WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Розвиток міжнародного ринку цінних паперів - Реферат

Розвиток міжнародного ринку цінних паперів - Реферат


Реферат на тему:
Розвиток міжнародного ринку цінних паперів
В економічній літературі цінними паперами називають фінансові документи, які продаються і купуються, а також дають право їх власнику одержувати в майбутньому грошову винагороду. До цінних паперів належать акції, облігації, депозитні сертифікати, казначейські зобов'язання, чеки, векселі та інші аналогічні фінансові документи. На відміну від нерухомого майна - земельних ділянок, будівель, залізниць та інших споруд - цінні папери є рухомим, ліквідним товаром особливого роду.
Купівля цінних паперів за своєю формою досить близька до позики капіталу. Так, власник грошей, купуючи ті чи інші цінні папери, надає в розпорядження їх емітентів гроші, які можуть використовуватися для розвитку виробництва або розширення торговельної діяльності. Однак цінні папери не можуть бути формою існування дійсного капіталу. Реальний капітал завжди функціонує окремо від цінних паперів. При їх продажу цінні папери дають їх емітенту можливість володіти капіталом, але самі вони не є капіталом. Чому?
По-перше, цінні папери не можуть бути безпосередньо авансовані у виробництво, вони не можуть пройти першу стадію кругообігу капіталу без того, щоб попередньо не перетворитися в гроші.
По-друге, цінні папери не завжди можуть бути перетворені в гроші ще й тому, що капіталом вони є не в дійсності, а в перспективі.
По-третє, при подальшому обігу цінних паперів на ринку їхня ціна може змінюватися в той чи інший бік, тоді як загальна маса капіталу за рахунок цього не змінюється, а залишається попередньою.
Поява цінних паперів зумовлена безпосередніми потребами процесу суспільного відтворення, оскільки розвиток національних економік вимагає все більше і більше капіталовкладень, які навіть великі комерційні банки не в змозі забезпечити.
У післявоєнні десятиліття значно зросла роль емісії цінних паперів у фінансуванні капіталовкладень. Саме цінні папери все більшою мірою перетворюються у специфічні інструменти розподілу грошових ресурсів між господарюючими суб'єктами. Цей процес одержав назву сек'юритизації. Емітентами цінних паперів виступають окремі фірми і корпорації, центральні уряди та муніципальні органи влади.
Випуск цінних паперів реалізується спочатку на первинному ринку шляхом прямого звернення емітента до інвесторів чи через посередника, який бере на себе зобов'язання реалізувати ці папери. Цінні папери, придбані інвесторами при емісії, потім можуть бути ними перепродані на вторинному ринку, який складається з фондових бірж та позабіржового обігу.
Спочатку цінні папери функціонували на території країн-емітентів, згодом вони переступили національні кордони і стали обертатися на ринках інших країн. Цей процес особливо прискорився у 70-ті роки, коли в розвинутих країнах були відмінені обмеження на переміщення капіталу за кордон. У результаті цього фондовий ринок набув інтернаціонального характеру. Загалом частка п'яти промислово розвинутих країн (США, Японія, Німеччина, Велика Британія і Франція) складає понад 70 % всього обсягу світового ринку цінних паперів.
Міжнародний ринок цінних паперів почав формуватися у результаті масового вивозу капіталу перш за все з країн, яким належать основні транснаціональні корпорації та банки. Формування цього ринку було прискорено такими факторами:
o сучасною науково-технічною революцією, що породила проекти, реалізація яких потребувала використання капіталу декількох
країн;
o розвитком інтеграційних процесів;
o стійкістю валютних курсів;
o використанням спільних багатонаціональних валют;
o успіхами у розбудові банківської та біржової справи. Міжнародний ринок цінних паперів є фактором, який полегшує різним господарським суб'єктам доступ до міжнародного ринку вільних капіталів і прискорює світовий процес економічного зростання. Сьогодні він є основним інститутом, який регулює міжнародне інвестування.
Ринок цінних паперів займає особливе місце у структурі сучасного міжнародного інвестиційного ринку, що обумовлено насамперед унікальними особливостями цінних паперів як фінансово-інвестиційних інструментів.
Міжнародний ринок акцій
Акція - це цінний папір без встановленого строку обігу, який свідчить про внесення певного паю в статутний фонд акціонерного товариства, дає право на участь в управлінні ним, одержанні частини прибутку у формі дивідендів, а також на участь у розподілі майна у випадку ліквідації акціонерного товариства.
Емісія акцій здійснюється в таких випадках:
o під час акціонування, тобто заснування акціонерного товариства, з метою формування акціонерного капіталу;
o коли вже існуюча компанія перетворюється на акціонерне товариство;
o при додатковій мобілізації капіталу для збільшення наявного статутного капіталу.
Існує декілька класифікацій акцій:
o за способом їх передачі від одного акціонера іншому (іменні та на пред'явника);
o відповідно до права участі в управлінні корпорацією (звичайні й привілейовані);
Іменними є акції, власники яких повинні бути зареєстровані в реєстрі корпорації, де фіксуються відомості про кожну іменну акцію, у тому числі дані про власника, час придбання акції, кількість акцій у кожного з акціонерів.
Акції на пред'явника не реєструються корпорацією, фіксується тільки їх загальна кількість.
Для керівництва корпорації більш зручними є іменні акції, оскільки вони дають змогу контролювати процес руху акціонерного капіталу і концентрацію акцій у руках окремих акціонерів. Самі акціонери надають перевагу акціям на пред'явника, які вільно продаються і купуються на вторинному ринку. З розвитком акціонерних товариств і ринку цінних паперів іменні акції поступово витісняються акціями на пред'явника, які є об'єктом купівлі-продажу на фондовій біржі.
Звичайними є акції, власник яких має право голосу на загальних зборах акціонерів і право на одержання дивіденду. Кожна акція надає її власнику один голос на загальних зборах акціонерів. Звичайна акція не дає гарантії на одержання дивідендів, які залежать від результатів діяльності корпорації. Розмір доходу за звичайними акціями коливається залежно від прибутку товариства, який розподіляється у вигляді дивідендів між власниками звичайних акцій лише після сплати дивідендів власникам привілейованих акцій. Враховуючи, що власники звичайних акцій несуть підвищений ризик, пов'язаний з діяльністю акціонерного товариства, їм надається право обирати членів правління товариства та вирішувати інші питання на загальних зборах акціонерів.
Звичайні акції можуть випускатися серіями "А" і "Б". Як правило, серія "А" призначена для засновників корпорації, тобто осіб, які підписали її статут, а серія "Б" - для решти інвесторів. Власники акцій серії "А" мають більше прав, а

 
 

Цікаве

Загрузка...