WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова безпека інвестиційної безпеки - Реферат

Фінансова безпека інвестиційної безпеки - Реферат


Реферат на тему
Фінансова безпека інвестиційної безпеки
План
1. Інвестиційний клімат та його вплив на інвестиційну безпеку держави
2. Страхування інвестиційних ризиків
Література
1. Інвестиційний клімат та його вплив на інвестиційну безпеку держави
Інвестиційний клімат - це рівень досягнення потенційних можливостей вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб здійснювати інвестиції у формі грошових коштів, цільових банківських вкладів, паїв, акцій та інших цінних паперів, рухомого і нерухомого майна, майнових прав, ноу-хау, досвіду та інших інтелектуальних цінностей, права користування землею та іншими природними ресурсами.
Традиційно проведення експертно-аналітичного оцінювання інвестицій-ного клімату пов'язане з виведенням інтегрального показника ризику та відповідним ранжуванням країн шляхом визначення їх інвестиційного рей-тингу через аналіз факторів їхнього політичного, економічного, соціально-культурного, інституціонального середовища, ресурсів та інфраструктури. Деталізація факторів, їх компонування, методи їх кількісної та якісної оцінки залежать від цілей та конкретних завдань тієї чи іншої інформаційно-аналітичної системи.
Найвідомішими авторитетними системами оцінок інвестиційного клімату є рейтинги Institutional Invest, Euromoney та BERI.
Рейтинг Institutional Invest - це насамперед рейтинг (оцінка) кредито-спроможності країн. Він складається за участю експертів ста провідних міжнародних банків. Такі оцінки робляться кожних півроку за комплексним показником, що враховує різні аспекти і параметри платіжної спроможності та інвестиційної привабливості 135 країн. На початок 1997 року середній індекс платіжної спроможності країн підвищився і досяг рівня, зафіксованого до біржового краху осені 1987 року. Цікаво, що найвищі індекси приросту платіжної спроможності спостерігалися у окремих країнах центральної і східної Європи (Хорватія, Словаччина, Польща).
Рейтинг Euromoney базується на дослідженні трьох груп індикаторів: ринкових - 40%; кредитних - 20%; політико-економічних, які включають політичний ризик, економічне становище та прогноз економічного розвит-ку - 40%.
При формуванні рейтингу в інформаційній системі BERI (Business Environment Risk Index) оцінюються політична стабільність, ставлення до зарубіжних інвестицій, націоналізація, девальвація, платіжний баланс, бюрократичні питання, темпи економічного зростання, можливість реалізації угод, витрати на заробітну плату, продуктивність праці, інфраструктура, умови коротко- та довгострокового кредитування (див. табл. 3).
Таблиця 3
Формування рейтингу в системі BERI
Фактори та індекси Питома вага, %
Політична стабільність: можливість передбачених урядових переворотів та їх вплив на ділову активність 12
Відношення до зарубіжних інвестицій та прибутку: розміри витрат на соціальні потреби, що мають робити приватні підприємства 6
Націоналізація: від можливості безвідплатної експропріації до надання переваг місцевим підприємствам 6
Девальвація: вплив девальвації, а також дія методів, що пом'якшують її вплив на діяльність підприємства 6
Платіжний баланс: баланс рахунків та загальний баланс, а також чинники, що впливають на доходи зарубіжних інвесторів 6
Бюрократичні питання: рівень державного регулювання, здійснення митних формальностей, валютних переказів та інших подібних операцій 4
Темпи економічного росту: річні фактичні темпи росту ВВП в межах 3,3 - 6 і більше 10 відсотків 10
Валюта, що підлягає конвертації: можливість для підприємств обмінювати на-ціональну валюту на зарубіжну, а також місце національної валюти на ринку валют 10
Можливість реалізації угоди: можливість дотримання всіх пунктів угоди, а також виникнення труднощів, що спричинюються відмінностями в мові та звичаях 6
Витрати на заробітну плату та продуктивність праці: рівень заробітної пла-ти, продуктивність праці, порядок оформлення на роботу 8
Можливість використання експертів та послуг: допомога, яку підприємство може чекати в сфері юридичних консультацій, бухгалтерії, консультацій по маркетингу, в сфері технології виконання будівельних робіт
2
Організація зв'язку та транспорт: організація і можливість використання транспортних шляхів та системи зв'язку між функціонуючими підприємствами та філіями, в тому числі в середині країни, а також оцінка транспортної інфраструктури
4
Місцеве управління і партнери: можливості та кількість місцевих партнерів, які можуть надати власний капітал і діяти спільно при вирішенні різних питань з управління 4
Короткостроковий кредит: надання короткострокових кредитів зарубіжним представникам та можливість їх використання 8
Довгостроковий кредит чи власний капітал: умови внесення партнерами своєї частки в статутний капітал та умови надання довгострокового кредиту в національній валюті 8
Національні рейтинги інвестиційного клімату періодично публікують провідні економічні журнали (Fortune, The Economist), авторитетні експертні агентства (Moody's, Standart and Poor, IBCA).
Характер інвестиційного клімату обумовлений стабільністю чинного законодавства, ефективністю існуючої інвестиційної політики держави, окремих секторів і галузей економіки, регіонів і господарюючих суб'єктів, наявністю дієвої системи управління інвестиціями, розвитком страхування інвестиційних ризиків, характером інвестиційного співробітництва, наявністю спеціалізованих банківських установ, фондів і трастів, інвестиційних компаній і дилерів, ступенем вирішення питання про приватну власність на земельні ділянки, стабільністю і конвертованістю національної валюти, а також ступенем привабливості інвестиційних проектів. Причому сила і спрямованість впливу цих численних факторів на інвестиційний клімат далеко нерівнозначна. На жаль, доводиться констатувати, що негативних впливів на сьогодні більше, ніж позитивних.
Триває погіршення фінансового стану підприємств, що посилюється накопиченням на їх складах величезної кількості залишків готової продукції. У тому ж дусі на нього може впливати і потенційна невирішеність проблеми реструктуризації зовнішніх боргів.
Залишається серйозний зазор між зобов'язаннями інвесторів з капіталовкладень і фактичною їх реалізацією.
Негативно впливає на інвестиційний клімат і надмірне захоплення (з огляду на відомі чинники) зростанням статутних фондів венчурних компаній без розробки відповідної стратегії інвестиційної діяльності. Більше того, далеко не завжди співставні розмір статутного фонду і рівень ліквідності. Стримує інвестиційний процес і відсутність або обмеженість необхідної інформації, а також низький рівень захисту права власності інвестора. Не на користь справі і відсутність досвіду у багатьох підприємств щодо складання обґрунтованих бізнес-планів і проведення емісії цінних паперів.
Триває відтік з нашої країни вільно конвертованої валюти до західних банків. Вкрай мало поки що в Україні інвестиційнихбанків і

 
 

Цікаве

Загрузка...