WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Конкуренція на ринку банківських послуг і ринок клієнтури - Реферат

Конкуренція на ринку банківських послуг і ринок клієнтури - Реферат

особливого значення. Сукупність рекламних акцій і відклики клієнтів формують імідж банку. Заходи щодо зміцнення іміджу банку можуть бути різноманітними. Серед них:
- широкомасштабна реклама, що привертає увагу потенційного споживача до даної банківської установи;
- реклама конкретних банківських послуг;
- реклама кінцевих потреб клієнта, задовольнити які він зможе внаслідок придбання банківської послуги.
Найважливішим завданням підрозділу банку по роботі з клієнтами є використання спільно з іншими підрозділами цього банку активних методів роботи, які дозволяють кількісно та якісно вдосконалювати клієнтську базу банку. Найбільш ефективними серед них, на нашу думку, є такі:
- створення в банку окремого підрозділу (або групи у рамках підрозділу) персональних продаж. Персональним продажем необхідно охопити всіх потенційних клієнтів, які територіально розташовані близько до офісу банку; наявна клієнтура банку, особливо великі підприємства, а також рекламодавці. Критеріями оцінки ефективності діяльності таких підрозділів (груп) можуть бути: кількість рахунків, що відкриваються клієнтам; динаміка залишків коштів за цими рахунками; динаміка обсягів запропонованих банком продуктів новим клієнтам;
- перехресний продаж, який припускає залучення клієнтів на розра-хунково-касове обслуговування співробітниками неклієнтських підрозділів банків;
- матеріальне стимулювання осіб, які впливають на прийняття рішень клієнтами про вибір банку;
- розвиток бізнесу клієнтів.
Щодо останнього методу, то це новий і досить перспективний напрям у залученні й обслуговуванні клієнтів. Він передбачає пошук реальних покупців і постачальників продукції серед потенційних клієнтів або клієнтів, яких уже обслуговує банк; сприяння в розрахунках між клієнтами та їхніми партнерами за рахунок організації розрахунково-касового обслуговування в одному банку; сприяння у розрахунках при виході клієнтів на нові регіональні ринки, де є філії чи відділення даного банку; розширення кола операцій, які здійснюються на користь клієнтів, наприклад, надання банківських гарантій, кредитів, овердрафту для внутрішніх розрахунків у банку.
Подальший розвиток і удосконалення діяльності банку щодо розвитку бізнесу клієнта може призвести до виникнення нового банківського продукту, який за своєю суттю відповідатиме фінансовому менеджменту підприємства-клієнта. Реалізація послуги фінансового менеджменту клієнта передбачає необхідність управління його грошовими потоками. Це, в свою чергу, дозволяє банку диференціювати грошові потоки клієнтів за термінами, обсягами, а, отже, дає можливість забезпечувати прийняття оптимальних фінансових рішень як для банку, так і для клієнта. Прийняття таких рішень сприяє формуванню стратегії і тактики фінансового забезпечення банку.
До переваг цього банківського продукту для банку необхідно віднести збільшення обороту і залишків коштів на рахунках клієнтів, значне зміцнення зв'язків банку з клієнтами. Однак його реалізація не можлива без створення спеціалізованого структурного підрозділу, укомплектованого фахівцями відповідного профілю. В умовах розвитку ринкових відносин, загострення конкуренції на ринку банківських послуг - це дуже перспективний напрям. Фінансовий менеджмент клієнта стає ланкою, яка безпосередньо зв'язує економічні інтереси підприємства і банку, який його обслуговує, робить схожими цілі банківського менеджменту та менеджменту підприємства.
Крім зазначених, існують й інші методи розширення клієнтської бази. Серед них актуальною на сьогодні є реорганізація банків через злиття, приєднання. Прикладом може служити один із досліджуваних банків севастопольського регіону - акціонерний банк "Таврика".
Цей банк у жовтні 2000 року приєднав до себе харківський "Інвест-банк Україна", перетворивши його у свою філію і забезпечивши збільшення свого капіталу в 2 рази - до 43 млн. грн. Нині за величиною статутного капіталу АБ "Таврика" став лідером серед кримських банків, отримав доступ на привабливий харківський ринок, який є, безперечно, більш промислово розвиненим і має перспективних великих клієнтів. Головною метою створення нової філії було збільшення капіталу для розширення банківської ліцензії. Це дозволило збільшити обсяги операцій та реалізувати ряд спільних кредитно-інвестиційних програм у Харкові і Севастополі. Банк продовжує роботу з обслуговування соціальних програм у м. Севастополі, де він розглядається основним претендентом на створення муніципального банку. Планується розвиток мережі безбалансових відділень і в Харкові, і в Севастополі.
Однак серед заходів, яким, на нашу думку, необхідно надавати перевагу банком в умовах гострої конкурентної боротьби за клієнта, повинні бути:
- підбір, виходячи із потреб клієнтів, і створення нових видів продуктів;
- постійний перегляд тарифів щодо їх оптимізації;
- формування підрозділу (групи) персональних менеджерів і менеджерів рахунків для цілеспрямованої роботи з усіма клієнтами банку;
- надання консалтингових послуг наявним і потенційним клієнтам;
- проведення регулярних семінарів, трейнингів з метою розробки та просування нових банківських продуктів, ознайомлення з їх змістом співробітників банку;
- створення й активне розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів щодо нових продуктів;
- підвищення загальної якості обслуговування;
- посилення взаємодії між підрозділами банку в процесі обслуговування клієнтури.
Література:
1. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 07.12.2000 № 2121 // Орієнтир. - 2001. - № 3.
2. Фомін І. Рейтингова оцінка комерційного банку в системі діагностики його конкурентоспроможності// Вісник НБУ. - 2002. - № 4. - С. 11-13.
3. Внукова Н., Різниченко С. Оцінка конкурентоспроможності безготівкового обслуговування на прикладі банків Харківського регіону// Банківська справа. - 2002. - № 4. - С. 59-63
4. Тавасиев А.М. Конкуренция в банковском секторе России: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 304 с.
5. Воронова Д., Галь В. Комплексна програма розвитку банківської систеіми України: стратегія на перспективу // Вісник НБУ. - 2001. - № 1. - С. 3-4.
6. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. - Тернополь: Тарнекс, Киев: Писпайп, 1993.
7. Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі в процесах економічних перетворень: Указ Президента України від 14.07.2000 № 891 // Урядовий кур'єр. - 2000. - № 132. - С. 14.
8. Аржевітін С. Формування банківського менеджменту в Україні // Вісник НБУ. - 2001. - № 5. - С. 24-26.
9. Банковское дело: стратегическое руководство/ Ред. В. Платонов. - М., 2001. - 356 с.
10. Герасименко Ю. Великим банкам - державну підтримку // Вісник НБУ. - 2001. - № 1. - С. 4-6
11. Кириченко О. Банковский менеджмент: Учебное пособие для высш. уч. завед. -К.: Основы, 1999. - 671 с.
12. Основы банковского менеджмента: Учебное пособие / Под общ. ред. О. И. Лаврушина. - М.: ИНФРА, 1995. -144 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...