WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Інвестиційний потенціал недержавних пенсійних фондів - Реферат

Інвестиційний потенціал недержавних пенсійних фондів - Реферат


Реферат на тему:
Інвестиційний потенціал недержавних пенсійних фондів
У розвинених ринкових економіках світу реформування системи пенсійного забезпечення, яке розпочалося наприкінці ХХ сторіччя, відбувається шляхом заміщення солідарної системи пенсійного забезпечення накопичувальною. Так, пенсійна система Великобританії складається з трьох рівнів: система державного страхування, система професійних пенсій, система персональних пенсійних планів і пенсій. Пенсійна система Німеччини має в своїй основі трирівневу модель: державне обов'язкове пенсійне страхування, виробниче пенсійне страхування (добровільна справа керівників фірм і підприємств) та приватне страхування. Пенсійна система Швейцарії складається з державного, трудового та особистого пенсійного страхування. Пенсійна система Швеції складається з трьох рівнів - розподільчого, накопичувального і добровільного. В Україні, як відомо, з 1 січня 2004 року також діє трирівнева система пенсійного забезпечення, яка складається з Пенсійного фонду України, Державного накопичувального пенсійного фонду та системи недержавних накопичувальних пенсійних фондів.
Отже, в результаті дії реформаційного процесу формується нова багаторівнева система пенсійного забезпечення, яка здатна виконувати не лише компенсаційну функцію в системі економічних відносин, а й інвестиційну. Її реалізація на практиці стає можливою завдяки створенню системи недержавних (приватних, корпоративних) накопичувальних фондів, які, по суті, є інститутами спільного інвестування на фінансовому ринку країни. У цьому контексті виникають дві проблеми. Перша - це проблема реалізації ефективної інвестиційної політики фондів, та друга - це проблема оцінки їх інвестиційного потенціалу.
Якщо проблема збереження та примноження вартості активів накопичувальних пенсійних фондів на теоретично-методологічному рівні є центральною проблемою теорії інвестування, яка достатньо ґрунтовано розроблена в науковій літературі, то проблема оцінки інвестиційного потенціалу накопичувальних фондів є новою. Принаймні у вітчизняній літературі фактично не існує фундаментальних досліджень за даною темою. Серед іноземних авторів можна виокремити наступних авторів: Д. Вітас [1], Е. Валкер, Ф Лефорт [2], Д. Чен-Лю [3] та ін.
У зв'язку з цими обставинами тематику даного дослідження можна вважати актуальною та такою, що має практичну значимість.
Метою даного дослідження є оцінка рівня інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів в Україні на основі проведення міжнародного порівняльного аналізу.
Нормативно-правове поле діяльності недержавних накопичувальних пенсійних фондів в Україні. Згідно з чинним законодавством України одними із нових видів установ, що здійснюватимуть управління пенсійними заощадженнями громадян, стають недержавні накопичувальні пенсійні фонди.
Недержавний пенсійний фонд - це юридична особа, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність винятково з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" [4].
До складу активів пенсійного фонду згідно з чинним законодавством входять [4]:
- активи в грошових коштах;
- активи в цінних паперах;
- інші активи.
Пенсійні активи у цінних паперах складаються з:
1) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства;
2) акцій та облігацій українських емітентів, що відповідно до норм законодавства пройшли лістинг та перебувають в обігу на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, обсяги торгів на яких становлять не менше 25 відсотків від загальних обсягів торгів на організаційно оформлених ринках цінних паперів України (крім цінних паперів, на які здійснюється підписка згідно із законодавством);
3) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, при цьому встановлення вимог до рейтингу зовнішнього боргу та визначення рейтингових компаній здійснюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
4) облігацій іноземних емітентів і з відповідним інвестиційним рейтингом;
5) акцій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організованих фондових ринках і пройшли лістинг на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у торговельно-інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Емітент цих акцій повинен провадити свою діяльність не менше ніж протягом 10 років і бути резидентом країни, що має відповідний інвестиційний рейтинг.
Пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, можуть бути використані винятково для цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов'язань фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення.
Як бачимо, на законодавчому рівні встановлено досить широке поле інвестиційних можливостей пенсійних фондів. Вони мають право вкладати кошти не лише в інвестиційні активи на фінансову ринку Україні, а й на інших фінансових ринках світу. Слід зазначити, що це звичайна світова практика, оскільки можливості ринку однієї країни залежно від певних обставин мають обмежені інвестиційні можливості. Крім того, географічна диверсифікація активів фонду, як відомо з теорії інвестицій, є одним з високоефективних методів зниження інвестиційних ризиків фонду [5, 6].
Наприклад, у Великобританії станом на кінець 2003 року активи пенсійних фондів становили ?1,06 трлн. При цьому 30 % цих активів пенсійних фондів Великобританії були розміщені в державних цінних паперах уряду цієї країни, 37 % - в іноземних цінних паперах, решта активів - це інвестиції в нерухомість, хеджові фонди або банківські депозити [7].
Виходячи із законодавчо встановлених норм у процесі реалізації пенсійної реформи на фінансовому ринку України з'являються нові потужні інститути спільного інвестування, як мають достатньо великий інвестиційний потенціал. Пенсійні активи створюються за рахунок накопичення пенсійних внесків і доходу від їх інвестування, а пенсійні виплати здійснюються лише після досягнення платником внесків пенсійного віку. Ці обставини зумовлюють досить великий строк розпорядження цими коштами і дозво-ляють у межах накопичувальної системи нагромаджувати значні обсяги інвестиційних ресурсів. Наприклад, у Нідерландах станом на 2003 рік пенсійні активи накопичувальних пенсійних фондів становили 113 % ВВП, у Швейцарії - 102, в країнах, що пізніше розпочали пенсійну реформу, цей ресурс поки що значно менше, наприклад, в Угорщині - 5 %, а в Чехії - 4 % [8].
Розвиток глобальних пенсійних фондів. Пенсійна галузь у всьомусвіті в останні п'ятнадцять років розвивається швидкими темпами завдяки переходу від солідарної системи пенсійного забезпечення до накопичу-вальної. Наприклад, активи пенсійних фондів країн великої сімки у 2001 році становили 45 %

 
 

Цікаве

Загрузка...