WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова безпека банківської діяльності - Реферат

Фінансова безпека банківської діяльності - Реферат


Реферат на тему
Фінансова безпека банківської діяльності
План
1. Характеристика найбільш поширених і небезпечних незаконних операцій в банківській системі та боротьба з ними
2. Індикатори фінансової безпеки банківської системи
Література
1. Характеристика найбільш поширених і небезпечних незаконних операцій в банківській системі та боротьба з ними
Спад виробництва, розбалансування державних фінансів, значний бюджетний дефіцит, інфляція, напружена ситуація на ринку кредитних ресурсів, недосконалість законодавства і відсутність дієвої системи державного контролю за діяльністю комерційних структур призвели до появи і активізації незаконних операцій у кредитно-банківській сфері. Під незаконною операцією слід розуміти комплекс цілеспрямованих та логічно взаємопов'язаних незаконних дій, метою яких є отримання надприбутку або досягнення економічного ефекту. Виходячи з наведеного визначення, незаконна операція за своїм змістом включає такі характерні ознаки: цілеспрямованість, логічна взаємопов'язаність і незаконність дій. Основні види незаконних операцій можна класифікувати:
за сферою виконання: незаконні операції в кредитно-банківській сфері; незаконні операції в інших сферах економічної діяльності;
за метою: незаконні операції, направлені на отримання надприбутку; незаконні операції, направлені на досягнення економічного ефекту;
за юридичним змістом: незаконні операції з кримінальним змістом; незаконні операції без кримінального змісту;
за суб'єктним складом: незаконні операції з участю банків (міжбанківські); незаконні операції з участю банків та їх клієнтів.
Різке загострення кримінальної ситуації у банківській системі України викликано дією багатьох обставин, які можна поділити на дві групи. Перша з них функціонує на загальносуспільному рівні і вбирає в себе недоліки, упущення та прорахунки у соціальній та економічній політиці, організації управління народним господарством, функціонуванні органів влади та управління. Друга група обставин зумовлена специфічними особливостями діяльності банківської системи України і, передусім, негативними наслідками розпаду єдиної державної банківської системи, недосконалістю чинної нормативної бази з питань функціонування банківських структур у нових економічних умовах, відсутністю комплексної системи внутрішньобанківського документального контролю, контролю за діяльністю підприємницьких структур і комерційних банків. Таким чином, обставини, які сприяють вчиненню корисливих злочинів у сфері банківської діяльності, можна поділити на соціально-економічні, організаційно-управлінські та нормативно-правові.
Недостатнє правове забезпечення в умовах переходу до ринкових відносин створює сприятливі передумови для вчинення злочинів у банківській системі. Серед основних причин такого стану є: платіжна криза; значна "тінізація" економіки; корумпованість органів влади; часта зміна правил фінансово-господарської діяльності. Серед економічних злочинів найбільшого поширення, особливо у банківській сфері, набули розкрадання грошових коштів, зловживання посадовим становищем, хабарництво, незаконне переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставне отримання та пролонгація кредитів, які не повертаються. Найбільш криміногенного впливу зазнають операції банків із: залучення та розміщення грошових вкладів і кредитів; проведення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касового обслуговування; ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів; фінансування капітальних вкладів за дорученням вкладників або розрахунками інвестиційних коштів; випуску платіжних документів і цінних паперів (чеків, акредитивів, акцій, векселів тощо); видачі за третіх осіб доручень, гарантій та інших зобов'язань, які передбачають їх виконання у грошовій формі.
Останнім часом найбільшого поширення отримали злочини, пов'язані з незаконним (необгрунтованим) одержанням і нецільовим використанням кредитних ресурсів. Основними видами шахрайського обману є надання неправдивих відомостей, приховування обставин і фактів, організація фіктивного підприємництва. Причому такі дії, як правило, проводяться через цивільно-правові (договірні) відносини. Викриття таких злочинів утруднюється застосуванням злочинцями великої кількості підроблених і фіктивних документів, змови та розподілу ролей у групах злочинців, детальним плануванням злочинів. Крім того, значна кількість злочинів породжується і недосконалим законодавством у галузі кредитування.
На сьогодні існує тільки один підхід до кримінальної оцінки неповернення кредиту - ст. 222 КК України "Шахрайство з фінансовими ресурсами" (додаток 19). Якщо шахрайство не доведено - кримінальна відповідальність за незаконне отримання і неповернення коштів банку не настає. Практика роботи слідчих органів показує, що в деяких випадках дії злочинців, які посягають на кредитні ресурси банку, можуть бути кваліфіковані за ст.205 "Фіктивне підприємництво", ст. 306 "Службове підроблення", ст. 358 "Підроблення документів, печаток, штампів, їх збут, використання підроблених документів" КК України.
Більше половини всіх злочинів, пов'язаних із посяганням на кредитні ресурси банку, вчиняється за участю працівників банків. За умови відсутності достатньої кількості доказів співучасті посадових осіб банку у безпосередньому вчинені злочинів, суди, як правило, виносять процесуальне рішення щодо зловживання посадовим становищем або щодо службової халатності працівників банку. В основу окремих правопорушень покладено використання фіктивних чеків. Механізм такого злочину полягає в тому, що оформляється чек, у який вносяться відомості підприємства, якого взагалі не існує, або підприємства, яке має поточний рахунок в установі банку.
Окремим видом злочинних посягань на власність банків є злочини, пов'язані з використанням акредитивів і векселів. Оскільки депонувати фіктивно утворену суму одержувачу коштів при акредитивній формі розрахунків можуть тільки працівники банків, одним із суб'єктів такого злочину обов'язково буде банківський службовець. Злочинці тут використовують псевдоугоди, невигідні контракти, фіктивні товарно-транспортні документи, демпінгові, нееквівалентні розрахунки з постачальниками.
Як і в інших країнах СНД, в Україні набула значного поширення недобросовісна конкуренція. Хоча у банках недобросовісна конкуренція виступає дещо в інших формах, але мета її однакова - послаблення позиції банку-конкурента на ринку банківських послуг.
Аналіз юридичної практики щодо використання норм права для боротьби зі злочинними посяганнями на власність та імідж банків і забезпечення безпеки їх діяльності вказує на потребу у подальшому удосконаленні боротьби з такими злочинами, узгодженості та цілеспрямованості зусиль як суб'єктів держави, так і підприємництва, і, перш за все, - їх сил безпеки.
Незаконні операції в БСУ умовно поділяються на дві частини: ті, які застосовуються безпосередньо у банківських установах; і ті, якимикористуються підприємницькі структури з використанням банківських установ.
Набуло поширення розкрадання кредитів, які надаються невеликим комерційним структурам (найчастіше таким, що тільки утворилися спеціально для отримання такого кредиту) або приватним особам.
При вивченні підстав банкрутства слід звернути увагу на те, чи не є воно, навмисним або псевдобанкрутством, коли боржник заявляє про свою

 
 

Цікаве

Загрузка...