WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова безпека інвестиційної безпеки - Реферат

Фінансова безпека інвестиційної безпеки - Реферат

пенсійних фон-дів - визнаних у світі інституційних інвесторів.
В Україні, по суті, зовсім відсутній як такий інвестиційний менеджмент.
Далеко ще й до оптимального співвідношення між класичним портфелем інвестицій - невеликим пакетом акцій без участі в управлінні - прямими інвестиціями.
Неготовність України до жорсткої конкурентної боротьби за інвестиції на світових ринках капіталу багато в чому пояснюється не лише політичною і економічною нестабільністю, криміногенною ситуацією, але й відсутністю в країні стандартних інститутів і механізмів з приймання цих інвестицій.
Недосконалість чинного законодавства, що регулює довірче управління майном, невизначеність державних органів, покликаних здійснювати кон-троль за цією діяльністю, призвели до грубих порушень, шахрайства і злов-живань керівництва ряду довірчих товариств, підриву довіри до них як суб'-єктів фондового ринку.
Серед загроз інвестиційній безпеці України:
- недостатня мотивація до інвестиційної діяльності у різних груп економічних агентів;
- зменшення частки прибутку у джерелах фінансування інвестицій;
- обмеженість доступних фінансових ресурсів;
- підтримання високої дохідності фінансових операцій;
- відсутність ефективних механізмів трансформації заощаджень населення в інвестиції;
- збереження високих інвестиційних ризиків;
- недостатній контроль за виконанням галузевими підприємствами зобов'язань із погашення іноземних кредитів, отриманих під гарантії уряду;
- невміння вітчизняних бізнесменів реально оцінити ринок, розробити грамотну схему маркетингу, гарантувати повернення затрат, та ще й у короткий строк;
- відсутність перспективної інвестиційної стратегії;
- нестабільність політичної ситуації;
- ризикованість довгострокових вкладень у реальний сектор;
- значно занижена оцінка українських акцій.
Оцінюючи вітчизняний інвестиційний клімат, можна з великим ступенем вірогідності охарактеризувати його як "різкоконтинентальний" (з огляду на граничну нестабільність усіх його складових), ніж помірний. За пошуком причин, що підтверджують подібний "діагноз", далеко ходити не доводиться.
Рецептів же стабілізації ситуації і поліпшення інвестиційного клімату може бути безліч. Так, зокрема, важливим джерелом капітальних вкладень повинно стати цілеспрямоване інвестиційне використання коштів від привати-зації державного майна. Хоча доводиться констатувати, що як раніше, так і зараз майже всі кошти, отримані таким чином, йдуть на фінансування бюд-жетного дефіциту, тобто не несуть інвестиційного навантаження.
Для підвищення рівня інвестиційної безпеки держави необхідно:
- створити банк даних щодо іноземних інвестицій по підприємствах України і про запропоновані їм інвестиційні проекти;
- підключитися до міжнародної комп'ютерної мережі інвестиційної інформації ІРАnet;
- розширювати пошук інвестиційних ресурсів;
- розвивати інформаційне обслуговування іноземних інвесторів і просування українських проектів і програм за кордоном;
- регулярно проводити за кордоном інвестиційні семінари;
- здійснювати рекламні кампанії у провідних світових засобах масової інформації, видавати спеціалізовані інформаційні бюлетені;
- створювати у вітчизняній економіці інфраструктуру приймання і підтримки інвестицій (організації, що займаються фінансовим проектуванням і експертизою проектів підприємств; великі банки, здатні надавати першо-класні гарантії; страхові компанії, які провадять страхування комерційних і некомерційних ризиків при реалізації виробничих програм; інформаційно-консалтингові фірми; інвестиційні фонди тощо);
- "підтягувати" інвестиційну діяльність в усіх регіонах України до тих стандартів роботи з інвестиціями, за якими працюють Київ і ряд великих обласних центрів;
- надавати методичну допомогу регіонам при створенні необхідної інфраструктури сприяння інвестиціям, підготовці бізнес-планів, які відпові-дають вимогам іноземних інвесторів;
- навчати керівників підприємств діловій етиці, вмінню працювати з іноземними партнерами;
- запровадити дієву систему страхування іноземних інвестицій.
Слід зазначити, що комплексне вирішення проблеми інвестицій в Україні передбачає прискіпливу увагу до всіх її аспектів без будь-якого ви-нятку. Тобто попереду - важкий шлях до поліпшення інвестиційного клімату.
Серед критеріїв відбору пріоритетів і проектів, які у першу чергу необхідно фінансувати і підтримувати:
- прибуток і строк окупності проектів, а також час досягнення ефекту у результаті їх реалізації;
- забезпечення зайнятості населення;
- конкурентоспроможність продукції чи послуг.
2. Страхування інвестиційних ризиків
Особливе місце у забезпеченні інвестиційної безпеки належить страху-ванню інвестиційних ризиків. При цьому слід зазначити, що іноземний капі-тал більш чутливо реагує на щонайменшу дестабілізацію в Україні, ніж національний. Така ситуація зумовлена великою різницею в оцінці , ризиків вітчизняним та іноземним капіталом.
За кордоном створені і діють спеціалізовані страхові організації трьох категорій: державні (наприклад, Департамент гарантій експортних кредитів у Великобританії - ЕСGD, Корпорація зарубіжних приватних інвестицій у США - ОРІС, німецький консорціум "Негmes - Тгеuarbeit"), приватні (Лон-донське страхове товариство "Ллойдс", страхове товариство "Р.А.R.І.S. Рооl" та ін.), багатостороннє агентство по гарантіях інвестицій (МIGА). Вони надають гарантії іноземним компаніям по відношенню до активів, вкладених в Україну, від актів державних, регіональних або місцевих органів влади, які можуть призвести до позбавлення права на власність, чи непрямого вилучен-ня капіталовкладень, або до обмеження права розпоряджання вкладеними ресурсами. Страхування проводиться також від громадянських заворушень, страйків, завдання навмисних збитків.
Найбільш авторитетною міжнародною організацією, яка починає працювати в Україні у сфері страхування від некомерційних ризиків, є один із підрозділів Світового банку - Багатостороннє агентство по гарантіях інвестицій. Основне завдання цього агентства - сприяння прямим іноземним інвестиціям у країни, що розвиваються, яке реалізується за двома напрямками: надання гарантій від некомерційних ризиків і надання технічної підтримки у сфері інвестиційних проектів. Політичні ризики, що страхуються агентством, поділяються на чотири групи: неконвертованість валюти, експро-пріація, війни і громадянські заворушення, а також розрив контрактних відносин. Слід зазначити, що такі страхові послуги надають й інші страхові компанії.
Взагалі страхування від неконвертованості валюти захищає інвестора від втрат, які можуть виникнути у результаті неможливості конвертації коштів у гривнях (прибуток, відсотки, позики, ліквідація підприємств тощо) у тверду валюту і (або) неможливості переказу валюти за кордон у результаті активних чи пасивних дій уряду. При цьому розуміється, що інвестор протягом строку,обумовленого у контракті

 
 

Цікаве

Загрузка...