WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Кластерний підхід до реалізації транснаціональних проектів як фактор збільшення бюджетних надходжень - Реферат

Кластерний підхід до реалізації транснаціональних проектів як фактор збільшення бюджетних надходжень - Реферат

дол.). Вказане підприємство кілька років тому увійшло до транснаціональної фінансово-промислової групи "Слов'янські шпалери", структурно організованої як холдинг з материнською компанією у Росії.
Використання кластерного підходу дозволяє більш масштабно підходити до вирішенняскладних проблем інфраструктурного забезпечення державних кордонів. Так, використовуючи ті обставини, що сформовано Єврорегіон "Дніпро", а ТПР у Чернігівський області проголошені, як зазначалося, саме прикордонні мікрорайони, що є перспективною концентрацією зусиль України, Росії та Білорусі у напрямі розробки спільних проектів з розбудови прикордонної інфраструктури та консолідованого фінансування комплексу заходів щодо захисту державних кордонів від нелегальної міграції, контрабанди, перевозу зброї. Щодо останнього, доречно підкреслити, що нині всі міжнародні канали нелегальної міграції та контрабанди центральної та північної України проходять через територію Чернігівської області. За даними Державної прикордонної служби України, тільки за 10 місяців 2003 р. на кордонних переходах Чернігівської області затримано більше 600 осіб нелегальних мігрантів (в основному - це мешканці Азії); конфісковано контрабандних товарів більш ніж на 1 млн грн., 150 кг наркотичної сировини, 235 кг вибухівки, 20 одиниць зброї. Потрібно враховувати, що кордони суверенних держав виконують бар'єрні, контактні, розподільчі і контрольні функції. Отже, основна мета взаємодії прикордонних регіонів у сфері формування прикордонної інфраструктури - сприяння найбільш повній реалізації означених функцій.
Однією з пріоритетних сфер утворення кластерів на основі реалізації транснаціональних проектів у межах Єврорегіону "Дніпро" є транспортна система Чернігівської, Брянської та Гомельської областей, з урахуванням її включення до мережі міжнародних транспортних коридорів. За рішеннями Другої та Третьої пан-європейських конференцій, територію України пе-ретинають 4 із 9 транспортних магістралей європейського значення. У зв'язку з необхідністю виконання рішень зазначених конференцій, прикордонні регіони знаходяться в зоні особливої уваги держави. Державна інвестиційна політика на прикордонних територіях повинна бути спрямована на комплексний розвиток об'єктів, що обслуговують товарні, інформаційно-фінансові та пасажирські потоки міжнародних транспортних коридорів.
Зважаючи на важливість питань обладнання кордонів, на урядовому рівні затверджена Програма розвитку національної транспортної мережі. Проте нині північні кордонні переходи України знаходяться у значно гіршому матеріально-технічному стані, ніж західні. Це пов'язано, на-самперед, з часовим періодом існування кордонів, інфраструктура яких почала створюватися тільки з 1993 р. на тлі загальної економічної кризи, що обумовлює критичну нестачу коштів на її формування. Для порівняння, на західних кордонах України нині реалізуються проекти створення автопортів та інтерпортів "Чоп", "Ковель", "Яготин", які відповідають європейським ви-могам. Такі проекти містять нову схему митного оформлення вантажів, за якою на кордонну смугу виходять транспортні засоби з "митним очищенням", що скорочує час контролю та збільшує пропускну спроможність переходів. У той же час, на північних кордонах, зокрема в Чернігівській області, лише вирішено питання про будівництво опалювальних приміщень для митних служб. Кордонні переходи регіону обслуговують значну частину зовнішніх товаропотоків держави, оскільки вагомими торговельними партнерами України залишаються Росія та Білорусь.
Формування Єврорегіону "Дніпро" дозволяє організаційно здійснювати спільні дії прикордонних областей у сфері реалізації транснаціональних проектів із широким залученням коштів ЄС. Так, доцільною є робота над проектом створення на межі Чернігівської і Гомельської областей транспортно-складського центру європейського зразка "Інтерпорт Нові Ярило вічі". Сам термін "інтерпорт" вказує на належність певного центру до міжнародної транспортної системи. З погляду кластерного підходу, реалізація проекту "Інтерпорт Нові Ярило вічі" повинна позитивно вплинути на економічний розвиток суміжних держав у цілому, оскільки дозволить використати високий коефіцієнт транзитності їх територій та забезпечити підвищення якості національних транспортних комунікацій. Існує вдалий збіг зовнішніх факторів: саме через цей пункт пропуску проходить міжнародний транспортний коридор № 9 (Е-95), на те-риторії якого діє спеціальний режим інвестиційної діяльності. Загальний обсяг технічної допомоги ЄС, передбачений для укріплення державних кордонів України і модернізації митниць у 2001-2003 рр., складає 47,5 млн євро. Крім того, з 2001 року Програмою ТАСІС фінансується новий напрям співробітництва - "Прикордонний менеджмент", у межах якого діють про-грами Євромитниці.
Суміжні регіони сусідніх держав мають спільні завдання з модернізації транспортних шляхів і обслуговуючої їх інфраструктури, у першу чергу - формування матеріальної бази митниць і технічного обладнання митних переходів. Враховуючи, що зв'язок між рівнем розвитку економіки і транспортно-комунікаційної структури носить синхронний характер, а модернізація транспортної системи є спільною проблемою для сусідніх країн, успішна реалізація транснаціональних проектів у цій сфері є важливою не тільки для господарства прикордонних регіонів, але й національних економік України, Росії і Білорусі.
Отже, сутність застосування кластерного підходу до реалізації транснаціональних проектів полягає у врахуванні впливу ситуативних комбінацій факторів зовнішнього середовища на вирішення внутрішніх проблем окремих регіонів. Формування кластерів у межах транскордонних регіональних утворень надає особливого динамізму розвитку національної економіки в цілому за рахунок локалізованого використання переваг міжнародного поділу праці та консолідації науково-технічних потенціалів прикордонних областей у напрямах вирішення спільних завдань соціально-економічного розвитку, що, в свою чергу, забезпечує збільшення бюджетних надходжень країн-учасниць.
Література:
1. Michael E. Porter. The Competitive Advantage of national, Macmillan Press Ltd. - london, 1990. - P. 398.
2. Соколенко С.И. Производственные системы: Сети. Альянсы. Партнёрство. Кластеры: Укр. контекст. - К.: Логос, 2002. - 645 с.
3. Вдович П. Як і для кого запроваджували пільги // Контракти. - № 16. - 2003. - С. 6.
4. Гонта О.І. Гетеродоксія теорії "нової економіки": синергетика та неоінституціоналізм // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Вип. 5-1. - 2003. - С. 97-101.
5. Гонта О.І. Методологічні підходи до процесів транснаціоналізації економіки прикор-донного регіону// Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. праць Одеського державний економічного ун-ту. - Одеса: ОДНЕУ, 2002. - № 13. - С. 413-418.

 
 

Цікаве

Загрузка...