WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів - Реферат

Міжнародні економічні організації як суб'єкти міжнародних фінансів - Реферат

матеріальних і фінансових ресурсів. ЮНІДО була створена в 1966 p. Її вищим органом є Генеральна конференція, яка скликається один раз на два роки. Керівні органи ЮНІДО - Рада з промислового розвитку і Комітет з програмних і бюджетних питань. Штаб-квартира знаходиться у Відні.
З початку 1986 p. ЮНІДО набула статусу спеціалізованої установи системи ООН, що привело до її реорганізації. Сьогодні ЮНІДО має власний регулярний бюджет, який формується з обов'язкових внесків країн-членів і призначений головним чином для утримання Секретаріату ООН.
Фінансування оперативної діяльності здійснюється з коштів Програми розвитку ООН і Фонду промислового розвитку ЮНІДО, який складається з добровільних внесків країн - членів Організації.
Оперативна діяльність ЮНІДО згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН включає крім управлінських, науково-дослідницьких та технічних питань здійснення конкретних проектів, також розробку рекомендацій і надання конкретної допомоги країнам у підготовці програм індустріалізації з урахуванням політичних, економічних та фінансових обставин.
Якщо ЮНІДО має статус спеціалізованої установи ООН, яка працює з країнами, що розвиваються, то інша організація - Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) - є допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН, міжнародною програмою з надання багатосторонньої технічної і передінвестиційної допомоги країнам, що розвиваються, у найважливіших секторах економіки.
Допомога ПРООН фінансується за рахунок добровільних внесків і надається тільки урядами, через їх посередництво або за їхнім проханням. До середини 90-х років XX ст. глобальна сітка ПРООН розширилася до 132 відділень у різних державах світу, які обслуговували 175 країн і територій. На той час загальний обсяг добровільних внесків становив близько 1 млрд дол. США. Це означає, що програми ПРООН реально функціонують і успішно реалізуються, причому мова йде про досить значні кошти. Є приклади реального здійснення проектів з іригації, рибальства, експлуатації лісових ресурсів тощо. Запорукою цього виступає жорсткий і дійовий контроль за використанням добровільних внесків.
Стосовно регіональних економічних комісій, то вони були створені згідно з резолюціями Економічної і Соціальної Ради (ЕКОСОР), яка координує їхню діяльність.
Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК) була створена в 1947р. як тимчасовий орган ООН з 5-річним строком повноважень для сприяння економічному відродженню післявоєнної Європи. Однак уже в 1951 p. ЄЕК отримала статус постійного органу ООН.
ЄЕК сприяла розвитку торгівлі, економічного і науково-технічного співробітництва. У її складі функціонує ряд галузевих комітетів - з питань сільського господарства, хімії та ін. - всього близько 15. В останні роки ЄЕК сконцентрувала свою діяльність головним чином у галузях екології, особливо в питаннях транскордонного характеру й ефективного використання енергії (програма "Енергетична ефективність в 2000 p."); транспорту (з позицій екології) і лісових ресурсів.
Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану (ЕСКАТО) створена в 1947 p. як регіональний орган. Її членами є більшість країн регіону, включаючи США, Нідерланди, Велику Британію, Францію. Комісія провадить роботу в рамках програми дій з регіонального економічного і фінансового співробітництва в галузі передачі технології під інвестиційні проекти. Досягнуто певних результатів у рамках реалізації програми "Транспорт і зв'язок" і програми розвитку інфраструктури, які мають вкрай важливе значення для регіону, де мешкає більше половини населення земної кулі.
Економічна комісія для Латинської Америки і Карибського басейну (ЕКЛАК) створена в 1948 p. Вищий орган - сесія, а в період між сесіями - Комітет у складі представників усіх 40 країн-членів:
країн Латинської Америки, США, Канади, Великої Британії, Франції, Нідерландів, Іспанії. У складі ЕКЛАК діють постійні органи: Комітет з економічного співробітництва країн Центральної Америки;
Комітет з розвитку і співробітництва країн Карибського регіону;
Комітет з торгівлі; Комітет урядових експертів. Основні напрямки роботи ті самі, що й у вищеперелічених комісій.
Економічна комісія для Африки (ЕКА) була створена в 1958 p. з метою сприяння африканським народам у вивченні й аналізі проблем розвитку континенту. ЕКА розробляє заходи щодо економічного розвитку цього регіону, надає консультативні послуги відповідно до запитів країн-членів. Комісія має чотири субрегіональні відділення: для Північної Африки (місцезнаходження - місто Танжере (Марокко)); для Західної Африки (місто Ніамеє (Нігер)); для Східної Африки (місто Лусака (Замбія)); для Центральної Африки (місто Кіншаса (Заїр)). Останніми роками ЕКА сприяє наданню консультативних технічних послуг у галузі боротьби з посухою, створенні проектів з іригації, підготовки кадрів. Бюджет ЕКА на середину 90-х років XX ст. становив понад 70 млн дол. США і був більший, ніж в інших регіональних комісіях.
У цілому, незважаючи на докладені зусилля міжнародного співто-вариства щодо розв'язання проблем розвитку економічного і фінансового співробітництва через систему і механізми ООН, на сьогодні залишається багато принципових питань, до успішного вирішення яких поки що не знайдено відповідних підходів.
Досить назвати прийняті на шостій спеціальній сесії ООН у 1974 p. Декларацію і Програму дій зі встановлення нового економічного порядку. Минуло понад чверть століття, а результатів впровадження в життя Програми не видно, так само важко знайти сліди реалізації основних положень інших стратегічних документів ООН.
Невирішеність багатьох проблем в економічній сфері гостро ставить питання про підвищення авторитету ООН. Якщо миротворча роль ООН загальновизнана у світі (хоча також із суттєвими застереженнями), то економічна місія досить далека від авангардної.
Кардинальні зміни в економічному житті, у міжнародних економічних відносинах в останні десять років XX ст. справили величезний вплив на реалізацію ідей, закладених у стратегічних документах ООН 60-80-х років. Зникнення з політичної арени Європи соціалістичних країн. Ради економічної взаємодопомоги. Варшавського договору змінило розстановку і на економічній арені. Ідеї, закладені в багатьох економічнихдокументах ООН соціалістичними країнами, які на той час мали своє бачення перспектив економічного розвитку в світі, виявились незатребуваними. Взагалі, багатофакторність при розробці проблем глобального характеру, складності, що виникають при їх погодженні та компонуванні, часто як наслідок мають постановку нереальних завдань.
З іншого боку, багато нарікань країн-членів викликає функціонування деяких органів ООН, які стоять біля джерел розробки найскладніших економічних документів. Нерідко в зауваженнях вказується на те, що програми і проекти складаються без врахування реальних можливостей організацій та інших ООНівських інститутів, затрати частини проектів і програм, які приймаються до виконання, не враховують реальних фінансових умов. Нерідко надзвичайно надмірними є затрати на утримання міжнародних чиновників, які мають "невиробничий характер". Досить сказати, що в ряді випадків лише затрати на відрядження спеціалістів у рамках програми надання технічної допомоги становлять до 60 % від загальної кошторисної вартості проекту. У цьому не раз пересвідчувалися і відповідні державні органи України, які займаються питаннями співробітництва.
Отже, питання, пов'язані з підвищенням ефективності діяльності економічних організацій ООН, вже стоять на порядку денному. Тепер сенс у тому, наскільки швидко будуть вжиті заходи з метою усунення негативних факторів у їхній діяльності та максимального сприяння подальшому прогресу.

 
 

Цікаве

Загрузка...