WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Детінізація фонду оплати праці та ризики формування пенсійного фонду України - Реферат

Детінізація фонду оплати праці та ризики формування пенсійного фонду України - Реферат

підтримку обладнання в робочому стані (економічна амортизація) [4].
Тоді вартість виготовленої продукції ( ):
, (2)
де Р - ринкова ціна без урахування податку на додану вартість (далі - ПДВ), оскільки вважається, що цей податок цілком перекладається на споживача [8]. Розглянемо витрати на виробництво С, які складаються з витрат на оплату праці ( - ставка оплати праці) та інших витрат М (сировина, енергоносії тощо):
. (3)
Оскільки - фактичний фонд оплати праці (до оподаткування), то загальний фонд оплати праці ( ):
. (4)
З цієї суми сплачується податок на доходи фізичних осіб ( ):
. (5)
Крім того, на нараховуються соціальні платежі ( ), які в моделі поєднуються єдиною податковою ставкою (питання щодо введення єдиної ставки соціальних платежів в Україні обговорюються вже тривалий час):
. (6)
Діюче законодавство дозволяє віднесення соціальних платежів до витрат, тому вони зменшують базу оподаткування податку на прибуток підприємств. Загальна величина податків ( ), що нараховуються та сплачуються з фонду оплати праці із урахуванням виразів 5, 6 становить [9]:
. (7)
Крім того, до витрат, які зменшують податкову базу, відносять амортизаційні витрати (податкова амортизація). Тоді податок на прибуток підприємств ( ) можна подати у вигляді:
. (8)
Умовно будемо вважати податки - оподаткування праці, а - оподаткування капіталу. Тоді загальна величина сплачених податків ( ) на підставі (7,8) буде такою:
. (9)
Розглянемо величину податкового тиску щодо прибутку до оподаткування ( ) та податкового тиску відносно величини валового доходу ( ):
; , (10)
де - вартість виготовленої продукції,
- прибуток до оподаткування із урахуванням економічної амортизації.
Позначимо частку витрат, які не можна віднести до оплати праці - , частку оплати праці - , тоді частка оплати праці та частка інших витрат пов'язані між собою так:
, (11)
де - рентабельність виробництва.
Тоді з урахуванням введених позначень величина податкового навантаження відносно валового доходу ( ) буде такою [9]:
. (12)
Підставивши значення податкових ставок ; 1 (інтегрована ставка соціаль-них платежів подана у таблиці 1); , діючих у 2007 році [1], і подавши, отримаємо кінцевий вираз для розрахунку податкового навантаження відносно валового доходу залежно від величини рентабельності виробництва і частки оплати праці у валовому доході :
. (13)
Відповідна величина податкового навантаження відносно прибутку до оподаткування дорівнює:
. (14)
Останнє неважко довести, якщо податковий тиск відносно валового доходу можна подати у вигляді , то податковий тиск щодо прибутку до оподаткування буде . Шляхом нескладних алгебраїчних перетворень можна отримати вираз 14.
Таблиця 1
Платники страхових внесків Соціальне страхування на випадок безробіття Соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності Пенсійне страхування Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві Разом
Роботодавці 1,3 1,5 33,2 1,5* 37,5
Наймані працівники 0, 5 0.5 від з/п ПМ 0,5 від з/п ПМ - 1.5 від з/п ПМ
Разом (роботодавці
та наймані працівники) 1,8 2 від з/п ПМ 33,7 від з/п ПМ 1,5* 39 від з/п ПМ( )
Страхові тарифи для роботодавців і найманих працівників на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 2007 році ( %) [1].
*Середній розмір страхових тарифів. Страхові тарифи за цим видом страхування диференційовані за галузями економіки залежно від класу професійного ризику виробництва (існує 67 класів професійного ризику виробництва, 1-у класу відповідає страховий тариф у розмірі 0,66 %, 67-у класу - 13,6 %).ПМ - прожитковий мінімум до березня 2007 року 525 грн.
Розраховані величини податкового навантаження відносно валового доходу (13) залежно від рентабельності виробництва і частки оплати праці подано у таблиці 2. Податкове навантаження щодо прибутку до оподаткування, розраховане згідно з виразом 14 залежно від рентабельності та частки оплати праці, подано в таблиці 3.
Подані результати розрахунків дають підстави зробити висновки.
По-перше, податкове навантаження щодо валового доходу при заданій частці оплати праці зростає із зростанням рентабельності (табл. 2).
Таблиця 2
Податкове навантаження щодо валового доходу залежно від рентабельності та частки оплати праці при ________
Рентабельність, %
5 10 20 30 40 50
:
1,05 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
Частка оплати праці, % 5 0,037 0,047 0,066 0,082 0,096 0,108
10 0,061 0,072 0,091 0,107 0,121 0,133
15 0,086 0,097 0,116 0,132 0,146 0,157
20 0,111 0,122 0,140 0,157 0,170 0,182
25 0,135 0,146 0,165 0,181 0,195 0,207
30 0,160 0,171 0,190 0,206 0,220 0,232
35 0,185 0,196 0,215 0,231 0,244 0,256
40 0,210 0,220 0,239 0,255 0,269 0,281
45 0,234 0,245 0,264 0,280 0,294 0,306
50 0,259 0,270 0,289 0,305 0,318 0,330
Однак більш важлива для підприємця характеристика - "податковий тиск відносно прибутку до оподаткування", спадає зі зростанням рентабельності. Тобто підприємства із значною рентабельністю залишають собі більшу частку прибутків, ніж підприємства із незначним рівнем рентабельності (табл. 3).
Таблиця 3
Податкове навантаження щодо прибутку до оподаткування залежно від рентабельності та частки оплати праці при _________*
Рентабельність, %
5 10 20 30 40 50
:
1,05 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
Частка оплати праці, % 5 0,769 0,522 0,398 0,357 0,336 0,324
10 1,288 0,794 0,546 0,464 0,423 0,398
15 1,806 1,065 0,695 0,571 0,509 0,472
20 2,325 1,337 0,843 0,678 0,596 0,546
25 2,844 1,609 0,991 0,785 0,682 0,621
30 3,363 1,881 1,139 0,892 0,769 0,695
35 3,882 2,152 1,288 0,999 0,855 0,769
40 4,401 2,424 1,436 1,106 0,942 0,843
45 4,919 2,696 1,584 1,214 1,028 0,917
50 5,438 2,968 1,732 1,321 1,115 0,991
*Заштриховано значення, коли податкове навантаження перевищує прибуток (тобто немає сенсу для роботодавців).
Частка доходу, яка залишається у розпорядженні підприємства після оплати всіх виробничих витрат і сплати податків, має вигляд:
. (15)
Як випливає із даних табл. 3, частка доходів, що залишається у підприємця після сплати податків, є додатною тільки для підприємств із значним рівнемрентабельності і незначною часткою оплати праці. Що стосується фактичного становища, то воно характеризується, за офіційною статистикою, незначною рентабельністю і збитковістю більшості промислових підприємств [10]. Частка оплати праці дещо перевищує 8 % [13].
Графічну залежність податкового тиску від частки оплати праці у кінцевій вартості продукту при планових ставках 2007 року подано на рис.1. Рентабельність виробництва служить параметром у наведеному прикладі і дорівнює 30 %. Така величина рентабельності в промисловості, на нашу думку, є мінімальною для того, щоб мало місце (порівняно з іншими фінансовими інструментами) інвестування безпосередньо в реальний сектор економіки.
Рис. 1. Податкове навантаження при рентабельності виробництва 30 %
При зазначеній вище рентабельності частка оплати податків може досягнути 35 % (рис. 1), але якщо рентабельність виробництва становить лише 10 %, то частка оплати праці у кінцевій вартості

 
 

Цікаве

Загрузка...