WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Кредитно-рейтингова оцінка органів місцевого самоврядування регіонів України - Реферат

Кредитно-рейтингова оцінка органів місцевого самоврядування регіонів України - Реферат

факторами є рівень диверсифікованості джерел доходів і залежність цих джерел від змін податкової політики. Крім того, проводиться визначення рівня податкового тягаря.
У дослідженні витрат робиться акцент на оцінці частки так званих дискреційних (чи необов'язкових) витрат, а також тенденції до підвищення витрат у періоди несприятливих економічних змін.
Необов'язкові витрати визначаються як несуттєві капітальні та поточні витрати. Для визначення рівня гнучкості оцінюється мінімальний рівень капітальних витрат, необхідних для підтримки існуючої інфраструктури і завершення нових істотних чи невідкладних проектів. Капітальні витрати можуть фінансуватися за рахунок кредитних коштів (наприклад, випусків облігацій) з урахуванням дозволеного рівня обслуговування боргу.
Видатки з обслуговування боргу, оплату енергоносіїв, соціальні виплати і витрати на службовців розглядають як захищені і їх зростання щодо обсягів бюджету ретельно досліджується. Тому стабільність погашення боргових зобов'язань і своєчасна оплата енергоносіїв поряд із трудовими відносинами є основним моментом. Вивчається процес установлення заробітної плати, регламентація робочого часу, продуктивність і результативність праці, а також значимість трудових суперечок.
Як і у випадку з доходами, залежність поточних витрат від економічних тенденцій оцінюється за співвідношенням змінної величини витрат протягом економічного циклу і рівня особистого доходу або обсягу виробництва.
Виконання бюджету, на нашу думку, є найважливішою частиною аналізу щодо оцінки кредитоспроможності органу місцевого самоврядування у довгостроковій та середньостроковій перспективі. При оцінці виконання бюджету найбільш важливим фактором є величина розбіжностей між плановими і фактичними показниками виконання бюджету. Значні та циклічні розбіжності піднімають питання про адекватність існуючої техніки прогнозування, методи бюджетного контролю, компетентності місцевих фінансових управлінь, уміння і бажання адміністрації органу місцевого самоврядування домагатися перегляду бюджету протягом року.
Частиною аналізу виконання бюджету є дослідження поточних доходів і витрат для визначення рівня консерватизму. Наприклад, при консервативному підході до витрат включаються витрати на капітальні вкладення і субсидії приватному сектору, навіть якщо такі платежі слугують для інвестиційних цілей.
Розумне керування капітальними витратами найкраще можна оцінити при розгляді обсягу інвестицій протягом середньострокового періоду з таких джерел, як вільний залишок коштів, поточний профіцит і безоплатні перерахування на капітальні витрати від вищих органів влади. Відношення чистих потреб у фінансуванні до загального доходу показує темпи акумулювання заборгованості щодо ресурсів, що використовуються для її погашення.
Надзвичайно важливим для рейтингової оцінки є питання про позики, кредит та інші боргові зобов'язання органу місцевого самоврядування, вплив яких (виплати відсотків, часток основної суми боргу тощо) буде тривати протягом років, які охоплює даний аналіз. Оцінка менеджменту боргових зобов'язань концентрується на вивченні структури і складу боргу, забезпеченого податковими зборами, з урахуванням строків погашення боргових зобов'язань, характеристик валюти, у якій були зроблені запозичення, і чутливості відсоткових ставок.
Аналіз фінансового стану регіону полягає в оцінці рівня ліквідності, боргового навантаження та позабалансових зобов'язань.
Під час оцінки ліквідності визначається відповідність параметрів внутрішньої ліквідності, інвестиційної політики, зобов'язань з існуючих банківських чи інших кредитних ліній, сезонної динаміки рівня доходів і витрат. Цей аналіз важливий для будь-якої непогашеної короткострокової заборгованості, заборгованості зі ставкою відсотка, що змінюється, чи для облігацій, що передбачають погашення всієї основної суми заборгованості наприкінці кредитного періоду.
Аналізується відношення середніх і мінімальних резервів бюджетних коштів і касової готівки до загальних витрат бюджету і витрат з обслуговування боргу. Велика залежність від короткострокової заборгованості чи заборгованості з нерегулярною схемою погашення може означати серйозний ризик за відсутності адекватних можливостей рефінансування. Ефективна система управління коштами і координування їх із довгостроковими позиками часто свідчить про добре бюджетне планування і контроль.
Боргове навантаження оцінюється шляхом порівняння щорічних виплат і суми боргових зобов'язань на кінець року з наявними в розпорядженні коштами. Для аналізу використовується кілька методів оцінки заборгованості, включаючи суму прямої і гарантованої заборгованості, а також загальне боргове навантаження (включаючи заборгованість комунальних підприємств), забезпечене податковим потенціалом. Так само, як і у випадку оцінки податків регіонального або муніципального утворення, заборгованість регіону не розглядається в ізоляції, а оцінюється з урахуванням відповідної частки заборгованості вищих утворень і загальнодержавних органів управління.
Основна увага приділяється таким співвідношенням: чиста пряма заборгованість у розрахунку до бюджету і чиста заборгованість суспільного сектора, забезпечена податками, у розрахунку до валового внутрішнього продукту, у тому числі з розрахунку на душу населення. У підсумку розраховується та уважно вивчається частка доходів, необхідна для обслуговування боргу, а також тенденції її зміни.
Отже, запровадження рейтингової оцінка кредитоспроможності позичальників в Україні дозволить мінімізувати кредитний ризик і використання її результатів надасть інвесторам можливість визначати інвестиційну привабливість об'єктів капіталовкладень.
Наведена система методів і критеріїв дозволяє повною мірою отримати якісну інформацію про рівень кредитоспроможності органів місцевого самоврядування на основі оцінки якісних і кількісних показників.
Література:
1.Лісовенко В.В. Кредитний рейтинг у системі управління державним зовнішнім боргом // Фінанси України. - 2000. - № 11. - С. 30-38.
2. Кравчук Н.Я. Інтегрований фінансовий потік та роль іноземного кредиту у реструктуризації економіки України // Фінанси України. - 1998. - № 1. - С. 43-47.
3. Марченко С. Міжнародна кредитно-рейтингова оцінка інвестиційної привабливості України // Банківська справа. - 2004. - № 1. - С. 48-57.
4. Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України: Указ Президента України від 07.07.2003 № 580.
5. Деякі питання оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення економічного клімату, проведення моніторингу інвестиційної діяльності та стану роботи із зверненнями інвесторів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2003 № 779-р.
6. Про схвалення Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 № 208-р.
7. Про затвердження Методики оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях економіки та в розрізі регіонів, рейтингової оцінки інвестиційної привабливості галузей, регіонів та суб'єктів господарювання і відповідної форми звіту: Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 25.03.2004 № 115.

 
 

Цікаве

Загрузка...