WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Досвід іпотечного кредитування у розвинених країнах та можливості його застосування в Україні - Реферат

Досвід іпотечного кредитування у розвинених країнах та можливості його застосування в Україні - Реферат

Основна її ідея полягає в мобілізації вільних грошових коштів населення на будівництво і купівлю житла. Кошти мобілізуються за допомогою спеціалізованих банківських інститутів - будівельних ощадних кас. У них майбутні позичальники протягом визначеного терміну спочатку накопичують приблизно 50 % вартості майбутнього житла, а потім одержують позику на суму, якої не вистачає на придбання житла. Каса надає дану суму із коштів вкладників, які звернулися до її послуг пізніше ніж теперішній позичальник. Даний механізм дозволяє функціонувати системі автономно від національного ринку капіталу. Процентні ставки по внесках та позиках у таких касах набагато нижчі за банківські і вони чітко фіксуються на весь термін, який не перевищує 10 років. У такій системі функціонує три різновиди установ: суспільні ощадкаси, приватні ощадкаси, кредитні союзи.
Розходження між ними визначаються їхньою формою власності.
Суспільні ощадкаси засновуються за територіальним принципом. Жителі якого-небудь населеного пункту об'єднуються і здійснюють погоджені дії для задоволення своєї житлової потреби.
Приватні ощадкаси є акціонерними товариствами і діють в інтересах акціонерів.
Кредитні союзи, як і суспільні ощадкаси, є некомерційними організаціями. Діяльністю союзу керує його правління.
Німеччина здійснює широку підтримку іпотечного кредитування. Позичальник може скористатися державною допомогою, коли не в змозі погасити борг або відсотки за ним. Для цього держава надає йому субсидію з бюджетів різного рівня. Здійснює вона це також шляхом надання коштів банківським установам [4].
У сучасний період українські банки самостійно визначають політику банку щодо розвитку іпотечних банківських програм. "Основні" українські банки розгледіли солідну перспективу та непогані прибутки з розвитку цієї сфери і, не зважаючи на певну недосконалість українського законодавства, вкладають у розвиток іпотеки чималі гроші (таблиця 1) [6].
Таблиця 1
Лідери в іпотечному кредитуванні в Україні
Цікавим є досвід країн СНД, зокрема Казахстану. Його вважають передовою країною серед усіх країн СНД у сфері розвитку іпотечного кредитування. Обсяг виданих іпотечних кредитів до середини 2003 року, за оцінками експертів, склав приблизно 90 млн дол. США. Так, в Україні за 2003 рік було надано іпотечних кредитів провідними банківськими установами на суму 901,37 млн грн. (рис. 2).
Рис. 2. Сума виданих кредитів провідними банківськими установами України (млн грн.)
Законодавча база іпотеки цілком підготовлена: прийняті спеціалізовані нормативні акти, що регулюють іпотечні відносини - указ про іпотеку, закон про ринок іпотечних цінних паперів, концепція довгострокового фінансування житлового будівництва і розвитку системи іпотечного кредитування.
Головний учасник іпотечного ринку - Казахстанська іпотечна компанія, що займається рефінансуванням банків, які надають житлові іпотечні кредити відповідно до встановлених Компанією стандартів і вимог.
Іпотечні кредити видаються в національній валюті (тенге). По кредитах установлюється процентна ставка, що плаває та переглядається з періодичністю 6 місяців залежно від ставок по державних цінних паперах. З 1 липня 2001 року відсоткові ставки по кредитах складають від 13 % до 15 % річних залежно від терміну, на який надається кредит. Термін наданих кредитів складає від 3 до 10 років (ці показники, до речі, навряд чи можна назвати прийнятними для українського ринку через низьку платоспроможність населення). Погашення кредиту і сплата відсотків по ньому здійснюються шляхом щомісячних ануітетних платежів. Розмір кредиту повинний складати не більше 70-85 % від ринкової вартості житла, що купується, на дату його придбання. Перший внесок - 15-30 % від вартості житла, що купується.
Крім створення Казахстанської іпотечної компанії, Національним банком Республіки Казахстан створюється спеціальна організація, яка страхуватиме банки, що надають громадянам житлові іпотечні кредити, від ризику фінансових утрат при можливому настанні неплатоспроможності позичальника [4].
Проаналізувавши вище досвід розглянених країн, а також врахувавши реалії українського іпотечного ринку і економіки в цілому, можна сміло висловлювати наступні бачення розвитку іпотеки в Україні.
На різних національних іпотечних ринках не останню роль відіграє держава. У Казахстані вона є основним гравцем даного ринку і встановлює свої правила гри на ньому. У США держава здійснює ретельний нагляд за діяльністю різних фінансово-кредитних установ, а також здійснює рефінансування через федеральну національну іпотечну асоціацію. Кожна держава регулює відносини в цій сфері по-різному - в одній країні лише законодавчим полем, в іншій - повноцінною участю у них. Щодо України і запровадження нею зарубіжного досвіду, то можна піти такими шляхами:
- функції держави зводяться лише до законодавчого забезпечення іпотеки. Воно може бути досить ліберальним, без строгої регламентації іпотечної діяльності, або таким, при якому всі аспекти іпотечної діяльності потребують детального законодавчого врегулювання;
- держава повинна взяти на себе всі функції, пов'язані зі становленням іпотеки, аж до створення державних іпотечних установ з винятковими правами (принаймні на ближчі 10-15 років);
- держава має сприяти становленню іпотечних відносин як шляхом їх законодавчого забезпечення, так і шляхом безпосередньої, але обмеженої участі у створенні іпотечних установ.
Україні необхідно перейняти досвід залучення дешевих коштів для фінансування операцій на іпотечному ринку. За кордоном фінансуються іпотечні кредити за рахунок кількох джерел: по-перше, за рахунок депозитів (у США цей спосіб був основним аж до 80-х років минулого століття); по-друге, випуск корпоративних облігацій та вихід з ними на світовий та євро-пейські ринки. По-третє, випуск іпотечних цінних паперів (у розвинених країнах світу застосування даного інструменту знаходиться на високому рівні і врегульовано законодавчо). Сьогодні в Україні відсоткові ставки по депозитах знаходяться на високому рівні (10-12 % у валюті і 17-19 % у гривні), тому здешевлення іпотечних кредитів найближчим часом очікувати не потрібно. Капітал, який залучається за допомогою корпоративних облігацій, також не досить дешевий, що спричинено багатьма факторами, один з них - суверенний рейтинг України. Потрібно зосередити основні сили на створенні дієвого механізму функціонування ринку цінних паперів, як, наприклад, у США, Німеччині. Українські банки і торговці цінними паперами вважають, що іпотечні облігації швидко розкуплять страхові компанії і недержавні пенсійні фонди. Привабливість іпотечних облігацій для інвесторів зумовлена тим, що вони забезпечені пулом (набором) заставних за кредитами, а отже, платежі за ними гарантовані нерухомістю [1]. Проте, щоб захист покупців іпотечних облігацій не був лише формальністю, цей механізм має бути чітко прописаний у законодавстві.На думку багатьох фахівців, Закон "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим боргом та іпотечні сертифікати" став кроком

 
 

Цікаве

Загрузка...