WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова безпека банківської діяльності - Реферат

Фінансова безпека банківської діяльності - Реферат

співвідношення між сумами виданих кредитів і власних коштів самого банку, тобто передбачається створення резервного потенціалу у банків для покриття ймовірних збитків у випадку розорення клієнтів.
Тільки від конкретної ситуації залежить, яким способом комерційні банки будуть аналізувати рівні всіх своїх ризиків і управляти ними.
Тим часом у структурі кредитних ринків розвинутих країн активно діє система спеціалізованих кредитних бюро, які відіграють важливу роль у зниженніризиків виконуваних угод. Вони створюються для того, щоб кредитор міг одержати інформацію про стан платоспроможності позичальників, порушення ними платіжної дисципліни і на її підставі оцінити ступінь ризику майбутньої угоди. Закордонний досвід показує, що вирішити ці проблеми можна тільки за допомогою кредитних бюро, створених для обміну відомостями про прохачів позик між кредиторами. Це, з одного боку, знижує ризики здійснюваних угод, а з іншого - змушує всіх учасників ринку вкрай вимогливо ставитися до своєї кредитної історії, яка фактично є основою ділової репутації.
На практиці, організовуючи захист банківської системи і її діяльності, слід враховувати різні ризики і важливо їх своєчасно прогнозувати й надійно управляти ними, уникаючи важких наслідків.
Банківська система України в ринкових умовах і суверенної державності зіткнулася з труднощами й законами жорсткої міжнародної конкуренції. Це зумовлено тим, що в перші роки заснування і функціонування банківської системи України їй були властиві здебільшого внутрішні правопорушення, спрямовані на накопичення і розподіл капіталу, активне переведення його за кордон, відмивання коштів. Відмивання грошей досить поширене у світі явище. В Україні запроваджено ліцензування операцій з купівлі-продажу акцій за межами держави. Цей крок не перешкоджає діяльності чесних торговців цінними паперами і демонструє серйозність намірів України щодо боротьби з відмиванням "брудних" грошей. Передбачена відповідальність осіб, зокрема кримінальна, за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Передбачено такі заходи запобігання цьому явищу, як розробка, впровадження і постійне поновлення правил внутрішнього фінансового моніторингу та програми його виконання; систематичний нагляд за діяльністю банків з боку НБУ; обов'язкова ідентифікація клієнтів тощо. Посилено протидію намаганням організованих злочинних угруповань контролювати підприємницьку діяльність, функціонування об'єктів паливно-енергетичного та агропромислового комплексів, фінансову та банківську сфери.
Реформа банківської системи потребує перш за все належного правового забезпечення. Досконале банківське законодавство - ключ до успіху не лише в БСУ, а й у поліпшенні економічної ситуації. У даному контексті Національному банку України слід внести зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та інших законів, що регламентують діяльність банків у частині: вдосконалення корпоративного управління в банках, у тому числі державних; удосконалення процедур реорганізації та ліквідації банків; надання повноважень Національному банку України щодо визначення реальних власників банків - фізичних осіб - та походження джерел коштів, направлених на придбання акцій (часток) банків; спрощення процедур ліцензування з одночасним підвищенням вимог щодо виконання операцій та розширенням підстав відкликання банківської ліценції; регламентації порядку відкриття та діяльності філій іноземних банків в Україні; встановлення вимог до банків щодо наявності відповідних внутрішніх положень з управління ризиками.
Незважаючи на відсутність в Україні основних системотворчих законодавчих актів з питань безпеки банківської діяльності, можна зазначити, що правова основа захисту інтересів банків все ж таки є. Наявність відповідних положень законодавчих і нормативних актів дає змогу використовувати права щодо створення системи заходів безпеки своєї діяльності. Водночас правова система є однобокою і спрямована переважно на її захист, а не на протидію недобросовісним конкурентам і злочинним елементам. Це змушує банківські служби безпеки здебільшого захищатися.
За дотриманням правил ведення бізнесу на міжнародному ринку банківських послуг стежить Міжнародна асоціація з питань безпеки в банківській справі, завданням якої є сприяння обміну інформацією між її членами і надання допомоги для запобігання й виконання дій, спрямованих проти банків.
З питань охорони власності банки мають керуватися ст. 54 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Положеннями цієї статті банкам надається право забезпечувати захист банківської інформації, коштів та майна шляхом створення відповідних систем захисту, служб охорони відповідно до законодавства України та нормативних актів Національного банку України. Ці положення Закону для банків, на відміну від інших підприємницьких структур, надають певні переваги. Найбільш розвинуте законодавче регулювання такої форми реалізації заходів безпеки банківської діяльності, як режим та інформаційна безпека. Сьогодні в Україні є потреба в публічному праві, яке б виступало механізмом державного регулювання і захисту інтересів не лише банків, але й інших суб'єктів підприємництва на ринку інформації.
Найменше врегульованими нормами права є інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності банків, тобто діяльність щодо формування їх інформаційних ресурсів. Чинні законодавчі акти не встановлюють правового регулювання діяльності у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення, обмежуючись регулюванням лише незначних положень щодо отримання банками необхідної інформації.
Література
Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економічно-го прогнозування. - К.: Фенікс, 1999. - 338с.
Экономическая безопасность: Производство - финансы - банки. / Под ред. В.К. Сенчагова. - М.: Финстатинформ, 1998. - 616с.
Мунтіян В.І. Економічна безпека України: монографія. - К.: КВІЦ, 1999. - 461с.
Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми забезпечення: монографія. - К.: Лібра, 2003. - 280с.
Глобалізація і безпека розвитку: монографія / За ред. О.Г. Білоруса. - К.: КНЕУ, 2001. - 733с.
Міжнародне оподаткування: навчальний посібник. - К.: Центр навчаль-ної літератури, 2003. - 550с.
Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии. - М., 1998. - 440с.
Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. - К.: Реферат, 2004. - 288с.
Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія. - К.: НІСД, 2003. - 368с.
Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: В 2-х т. Т.1. - М.: Экономика, 2001. - Т.1 - 598с.; Т.2 - 674с.

 
 

Цікаве

Загрузка...