WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова система - Реферат

Фінансова система - Реферат

"Державний кредит" не зовсім відповідає своїй суті. Тут точнішою була б назва "Державний борг".
Державний борг буває зовнішній і внутрішній. Усі кошти як у межах держави, так і за зовнішніми запозиченнями, як правило, спрямовуються на покриття дефіциту бюджету. Мобілізація коштів через державний кредит дає змогу впливати на інфляційні процеси в державі в бік їхнього зменшення.
На сьогодні ця підсистема не розвинена і, як правило, втілена в двох формах: вкладів населення в Ощадному та інших банках, а також продажу державних боргових зобов'язань. Із розвитком фондового ринку перерозподіл фінансових ресурсів, що здійснюється за допомогою згаданої підсистеми, зростатиме і в абсолютних, і у відносних розмірах. Це досягатиметься за рахунок збільшення продажу державних цінних паперів як фізичним, так і юридичним особам. У 1995 році започатковано проведення аукціонів із продажу державних цінних паперів. Ця діяльність держави на фондовому ринку триватиме. Зростатимуть також і вклади населення в банках. Про це свідчить динаміка щодо збільшення обсягів банківських депозитів останніми роками. Так, на і січня 2000 року грошові заощадження населення становили 126 млрд. гривень. Деякі зміни сталися в структурі заощаджень - готівка зменшилася з 82,6 до 80,5%, а залишки їхніх вкладів в Ощадному та комерційних банках підвищилися з 17,3 до 19,5%.
Для успішного функціонування згаданої підсистеми треба насамперед законодавче закріпити гарантії держави щодо повернення коштів громадян і збереження їх від знецінення. Законом "Про державний внутрішній борг" передбачені лише перші кроки у напрямку вирішення цього питання.
Важливу роль у фінансовій системі повинна відігравати підсистема "Страхові та резервні фонди". Реформування економіки передбачає виникнення великої кількості господарських суб'єктів, зацікавлених у забезпеченні захисту своєї підприємницької діяльності, майна та доходів від різних негативних наслідків і непередбачених ситуацій. Саме в цей час повинна набути значного розвитку страхова справа і насамперед ті види страхування, які майже не розвивалися раніше.
Наприкінці 1999 року в Україні налічувалося 700 страхових організацій, яким було видано ліцензії на здійснення страхової діяльності. Як відомо, створення страхових організацій відбувається у формі господарських товариств переважно закритого типу. Становище у страхуванні дає підставу для висновку, що тут слід вжити рішучих заходів щодо його розвитку та перетворення в надійний інструмент ринкових відносин.
Нині потрібна науково обгрунтована концепція розвитку страхової справи у напрямках:
- створення правового поля для забезпечення ефективного функціонування ринку страхових послуг, регулювання страхової діяльності та дотримання прав і зобов'язань усіх сторін, що беруть участь у страхуванні;
- визначення форм і напрямків страхової діяльності, які найточніше відповідають сучасному стану в економіці та потребам як страховиків і страхувальників, так і держави;
- обгрунтування засобів та форм державного контролю і ре-гулювання страхового ринку, включення страхування до переліку важливих фінансових інструментів регулювання економіки;
- створення умов стабільності розвитку страхових підприємств;
- забезпечення пріоритетного розвитку тих видів страхування, що сприяють фінансовій стабілізації в державі;
- створення конкурентного середовища між суб'єктами, що здійснюють страхову діяльність;
- забезпечення гарантії компенсації коштів юридичним і фізичним особам у разі настання страхового випадку;
- створення системи обліку та звітності страхової діяльності з метою формування банку достовірної інформації та її доступності.
Неабияке значення для ефективного функціонування фінансової системи має підсистема "Фінансовий ринок". Фінансовий ринок має у своєму складі ринок грошей, ринок кредитів, ринок цінних паперів і ринок фінансових послуг, що лише формується в Україні. Упродовж 1999 року інтенсивного розвитку набув лише один напрям фінансового ринку - ринок цінних паперів.
Прийняття Указу Президента України "Про інвестиційні компанії" дало поштовх до розвитку спільного інвестування в цінні папери, що створює механізм захисту дрібних інвесторів. На фондовому ринку нині працює понад 500 торговців цінними паперами, які отримали відповідні дозволи.
Розроблена й подана на розгляд урядові концепція створення та розвитку фондового ринку України, її' погоджено з відповідними відомствами, фондовою біржею та Асоціацією торговців цінними паперами.
Протягом 1999 року закінчено формування законодавчої бази для випуску державних цінних паперів, які забезпечують державі неінфляцшні засоби фінансування бюджетного дефіциту-
Створення повноцінного фінансового ринку потребує прискореного розвитку ринку кредитів іринку грошей. Надалі ці напрямки матимуть сприятливі умови для свого удосконалення й активніше впливатимуть на стабілізацію фінансового стану в державі.
Функціонування кожної зі складових фінансової системи держави можливе лише за умов чіткого законодавчого урегулювання їхньої взаємодії та якщо вони доповнюють одна одну. Так, наприклад, при недоліках в організації фінансової діяльності підприємницьких структур, їхньої збитковості зменшуються надходження до бюджетної системи, централізованих позабюджетних фондів, страхових і резервних фондів. Це звужує фінансові можливості держави, зумовлюючи дефіцит бюджету. Дефіцит бюджету може призвести до зростання інфляції
або державного боргу, що негативно позначиться на діяльності всіх учасників фінансового ринку.
Схожих взаємозумовлених як негативних, так і позитивних варіантів може бути багато. Важливо в цьому разі своєчасно їх споогнозувати та розробити заходи щодо їх локалізації.
Завдання й запитання для самостійної роботи:
1. Дайте визначення фінансової системи.
2. Назвіть складові, що є ланками фінансової системи.
3. Що становить правову та організаційну основу фінансової системи?
4. Як впливає кожна з підсистем на економічні й соціальні процеси в державі?
5. Дайте визначення термінів: фінансова система, державні фінанси, централізовані й децентралізовані фонди фінансових ресурсів, страхові фонди, резервні фонди, державний кредит, фінансовий ринок, фінансове законодавство, фінансовий апарат.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ І СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІН А ПСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Проблеми стабілізації і оздоровлення фінансової системи України
це зараз найбільш актуальне для держави.
Мета стабілізації - створити реальні стартові передумови структурної перебудови економіки, відновлення інвестиційного процесу, мобілізації через становлення фінансового ринку та інших фінансових інституцій відповідних фінансових ресурсів.
Об'єктивна передумова фінансової стабілізації - глибока реформа фінансової системи України.
Реформа фінансової системи - це:
o реальне розмежування фінансової і кредитної системи,
o реальне розмежування фінансів державних підприємств та Державного бюджету;
o розробка зведеного балансу фінансових ресурсів держави - доходів і витрат всіх без винятку юридичних і фізичних осіб, через які проходить розподіл і перерозподіл національного доходу;
o здійснення децентралізації державних фінансів, структурного розмежування державного та місцевих бюджетів за джерелами надходжень та витрат;
o здійснення заходів з перебудови системи оподаткування у напрямку її подальшої лібералізації та децентралізації, утворення на її основі механізмів стимулювання виробництва та

 
 

Цікаве

Загрузка...