WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Розвиток міжнародного ринку цінних паперів - Реферат

Розвиток міжнародного ринку цінних паперів - Реферат

також можливість одержання більших дивідендів (плата за ризик).
Привілейовані акції є іменними і дають власникові право на:
o першочергове отримання доходу, що відраховується від чистого прибуткутовариства у вигляді фіксованого процента (дивіденду) до номінальної вартості акцій;
o компенсацію доходу, недоотриманого власником акцій у зв'язку зі скороченням прибутку товариства у відповідному році, за рахунок резервного фонду;
o пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства в разі його ліквідації.
Власники привілейованих акцій не мають права брати учать в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено його статутом. Зате вони мають право на першочергове одержання дивіденду, тобто до виплати дивідендів за звичайними акціями.
Корпорація може випускати декілька серій привілейованих акцій, при цьому різні серії мають різну кількість привілеїв, опис яких за кожною серією акцій розміщується на "й сертифікаті.
Існує декілька підвидів привілейованих акцій:
o ті, що беруть і не беруть участі у розподілі надприбутків;
o кумулятивні й некумулятивні (залежно від можливості одержання в майбутньому оголошених, але невиплачених дивідендів);
o конвертовані й неконвертовані (які можна або не можна обміняти на інший вид акцій).
Кожна акція є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визначаються одним власником акції і можуть реалізувати свої права через одного з них або через спільного
представника.
Акції оплачуються у національній чи іноземній валюті або шляхом передачі майна (у випадках, передбачених статутом акціонерного товариства). Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акції виражається в національній валюті.
Грошова сума, вказана на акції, називається номінальною вартістю акції, а ціна, за якою акція реалізується на ринку, має назву курс акції. Курс акцій перебуває в прямій залежності від отриманого за ними дивіденду й у зворотній - від норми позичкового процента.
Загальний обсяг ринку акцій у світі становить близько 20 трлн дол. США.
Протягом останніх десятиліть деякі багатонаціональні корпорації активно включилися в процес емітування своїх акцій спеціально для їх розповсюдження в інших країнах. Щоб пробитися з такими емісіями на міжнародний ринок, вони вносять свої акції в курсові бюлетені на біржах різних країн. Деякі ТНК для емісії і одночасного розміщення акцій на зарубіжних ринках об'єднуються в синдикати.
Однак, щоб внести свої акції в курсові бюлетені закордонних бірж, необхідно затратити значні кошти. По-перше, біржі часто стягують достатньо великі суми за розміщення інформації в таких бюлетенях. По-друге, уряди деяких країн і самі біржі вимагають від компаній надання достатнього обсягу інформації, яка до того ж часто має пройти незалежну аудиторську перевірку і сертифікацію достовірності. По-третє, треба докласти значних зусиль і витратити достатньо коштів, щоб про таку компанію і перспективи її діяльності знали зарубіжна преса, брокери і потенційні інвестори.
І все ж компанії свідомо йдуть на подолання цих труднощів, оскільки внесення в такі бюлетені відомостей про їхні акції робить останні доступними для більшої кількості покупців чи інвесторів. З іншого боку, якщо у компанії є дочірнє підприємство за кордоном, то внесення відомостей про це в бюлетень може покращити відносини з місцевим урядом і розширити певною мірою участь місцевих ділових кіл у розвитку цього бізнесу в даній країні.
Загалом, обсяг міжнародного переміщення капіталу, пов'язаного з купівлею акцій, досяг близько 200 млрд дол. США, з яких більше 60 млрд дол. припадало на фондові ринки, що розвиваються (у світовій практиці прийнято поділяти фондові ринки на розвинуті та ті, що виникають, розвиваються).
На міжнародний ринок цінних паперів мають великий вплив національні ринки, ступінь якого залежить від обсягу та розвиненості кожного з цих ринків. Одним із найважливіших показників ринку є його капіталізація. Капіталізація ринку - це показник, що відображає ринкову вартість усіх компаній, які беруть участь в операціях на фондовому ринку. Ринкова вартість компанії визначається як добуток курсової вартості її акції на кількість акцій, що перебувають в обігу.
Найвищий показник капіталізації має ринок акцій США, друге місце припадає на ринок Японії, а три найбільших ринки світу (США, Японії і Великої Британії) мають спільний показник капіталізації, що становить 77 % світового ринку акцій. Капіталізація ринку США, наприклад, у 10 разів перевищує цей же показник ринку Німеччини, а капіталізація ринку Японії понад як у 30 разів більша, ніж ринку
Італії. Якщо ж порівняти показник капіталізації ринку з розміром валового внутрішнього продукту (ВВП), то Японія і Велика Британія мають найвищі показники капіталізації ринку, які сягають понад 100 % від ВВП. Щодо США, то цей показник складає 42 % від ВВП, що досить близько до аналогічних показників Канади, Австралії і Швейцарії. На ринках Італії, Німеччини і Франції показники капіталізації ринків відносно ВВП найнижчі.
Однак рівень капіталізації по відношенню до ВВП країни часто не стільки говорить про розвинутість чи відсталість національного ринку акцій, скільки характеризує підхід компаній певної країни до мобілізації ресурсів на фінансовому ринку. Саме компанії Італії, Німеччини і Франції традиційно віддають перевагу не випуску акцій, а залученню банківських кредитів. Отже випуск акцій як головне джерело мобілізації коштів на фінансовому ринку характерний не для всіх розвинутих країн.
Щодо фінансування інвестицій, то роль акціонерного капіталу в цьому процесі навіть у найбільш промислове розвинутих країнах неоднакова. Так, якщо у Великій Британії та Франції на акції припадає значна частка залучених компаніями капітальних засобів (відповідно 20,9 % і 12,4 %), то в США цей показник становить 7,4 %, у Німеччині - 5,1, а в Японії - 0,7 %. Отже, у п'ятірці промислове розвинутих країн, капітальні вкладення фінансуються не стільки за рахунок випуску акцій, скільки шляхом одержання банківських позик. Ринок акцій відіграє важливішу роль у переливі капіталу з однієї галузі в іншу, ніж в абсолютному нагромадженні капіталу.
Рейтингові місця у світовій класифікації розвинутих ринків цінних паперів розташовані у такій послідовності: США, Японія, Велика Британія, Німеччина, Франція, Канада, Швейцарія, Італія, Австралія. Що стосується ринків, котрі виникають, розвиваються, то найбільш суттєві зміни на міжнародних фондових ринках, які відбуваються протягом останніх десятиліть, зумовлені саме швидким розвитком національних ринків країн Латинської Америки і Азії, окремі з яких досягають якісних і кількісних критеріїв розвинутих фондових ринків.

 
 

Цікаве

Загрузка...