WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Кредитно-рейтингова оцінка органів місцевого самоврядування регіонів України - Реферат

Кредитно-рейтингова оцінка органів місцевого самоврядування регіонів України - Реферат

місцевого самоврядування для збільшення податкових ставок чи скорочення наданих послуг.
3. Динаміка економічного зростання.
При рейтинговому аналізі кредитоспроможності органу місцевого самоврядування розглядається підхід для оцінки економіки регіону, виходячи з останніх тенденцій у зайнятості, обсягах виробництва та інвестицій, також беруться до уваги останні політичні чи структурні зміни. Основна увага концентрується на довгострокових тенденціях структурних змін і їх впливі на майбутнє економічне зростання. Тенденції економічного зростання співвідносяться з демографічною характеристикою даного регіону чи муніципального утворення та його економічною структурою. Досліджується конкурентоспроможність промисловості, а також близькість її до об'єктів транспортної інфраструктури, ринків збуту, рівень забезпеченості виробничими ресурсами. Одними з характеристик економіки є існуючі та очікувані приватні та державні інвестиції, будівельна активність і зростання обсягів роздрібних продажів.
Важливою частиною рейтингового аналізу кредитоспроможності органів місцевого самоврядування є аналіз якості менеджменту такого органу. Складовими аналізу якості управління є:
1. Аналіз міжбюджетних відносин.
На даному етапі береться до уваги стабільність системи міжбюджетних відносин і взаємна підтримка влади різних рівнів. Зокрема, трансферти можуть бути як джерелом доходів, так і фінансовим тягарем, відповідно вони можуть як збільшувати, так і зменшувати фінансову гнучкість бюджету. Права влади вищого рівня встановлювати витрати чи передача прав на виконання власних повноважень органам місцевого самоврядування більш низького рівня, без урахування відповідної мережі бюджетних закладів, передачі міжбюджетних трансфертів чи податкових повноважень є негативним чинником. Міжбюджетні потоки аналізуються з погляду їхніх обсягів, передбачуваності і легкості, з яким вони можуть бути кореговані під обставини, що змінюються. В умовах економіки, що розвивається, подібні відносини є змінними, що створює менш передбачувані умови діяльності. При аналізі слід приділяти значну увагу таким складовим міжбюджетних потоків, як співвідношення між доходами, що враховуються при визначенні трансфертів та тими, що не належать до цієї категорії; цільове безоплатне перерахування (субвенції) і трансферти з фонду фінансової підтримки регіонів, призначення яких полягає у вирівнюванні рівня бюджетної забезпеченості регіону.
2. Оцінка балансу доходів і витрат.
Важливим фактором оцінки кредитоспроможності є питання, наскільки повноваження органу місцевого самоврядування з управління видатковою частиною бюджету співвідносяться з повноваженнями з управління дохідною частиною бюджету. Аналіз даного відносного балансу вимагає вивчення, якою мірою повноваження з отримання доходів збалансовані з зобов'язаннями по витратах, чи контролюються або регулюються вищими органами влади і наскільки місцевими підзаконними нормативними актами. Відповідність може бути визнано незадовільною, у випадку повноважень органів влади на витрати, рівень яких зростає швидше, ніж рівень доходів; ця ситуація може ускладнюватись, якщо джерела доходів місцевих бюджетів жорстко зафіксовані і нееластичні.
3. Структура керівних органів і політика органу місцевого самоврядування.
При оцінці даного критерію увага фокусується на стійкості та чіткості фінансової політики, проведених залежно від політичних і адміністративних змін в органі місцевого самоврядування.
Структура управління, методи управління і контролю є індикаторами майбутньої фінансової стабільності і відсутності залежності від кількох ключових посадових осіб у цьому органі місцевого самоврядування. Наявність затверджених правил випуску боргових зобов'язань і досягнення збалансованого бюджету слугує позитивним фактором кредитоспроможності. За відсутності подібних правових норм розгляду підлягають основні пункти політики, що проводиться, і відповідність їм методів управління. Прагнення органу управління до досягнення балансу поточних доходів і витрат оцінюється на основі аналізу попередньої практики. Також оцінюються системи моніторингу і прогнозування бюджету, включаючи контроль за витратами, процедури збору доходів і системи управління коштами. Контроль за витратами оцінюється за допомогою порівняння темпів зростання витрат і темпів економічного розвитку в середньостроковій перспективі. Аналогічно, важливим фактором кредитоспроможності є здатність органу місцевого самоврядування згладжувати бюджетні коливання.
4. Якісні фактори управління фінансами.
У першу чергу це аналіз інформації про основних працівників органу місцевого самоврядування, які займаються питаннями фінансів, інвестицій і управління. Серед таких осіб обов'язково повинні бути: члени місцевої ради, керівник місцевого органу виконавчої влади, керівник фінансового управління, та інші особи, робота яких безпосередньо впливає на кредитоспроможність регіону або муніципального утворення.
По-друге, аналіз напрямів бюджетної політики регіону, основними моментами якої є:
- чітко сформульовані цілі місцевої бюджетної політики, жорстко визначені рішенням сесії про відповідний місцевий бюджет;
- відкритість до залучення громадськості для вирішення місцевих проблем, що призводить до підвищення відповідальності, підзвітності і громадського контролю;
- встановлення принципів моніторингу виконання бюджету;
- наявність чіткого аналізу фінансовим управлінням звітності про виконання місцевого бюджету;
- оцінка частки бюджету розвитку в загальному обсязі коштів, спрямованих на видатки та ін.
По-третє, обов'язки і відповідальність за бюджетний процес - встановлення чітко розмежованих обов'язків фінансових працівників у бюджетному процесі є дуже важливим елементом управління фінансами. Це створює відчуття важливості роботи, що виконується, і стимулює працівників серйозно ставитися до своїх обов'язків.
По-четверте, внутрішній фінансовий контроль. Тобто орган місцевого самоврядування повинен мати документацію з описом процедур внутрішнього фінансового контролю для будь-яких видів діяльності.
З метою отримання реальної картини щодо рівня функціонування податкової системи та визначення рівня її гнучкості аналізується: динаміка доходів і видатків відповідних місцевих бюджетів в абсолютному відношенні; динаміка доходів і видатків з урахуванням інфляції; терміни ухвалення рішення про зміну бази місцевого оподаткування.
Зметою визначення перспектив своєчасного погашення відсотків та основної суми боргу, а також з метою оцінки впливу запозичення на доходи і видатки бюджету, здійснюється аналіз виконання бюджету. До згаданого аналізу належить вивчення абсолютного та відносного зростання доходів і витрат, а також випадків і масштабів дисбалансу бюджету, відзначених протягом п'ятирічного періоду.
Таким чином, під час прогнозування витрат оцінюються перспективи їх зростання у зв'язку з отриманням запозичення і необхідністю сплачувати відсотки та основну суму боргу. Реалізація проектів, для здійснення яких робиться запозичення, також буде вимагати певних поточних витрат.
В оцінку структури доходів входить дослідження основних джерел, змін співвідношення цих джерел протягом часу та їхньої відповідності економічній базі. У першу чергу робиться порівняння власних доходів і міжбюджетних трансфертів. Особливо ретельно вивчаються власні доходи, оскільки вони найбільш повно контролюються безпосередньо місцевим органом самоврядування. Не менш важливими

 
 

Цікаве

Загрузка...