WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Проблеми та перспективи входження України в міжнародну фінансову систему - Реферат

Проблеми та перспективи входження України в міжнародну фінансову систему - Реферат

реалізації Програмної системної позики(ПСП). Ці кошти використано для удосконалення пенсійної системи, на управління державними ресурсами, здійснення адміністративної реформи. Одночасно поповнювався інвестиційний портфель СБ, зокрема проектами модернізації шляхової інфраструктури, систем тепло- і водопостачання тощо.
Початок погашення заборгованості Україною перед міжнародними фінансовими інституціями припадає на третій етап (1998- 2000 pp.). Цей період також характеризується збільшенням обсягів кредитування з боку СБ.
Щодо інвестиційної програми, то вона здійснювалася більш стримано внаслідок не лише неефективного використання можливостей співпраці українською стороною, а й змін у політиці підтримки Світовим банком енергетики, комунального господарства, транспорту. У зв'язку з тим, що ці галузі цікавлять СБ лише у контексті боротьби з бідністю та охорони навколишнього середовища, саме в цей період з інвестиційного портфеля було вилучено ряд проектів, що стосувалися високих технологій (наприклад продовження проекту "Морський старт"), фінансових послуг, модернізації систем водо- і теплопостачання в окремих регіонах.
Крім того, Празька сесія МВФ та СБ (2000 p.) визначила зміну пріоритетів міжнародних фінансових інституцій стосовно країн з перехідною економікою, у тому числі України. Відповідно, на перший план вийшли питання економічної ефективності співробітництва та якості використання країнами-позичальницями отриманих кредитів. У цьому руслі у вересні 2000 p. була затверджена нова Стратегія співпраці СБ з Україною. Вона передбачає кредитну підтримку нашої держави залежно від практичних результатів, передбачених Програмною системною позикою (ПСП) - головним трирічним системним інструментом реалізації Стратегії.
Серед регіонів України (див. дод., табл. 7) досить активно співпрацює зі світовим банком столиця нашої держави - місто Київ. Так, на сьогодні у місті реалізуються два проекти СБ. Зокрема, 200 млн дол. США банк виділив під гарантії міста на реконструкцію "Київ-енерго" та 18,2 млн дол. безпосередньо Київській міськдержадмініс-трації на реалізацію проекту з теплоенергозбереження в адміністративних будівлях. Крім того, на розгляді у Світовому банку перебувають пропозиції Києва щодо реалізації ще двох проектів. У першому з них ідеться про створення ефективної системи утилізації твердих побутових відходів у столиці, його загальна вартість оцінюється в суму близько 300 млн дол. США. Другий проект стосується будівництва Подільського мостопереходу, його вартість близько 250 млн дол., з яких 30 % має профінансувати українська сторона.
Загалом за весь час співпраці зі Світовим банком Україна отримала 2127,2 млрд дол. США.
На відміну від інших міжнародних фінансових інституцій. Євро-пейський банк реконструкції та розвитку зосереджується насамперед на кредитуванні приватного сектору та об'єктів ключової інфраструктури.
За обсягами нових проектів у 1999 p. Україна вийшла на перше місце серед клієнтів банку, а їх частка у загальному портфелі ЄБРР перевищила 7 % (попереду тільки Росія, Румунія і Польща). Причому, протягом 1999-2000 pp. фінансування банком проектів в Україні не лише не припинялося (як це сталося з МВФ та СБ, з якими МБРР координує свою діяльність), а й набуло нової динаміки. Так, обсяг нових кредитних проектів банку, затверджених Радою директорів, склав у 2000 p. 465 млн дол. США. Серед восьми затверджених проектів були: ядерні блоки Х2-Р4 (215 млн дол.), закупівля органічного палива (100 млн дол.), модернізація автомагістралі Київ - Чоп (65 млн дол.), програма кредитної підтримки експортних підприємств (50 млн дол.). Як важливий крок у поліпшенні співпраці з ЄБРР слід розглядати проект заснування в Україні банку мікрокредиту-вання, що сприятиме розвитку підприємницької ініціативи та підвищенню зайнятості населення.
Координуючи свою діяльність з МВФ та Світовим банком, Рада директорів ЄБРР у вересні 2000 p. прийняла нову стратегію діяльності в Україні на період до 2002 p. Головна її особливість - у спрямованості на підтримку економічних та структурних реформ у найбільш важливих секторах української економіки.
У цілому аналіз співпраці України з міжнародними фінансовими інституціями протягом відносно нетривалого періоду (1992-2000 pp.) свідчить про об'єктивну необхідність, доцільність і виправданість залучення зовнішніх коштів з метою поглиблення ринкових перетворень, створення реальних передумов для подолання кризових явищ, прискорення трансформаційних процесів, виведення економіки України на траєкторію сталого економічного зростання. Це співробітництво сприяло досягненню макрофінансової стабілізації, формуванню основ конкурентного ринкового середовища, стабільності грошової одиниці, активізації інвестиційного процесу, розвиткові приватного підприємництва.
Разом з тим, як зазначив Президент України ЛД. Кучма у своєму Посланні до Верховної Ради, досвід взаємодії України з міжнародними фінансовими інституціями підтверджує необхідність істотного удосконалення й форм та механізмів. Головним у цьому контексті має стати мінімізація державного боргу, що передбачає збільшення власних фінансових ресурсів та поліпшення інвестиційного клімату. В основу фінансової стратегії необхідно покласти досягнення оптимального співвідношення між внутрішніми та зовнішніми джерелами фінансування потреб економічного та соціального розвитку.
Не послаблюючи уваги до залучення зовнішніх ресурсів, уряд має забезпечувати пріоритетність інвестиційних джерел перед кредитними.
У взаємовідносинах з МВФ уряд повинен забезпечувати:
o поглиблення структурних реформ, дерегуляцію підприємницької діяльності;
o продовження курсу реформ у напрямку прозорості економіки і процесів приватизації;
o поліпшення якості бюджетного процесу, забезпечення збалан-сованості державних фінансів з урахуванням податкової реформи та реформи міжбюджетних відносин;
o зменшення обсягів негрошових видів розрахунків;
o подолання корупції;
o активізацію реформи фінансового і банківського секторів та подальший їх розвиток на якісно новому рівні;
o досягнення прогресу в розвитку енергетики та вугільної про-мисловості, у розрахунках із зовнішніми постачальниками за природний газ.
Удосконалення взаємовідносин України зі Світовим банком базується на новій його стратегії в питаннях допомоги України, в основу якої покладено такий фінансовий інструмент, як Програмна системна позика (ПСП).
Реалізація завдань Програмної системної позики вимагає від уряду запровадження сучасної системи проектного та фінансового менеджменту. Йдеться про чіткий розподіл повноважень і відповідальності між Міністерством фінансів. Національним банком і банківськими установами, які обслуговують кредитні ресурси, та установами і підприємствами, які виступають відповідно до проектів кінцевими позичальниками.
Подальше

 
 

Цікаве

Загрузка...