WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Вплив податкової та амортизаційної політики держави на інвестиційний клімат в умовах ринкових відносин - Реферат

Вплив податкової та амортизаційної політики держави на інвестиційний клімат в умовах ринкових відносин - Реферат

реконструкції підприємства, інвестиції яких еквівалентні не менше 1 млн. дол. США. З 4 до 6 років прибуток такого підприємства оподатковується у розмірі 50 % діючої ставки оподаткування. Вказана пільга діє з моменту одержання першого прибутку;
- від сплати мита в державний інноваційний фонд та сплачується 50 % установленої форми до Фонду Чорнобиля, та спеціального захисту населення на період до 2009 року новостворені, та перепрофільовані, реструктуризовані підприємства у випадку залучення працівників гірничодобувної та інших підприємств, які закриваються;
- до валового доходу підприємств, розташованих у спеціальних економічних зонах та на території пріоритетного розвитку зметою оподаткування не включається одержана у разі інвестування сума інвестицій у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів.
На прикладі оподаткування прибутку (доходу) підприємств та організацій можна простежити нестабільність системи оподаткування в Україні. У 1992 році було затверджено валовий дохід, який являє собою суму доходів від реалізації продукції (робіт, послуг та ін.), а базова ставка оподаткування доходів підприємств становила 18 % відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 № 123-82. З 1.03.1993 р. об'єктом оподаткування вже встановлено валовий прибуток, тобто прибуток, який включає в себе позареалізаційні результати та інші доходи, пов'язані з діяльністю підприємства, незалежно від способу, виду одержаного прибутку та методу відображення в бухгалтерській звітності. Основна ставка оподаткування прибутку за І квартал 1993 року була встановлена в розмірі 30 %, а для окремих видів діяльності, крім основного, додаткові ставки.
З 1 липня 1997 року вступив у дію новий Закон України "Про внесення змін у Закон України про "Оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 № 283/97-ВР. Основна ставка податку на прибуток не змінилась (30 %), але змінились порядок, термін та база оподаткування. Зміна бази оподаткування обґрунтовувалась тим, що зміна законів про оподаткування прибутку (доходу) у період з 1992 до 1998 р. Супроводжувалась зміною переліку затрат, які включаються в собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг тощо).
Такі зміни не дають чіткого відображення динаміки оподаткування прибутку (доходу) підприємств і організацій за період з 1992 до 1998 р.
У підсумках аналізу оподаткування прибутку (доходу) підприємств, організацій за вказаний період ми можемо зробити висновок, що протягом 6 років оподаткування на прибуток змінювалось декілька разів. Цей факт можна, на наш погляд, віднести, до фактора ризику при залученні інвестицій у передові галузі промисловості. Інвестиційна діяльність у багатьох випусках залежить від залучення іноземного капіталу. Довгий час у нас господарювало "імітаційне" запозичення закордонних досягнень, головним чином за рахунок імпорту техніки на основі кредитів. Пряме залучення іноземного капіталу в економіку України більш сприятливе, ніж кредити. Своїх коштів на інвестування у держави не достатньо, а зарубіжні інвестори не поспішають інвестувати промисловість, тому вона більш надіється на внутрішні важелі впливу середнього іноземного інвестора, який вкладає кошти у вітчизняну економіку, його цікавлять дві умови - захищеність внутрішнього ринку та податкові пільги.
Ще один важливий регулятор інвестиційної більшості - амортизаційна політика. Підвищення норм амортизації та збільшення сум відрахувань розширює фінансові можливості підприємств та підвищує їх інвестиційну активність. Щоб прискорити оновлення морально та фізично застарілих основних фондів, необхідно підняти на новий більш ефективний рівень амортизаційну політику. Тут мається на увазі скорочення часу дій норм амортизації в оброблювальних галузях промисловості, використання методів прискореної амортизації.
Під методом нарахування амортизації розуміється розподіл вартості праці за роками їх служби у відповідному системному порядку. У господарській практиці України в основному використовувались метод рівномірності або пропорційної амортизації.
Цей метод побудовано на прямій залежності між зносом та терміном служби:
Аг = ОФ/Тн, (1)
де Аг - річна сума амортизаційних відрахувань;
ОФ - повна початкова вартість основних фондів;
Тн - нормативний строк служби основних фондів.
Цей метод дає свої позитивні результати: рівномірність відрахувань в амортизаційний фонд, стабільність та пропорційність при нарахуванні амортизації на собівартість продукції, простоту та точність розрахунків. Але його застосування не завжди забезпечувало повний переклад вартості основного капіталу на виготовлену продукцію. Утворювалась недоамортизація основного капіталу, який являє собою пряму втрату вартості, збиток.
Стимулююча роль амортизації різко підвищується із застосуванням методів прискореної амортизації, які дають можливості списувати більшу долю вартості основного капіталу протягом перших років його служби. Найбільш поширеним у країнах з ринковою економікою є регресивний метод.
Регресивна амортизація здійснюється на основі постійної норми амортизації, вираженої у відсотках, яка починаючи з другого року експлуатації належить не до початкової, а до залишкової вартості (формула 2).
Агі = На ? (ОФ - ?АТі-1) / 100, (2)
де На - річна норма амортизації у відсотках;
УАТі-1 - сума амортизаційних відрахувань до і-ро року експлуатації.
Застосовуючи такий метод протягом установленого терміну амортизації, неможливо списати всю вартість основних фондів, тому здійснюється перехід на рівномірний метод амортизаційних відрахувань. Цей перехід відбувається у другій половині терміну служби, що дозволяє повністю амортизувати (первинну вартість) основних фондів.
Прискорена амортизація більш точно відображає весь процес зносу особистого капіталу, активізує вибуття із експлуатації зношеного та морально застарілого обладнання. Її можливо порівняти з безвідсотковим кредитом на технічний розвиток підприємства.
Незважаючи на сучасну структуру капітальних вкладень, їхній обсяг став удвічі меншим за необхідний для простого відтворення основного капіталу. Це свідчить про те, що у процесі реформування економіки в Україні вчасно не звернулися до амортизаційних

 
 

Цікаве

Загрузка...