WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Діяльність комерційних банків на міжбанківському ринку конверсійних операцій - Реферат

Діяльність комерційних банків на міжбанківському ринку конверсійних операцій - Реферат

Суть принципу полягає в тому, що ні одна зі сторін-учасниць обмінної угоди не надає кредиту іншій. Практично це повинно означати, що в той день, коли банк в Україні, наприклад, виплачує гривні, французький банк повинен виплатити еквівалент у євро. Дуже важко гарантувати одночасне отримання валюти партнерами, особливо, якщо це стосується розрахунків між країнами, які знаходяться у віддалених часових зонах. Проблема полягає в тому, що в силу технічних особливостейклірингових розрахунків, які існують у більшості країн, інформація про фактичне надход-ження платежу, бенефіціар отримує лише наступного дня після платежу. Тому банк, виконуючи платіж, не впевнений у виконанні контрагентом своїх зобов'язань, унаслідок чого може виникнути кредитний ризик - делькреде. Для обмеження потенційного кредитного ризику банк повинен намагатися проводити свої операції з першокласними банками-партнерами. Щоб знизити спекуляцію і поставити перепони на шляху тих, хто шукає "легких" грошей, центральні банки встановлюють клірингові процедури, які зобов'я-зують надавати інструкції в банк, який проводить платіж чи приймає кошти в попередній день або на початок розрахункового. Дилінг з поставкою валюти в день укладання угоди застосовується лише в тому випадку, якщо для розрахунків використовується валюта країни, що знаходиться в більш пізній часовій зоні. Внаслідок часових відмінностей, які існують між європейськими країнами та США, банки Великобританії, наприклад, вимушені надавати банкам Сполучених Штатів денний овердрафт, і хоча в цьому випадку проценти нараховувати не прийнято, дата спот потребує врегулювання. Обмеження в часі при дилінгу на найближчу дату ускладнює проведення точного аналізу при таких операціях. Однак ринок пристосувався до такого стану. У наш час банки надають перевагу підтриманню відкритих коротких чи довгих позицій зі строкових угод, обмежуючи можливість інших учасників ринку дізнаватись про свої наміри, і завдяки цьому мають додатковий час для очікування сприятливого розвитку ситуації. Те, що базова дата для проведення операції припадає на дату спот, може стати причиною певних труднощів для банку, який звик працювати з простими угодами спот, або спот проти форвардної дати, чи навіть одна форвардна дата проти іншої. Операції з розрахунком у той же чи наступний день, як правило, проводяться як обмінні угоди (як і угоди зі строком на один, два, три місяці). Банк купує чи продає валюту на цей же день чи наступний і про-водить зворотну операцію з поставкою наступного дня чи дня "спот". Ураховуючи, що для успішного проведення "передспотової" операції необхідно додатково проводити ще кілька угод, банки намагаються уникати подібних ситуацій. В умовах кризових ситуацій ринок спот-операцій виходить з-під контролю і тоді банки більше стурбовані своїми позиціями на більш тривалі строки. Вони встановлюють ставку на жорстких умовах, оскільки покрити операції з розрахунком на дати, що передують даті спот, дуже важко. Щоб компенсувати час і ризик, маржа збільшується і навіть може стати нереальною порівняно з самими курсами з передспотових операцій. Якихось обов'язкових умов при поточному ринковому продажу валюти не існує. Обсяг угод спот нічим не регламентовано, однак між великими маркет-мейкерами розміри угод складають близько 5 млн. доларів США. На валютному ринку України розміри угод залежать від можливостей конкретних банків-учасників. До дій спотового ринку прив'язані ціни на опціони, ф'ючерси, форварди. Тому його правильне прогнозування дає можливість ефективно працювати і на строковому ринку. Строковий ринок виник у зв'язку з необхідністю вирішення проблем страхування фінансового стану учасників валютного ринку та координації майбутніх планів [3]. Швидкому розвитку строкових ринків сприяла нестабільність цін як на товари, так і на фінансові інструменти. Розвиток подій на фінансовому ринку України свідчить, що робота з деривативами вкрай необхідна:
- по-перше, ринок строкових контрактів дозволяє виробникам та споживачам найрізноманітнішої продукції уникнути чи зменшити ціновий ризик при реалізації чи купівлі товарів;
- по-друге, для експортерів та імпортерів ринок дозволяє зменшити ризик при зміні валютного курсу. Важливе значення у збільшенні активності на цьому ринку мають іноземні інвестори, зацікавлені вкладати кошти в українські фінансові інструменти та страхувати себе від ризиків зміни курсу гривні до іноземних валют з метою репатріації прибутків;
- по-третє, ринок строкових контрактів є одним з механізмів стабілізації самого функціонування ринкової економіки, у тому числі її фінансового сектора, оскільки дозволяє власникам фінансових активів застрахувати себе від ризику падіння їх курсової вартості, а позичальникам - від ризику зміни процентних ставок. Отримавши самостійний розвиток, строковий ринок має і зворотний вплив на спотовий і сприяє більш ефективному його функціонуванню. Вплив строкового ринку на спотовий буде тим більший, чим адекватніше ціни строкового ринку відображатимуть майбутні ціни спот. Діяльність строкового ринку сприяє зменшенню амплітуди коливань цін на спотовому ринку. Це відбувається внаслідок отримання зі строкового ринку більш повної інформації, і процес зміни спотової ціни набуває більш постійного, можна сказати, планового характеру. Строковий ринок стимулює конкуренцію на спотовому, оскільки інформація щодо строкових контрактів зменшує трансакційні витрати на отримання даних про поточні ціни. Інформація про майбутню кон'юнктуру валютного ринку сприяє вирівнюванню цін на регіональних ринках і в той же час може стати індикатором особливостей національних ринків. Першою формою строкового контракту, яка виникла як реакція на значні коливання цін, стала форвардна угода. Використання форвардних угод у чистому вигляді на українському валютному ринку поки що поширення не набуло, але фахівцями Національного банку України (НБУ) вже розроблено пакет нормативних та інструктивних матеріалів для впровадження термінових валютних операцій у практику, зокрема Закон "Про строкові фінансові інструменти", який регулює механізм випуску та обігу валютних деривативів в Україні.
Операції "форвард" найчастіше укладаються в міжбанківській торгівлі іноземною валютою і являють собою угоди, укладені поза межами біржі між двома сторонами про майбутню поставку предмета контракту. Форвардний валютний контракт забезпечує захист від ризику значних втрат, якщо більш вдалі методи захисту, такі як узгодження надходжень та платежів в іноземній валюті, недоступні. Захист від

 
 

Цікаве

Загрузка...