WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Вплив податкової та амортизаційної політики держави на інвестиційний клімат в умовах ринкових відносин - Реферат

Вплив податкової та амортизаційної політики держави на інвестиційний клімат в умовах ринкових відносин - Реферат

джерел подолання інвестиційної кризи.
Крім цього, одним із напрямів антиінфляційної політики уряду в 1992-1993 роках було примусове зменшення амортизаційних відрахувань із метою збільшення частини прибутку підприємств, яка оподатковується. Зниження амортизаційних фондів, які переносяться на собівартість продукції, здійснювалось двома шляхами: несвоєчасною і неповною індексацією залишкової вартості основних фондів і штучним збільшенням терміну їх зношування за допомогою впровадження знижуючих коефіцієнтів на норми амортизаційних відрахувань.
Для поповнення бюджету за рахунок зниження рівня відтворення основного капіталу у нашій державі було з 01.07. до 31.12.97 встановлено коефіцієнт зниження 0,7, а з 01.01 до 31.12.98 - 0,6.
Навколо амортизаційних фондів розгорнулася не тільки боротьба економічних концепцій, а й політичні ігри, що для економіки є ще болючішим явищем. Уряд вносить, а Верховна Рада приймає Закон України "Про Державний бюджет України на 1999 р.", в якому зобов'язує перераховувати до державного бюджету 10 % амортизаційних відрахувань підприємств усіх форм власності. Метою вилучення частини амортизаційних фондів, на нашу думку, є створення централізованого державного фонду капітальних вкладень для структурної перебудови базових галузей економіки. Такої позиції дотримуються деякі політики, що закликають повернутися доколишньої центральної економіки та суто адміністративно-комунального управління нею. Щоправда, спосіб, обраний для досягнення мети, як із погляду економічної теорії, так із урахуванням катастрофічної нестачі у підприємств засобів для капіталовкладення завдає більше шкоди, ніж користі.
Про всі "за" та "проти" таких поповнень бюджету для подальшого перерозподілу написано і сказано достатньо. Проте, на нашу думку, деякі аспекти залишилися поза увагою. Йдеться про залежність вилучених сум від особливостей структури основних фондів стосовно регіону, галузі, виду діяльності та вартості основних фондів. Відповідно і суми прямого (різниця між понижуючими коефіцієнтами чи певний відсоток) чи опосередкованого (збільшення частки прибутку до оподаткування за рахунок понижуючих коефіцієнтів) вилучення можуть бути більшими або меншими. Відомо, що структура основних фондів кожного підприємства, галузі чи регіону має свої особливості, які склались історично та обумовлені видом і асортиментом продукції, яку випускає те чи інше підприємство. Тобто і вартість основних фондів та їх склад можуть відрізнятися. Різними є і суми амортизації, від яких розраховуються зазначені вище вилучення.
У 1999 році Верховна Рада приймає Закон "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 06.04.99 № 568. Цим Законом скасовується централізація 10 % амортизаційних відрахувань і вводиться коефіцієнт, який знижується до нормативу амортизаційних відрахувань і дорівнює 0,8. При застосуванні понижуючих коефіцієнтів відбувається також вилучення коштів підприємств, галузей і регіонів, але не пряме, а опосередковане - через збільшення прибутку, що підлягає оподаткуванню і самої суми податку. Застосування понижуючого коефіцієнта 0,8 до сум нарахованої амортизації збільшує прибуток, що підлягає оподаткуванню на 20 % суми нарахованої амортизації.
На перший погляд може скластися враження, що місцеві бюджети виграють від збільшення прибутку, що оподатковується. Але в дійсності прибуткові підприємства при застосуванні понижуючого коефіцієнта сплачують більші суми податку на прибуток. Досить цікава ситуація виникає з підприємствами, у яких немає прибутків та збитків. Зменшення суми нарахованої амортизації робить їх прибутковими. Для збиткових підпри-ємств немає різниці чи на 20 %, чи на всі 100 % зменшиться сума нарахованої амортизації. Вони все одно збиткові і ні в якій формі не спроможні сплачувати "амортподаток".
Отже, ми можемо зробити висновок, понижуючий коефіцієнт з погляду вилучення коштів стосується прибуткових підприємств, галузей. Проте для всіх підприємств, галузей і регіонів втрата полягає в тому, що підприємства регіону списують менші суми амортизації, ніж вимагає дійсний знос основних фондів. У результаті втрачаються можливості і потенціал для своєчасного накопичення сум компенсації авансованого капіталу в основні фонди. Тож не дивно, що підприємства "показують" все менші і менші прибутки.
У підсумках аналізу запроваджених методів амортизаційних відрахувань у пріоритетних галузях можна запропонувати ряд певних заходів організаційного характеру, а саме:
- інвентаризація основних фондів по всіх підприємствах та обов'язкової індексації за методиками, що не дозволяють значного розриву між обліковою та ринковою вартістю (різниця між ними - це "добра" приманка для боротьби з нею, що відволікає інвестиційні ресурси);
- запровадження податку на майно, який не скільки забезпечить надходження до бюджету, стільки дозволить встановити контроль за місцем знаходження, належністю, станом, приміщенням та зміною вартості майна;
- перегляд порядку пільг підприємствам і встановлення жорсткішого контролю за цільовим використанням коштів, які вивільняються внаслідок пільг;
- запровадження порядку, при якому до зменшення прибутку до оподаткування може відноситись сума нарахованої амортизації, скоригована на коефіцієнт використання потужностей підприємства.
Розглядаючи деякі аспекти впливу податкової та амортизаційної політики на економіку держави, ми можемо зробити узагальнюючі висновки.
В Україні ще не вироблено єдиної податкової та амортизаційної політики, яка дала б змогу стимулювати інвестиційний клімат держави.
У зв'язку з цим необхідно переглянути, з погляду економічної теорії та умов ринкових відносин, практику з централізації частини амортизаційних відрахувань.
Зміну баз оподаткування прибутку (доходу) потрібно проводити винятково відповідно до умов, продиктованих економічною ситуацією в країні. Амортизаційну та податкову політику необхідно проводити таким чином, щоб стимулювати процес поновлення основних фондів і як результат збільшення прибутку підприємств.
Потрібно створити таку систему в нашій державі, яка б у рамках загальнодержавного регламенту дала змогу кожному підприємству обирати найсприятливіші режими відновлення основного капіталу та вливання інвестицій у його розвиток.

 
 

Цікаве

Загрузка...