освіту, видатки на охорону здоров'я, видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (без урахування субвенцій), видатки на культуру і мистецтво, видатки на фізичну культуру та нерозподілений резерв коштів місцевих бюджетів [1, с. 48].
Отже, при аналізі та прогнозуванні виконання видаткової частини місцевих бюджетів за 2004 рік необхідно дослідити вплив міжбюджетних трансфертів на її величину та різних видів видатків, тобто здійснити багатофакторний аналіз. Для прикладу візьмемо три основні види витрат місцевого бюджету, які мають досить значний вплив на видаткову частину місцевих бюджетів: видатки на освіту, видатки на охорону здоров'я, видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (без урахування субвенцій) та дотації вирівнювання. Дані візьмемо по розрахункових показниках міжбюджетних трансфертів, обсягів видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів трансфертів на 2004 рік, кількості населення та суми сплачених податків по десяти містах Київської області.
Розглянемо класичну лінійну багатофакторну модель.
Узагальнена багатофакторна лінійна регресійна модель може бути записана у такому вигляді [2, с. 173]:
y = b0 + b1x1 + b2x2 + … + bpxp + е,
де у - залежна змінна;
х1, х2, …, хр - незалежні змінні (або фактори);
bо, b1, b2, … , bр - параметри моделі (константи), які потрібно оцінити;
e - неспостережувальна випадкова величина.
Ця модель дійсна для всієї генеральної сукупності. Невідомі параметри узагальненої моделі є константами, випадкова величина - неспостережувана. Звідси можемо зробити тільки припущення щодо закону її розподілу. На відміну від узагальненої регресійної моделі, вибіркова модель будується для певної вибірки. І так будемо проводити аналіз впливу міжбюджетних трансфертів на видаткову частину місцевих бюджетів вибірково з трьох основних видів витрат та кількості населення і суми сплачених податків до місцевих бюджетів у містах Київської області. Крім того, невідомі параметри вибіркової моделі є випадковими величинами, математичне співвідношення яких дорівнює параметрам узагальненої моделі, випадкової величини (помилки) можна оцінити, виходячи з вибіркових даних. Зробимо деякі позначення (таблиця 1).
Таблиця 1
Розрахункові показники міжбюджетних трансфертів та обсягів видатків місцевих бюджетів на 2004 рік, тис. грн*
Роки у Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6
Всього Дотації вирівнюва-ння з державного бюджету Видатки на освіту Видатки на охорону здоров'я Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (без урахування субвенцій) Кількість наявного населення,тис. осіб Сума сплачених податків до місцевих бюджетів
м. Біла Церква 55235,3 23907,5 30176,7 18985,6 755,7 196,9 105191,6
м. Березань 5236,9 3435,0 2485,3 1645,6 601,9 14,9 7327,571
м. Бориспіль 15170,0 0,0 7957,9 5229,0 410,8 51,1 90770,878
м. Бровари 24490,9 1855,2 13258,5 8261,4 503,9 82 104200,2
м. Васильків 11449,8 5109,9 6465,5 3760,6 95,7 40,3 19821,256
м. Ірпінь 24471,1 5262,2 12032,4 9556,0 132,6 94,7 81552,971
м. Переяслав-Хмельницький 9229,7 4683,9 4477,7 2990,2 860,7 29,5 11788,138
м. Ржищев 2008,3 1071,9 913,4 816,4 15,3 9,8 3535,678
м. Славутич 6214,3 0,0 5496,7 0,0 10,8 11,4 29518,408
м. Фастів 13948,1 0,0 7711,0 4481,5 283,7 53,9 12844,474
Всього 167454,4 45325,6 90975,1 55726,3 3671,1 584,5 466551,17
* Таблиця побудована за даними фінансового відділу м. Василькова Київської області
Виходячи з цього, вибіркова лінійна багатофакторна модель буде мати такий вигляд:
у = b0 + b1x1 + … + bpxp + e,
де у - залежна змінна;
х1, х2, …, хр - незалежні змінні (або фактори);
b0 , b1, … , bp - оцінки невідомих параметрів узагальненої моделі;
е - випадкова величина (помилка).
Нехай залежна змінна у - всього видатків, що враховуються при визначенні дотації вирівнювання (без урахування субвенцій);
х1 - дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам на 2004 рік;
х2 - видатки на освіту місцевих бюджетів на 2004 рік;
х3 - видатки на охорону здоров'я місцевих бюджетів на 2004 рік;
х4- видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (без урахування субвенцій) місцевих бюджетів на 2004 рік;
х5 - кількість наявного населення у 2001 році;
х6 - сума сплачених податків до місцевих бюджетів за 2003 рік.
Наступним етапом аналізу буде побудова багатофакторної регресійної моделі.
Процес побудови багатофакторної регресійної моделі більш складним, ніж процес побудови лінійної регресії. Процес складається з багатьох етапів.
На першому етапі відбувається вибір та аналіз факторів, що впливають на показник, який вивчається. У нашому прикладі це витратна частина місцевого бюджету, яка складається з різних видів витрат.
Другим етапом є вимір знайдених факторів (таблиця 1).
На третьому етапі здійснюємо математично-статичний

 
 

Цікаве

Загрузка...