WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Вплив членства Польщі у європейському союзі на фінансово-економічний стан малих і середніх підприємств - Реферат

Вплив членства Польщі у європейському союзі на фінансово-економічний стан малих і середніх підприємств - Реферат

позабанківські фінансові інструменти - близько 20 % джерел фінансування інвестицій.
На підставі досліджень, проведених НБП, серед головних польських банків (які надають близько 80 % кредитів) ситуація на кредитному ринку в ІІІ кварталі 2004 р. вказувала на послаблення тиску попиту з боку сектора МСП. Натомість зріс попит на довготермінові кредити, а стабілізувався ринок короткотермінових. Така ситуація означає зміну порівняно з І і ІІ кварталом 2004 р., в яких спостерігався ріст попиту на кредит в обох секторах.
Доступ для кредиту для малих фірм у Польщі залишається одним з важливих бар'єрів у діяльності, а високі процентні ставки (незважаючи на зниження) є складною перешкодою для розвитку. Традиційна вразливість щодо рівня процентних ставок зменшується пропорційно розміру підприємства (а тому є більшою проблемою для сектора МСП). Натомість банки вказували на зростання тиску конкурентів як на причину пом'якшення кредитної політики у четвертому кварталі 2004 р.
Різні думки баків і підприємців щодо доступності кредиту і змін у цьому питанні не є новим явищем. Однак фактом залишається значне зростання надання кредитів в останніх кварталах 2004 р. попри зменшення співвідношення між величиною кредиту і ВНП у 2004 р. Цей парадокс можна пояснити, на думку польських експертів, щонайменше трьома явищами. По-перше, змінами курсу - зміцнення злотого означає нижчу номінальну заборгованість фірм, які мають кредити у іноземній валюті, а таких є близько 25 % вартості всіх кредитів. По-друге, спостерігається ріст заборгованості частини підприємств, у тому числі більше зростання у фірм із сектора МСП, і сплати заборгованості великими суб'єктами. По-третє, частина фірм, переважно великих, найчастіше використовує власні кошти на фінансування діяльності.
Вступ в ЄС опосередковано, очевидно, вплинув на збільшення кредитування, спрямованого в сектор МСП, і доступ до зовнішнього капіталу. Але й у цьому випадку ефект кон'юнктури важко відокремити від ефекту вступу в ЄС. Адже полегшений доступ до кредитів для сектора МСП виникає і з того, що краща кон'юнктура частково є ефектом вступу в ЄС, а конкуренція схиляє банки до спрямування уваги на цей сектор.
Вступ в ЄС також означав початок діяльності структурних фондів,у тому числі спрямованих на розвиток підприємництва та малих і середніх підприємств. У першому кварталі 2005 р. у межах СОП "Ріст конкурентності підприємств" закінчено оцінку подань, складених підприємцями у межах першого кола подань на напрям 2.3, який призначений на інвестиційні дотації. Зацікавленість підприємців у інвестиційних дотаціях була дуже велика. Було складено 6 495 подань, з яких 2 537 відкинули Регіональні Фінансуючі Інституції, 751 було рекомендовано до фінансування. Загальна сума, яка повинна бути виділена на це 721 подання, сягає 396,8 млн. злотих. Крім фінансової підтримки, участь фірм у цих програмах має часто виразний освітній ефект, адже фірми зобов'язані подати детальні плани розвитку і бізнес-плани. Таку роботу часто фірми виконують вперше.
Результати дослідження "Конкурентність сектора МСП 2005", проведеного ПКПП Левітан (презентація - березень 2005), вказують на зростання зацікавленості сектора МСП у використанні фінансової допомоги у 2005 р. порівняно з попереднім роком: 28,8 % заявило про збільшення використання допомоги зі структурних фондів у поточному році. Однак підприємці звертали увагу на невідповідність підтримки з боку ЄС потребам підприємців. На їхню думку, більшість тих фондів повинна служити безпосередній підтримці інвестицій. Не було зацікавленості у фондах поручництва і у виділенні коштів на консультації і підвищення кваліфікації.
Найчастіше згадувана можливість сектора МСП після вступу в ЄС - це доступ до єдиного європейського ринку. Ліквідація митного кордону, безпосередній доступ польських товарів до ринку без потреби проведення додаткових сертифікацій мали значно знизити трансакційні витрати і так піднести конкурентність польської економіки, у тому числі сектора МСП. Також можливості надання послуг мали суттєво поліпшитися. У цьому випадку можна побачити пошук польськими фірмами можливості надання послуг в інших державах - членах ЄС, особливо в Німеччині, Швеції, Великобританії і Голландії. На жаль, польські підприємства, і передусім - МСП, зіштовхуються з різними перешкодами, які не відповідають умовам вступу Польщі в ЄС. Попри те, їм вдається здобути щоразу більше контрактів, головним чином, як субпідрядникам.
У зв'язку з зазначеним вище можна зробити такі висновки:
1. Зроблені польськими фахівцями прогнози щодо позитивного впливу вступу країни до Європейського Союзу щодо малих і середніх підприємств в основному виправдалися.
2. Вступ Польщі до ЄС сприяв насамперед фінансово-економічному розвиткові МСПР, розташованих на західних кордонах Польщі та в промислово розвинених воєводствах країни.
3. У галузевому аспекті вступ Польщі до ЄС передусім позитивно позначився на розвитку МСП у таких галузях, як роздрібна торгівля, виробництво машин і обладнання, виробництво виробів з неметалевої сировини, виробництво паперу, виробництво виробів з металу.
4. Не підтвердилися побоювання багатьох підприємств щодо різкого зростання їх витрат, необхідних для пристосування польських товарів до вимог ЄС.
5. Основними джерелами фінансування МСП у Польщі залишаються власні кошти підприємств і банківські кредити.
6. Вступ до ЄС вплинув на збільшення кредитування МСП з боку банків і зовнішніх інвесторів, у тому числі за рахунок структурних фондів Євросоюзу.
Література:
1. Por.: art. 104-106 ustawy z 2.07.2005 o swobodzie gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807).
2. Grabowski M., Kalinobski T., Tarkowski M. Sektor MSP rok po akcesil proba oceny //Polska w Unii Europejskij: doswiadczenia pierwszego roku czlonkostwa/ - Warszawa: UKIU. 2005. - s. 273-302.
3. Przedsi'biorczo[ w Polsce 2004, MGiP. - Warszawa, 2004.
4. Korzy[ci i koszty czBonkostwa Polski w Unii Europejskiej - raport z badaD, Centrum Euroejskie Natolin. - Warzsawa, 2003; WpByw akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor maBych i [rednich przedsi'biorstw, op.cit.
5. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн. - К.: Кондор, 2004. - 384с.

 
 

Цікаве

Загрузка...