WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова безпека підприємства - Реферат

Фінансова безпека підприємства - Реферат

фінансово-економічні інтереси гармонізовані з інтересами суб'єктів зовнішнього середовища - покупців, постачальників, інвесторів, конкурентів, держави і суспільства загалом.
Рис. 1. Взаємозв'язки підприємства з суб'єктами зовнішнього середовища по виробництву і обмінних операціях
Виходячи із визначення поняття "інтерес", що означає користь, вигода, дохід, видається можливим розглядати інтереси підприємства як його взаємодію з суб'єктами зовнішнього середовища, яка реалізується постійно чи на протязі певного періоду часу, примусово чи за вибором підприємства, результати якої забезпечують можливість отримання доходу.
Визначальними ж будуть інтереси саме власників засобів виробництва - суб'єкта контролю над підприємством. Саме суб'єкт контролю формує систему інтересів підприємства і відповідно забезпечує визначальний вплив на безпеку підприємства.
Сама по собі наявність чи відсутність контролюючого суб'єкту (а це може бути не лише власник засобів виробництва, а й скажімо кредитор) не може бути позитивним чинегативним фактором. Важливим є співпадання чи не співпадання інтересів контролюючого суб'єкту і підприємства.
Особливу актуальність питання виявлення контролюючого суб'єкту має для акціонерних товариств. Ця актуальність обумовлена особливостями структури капіталу АТ, наслідками реорганізації державних підприємств в АТ, домінуванням цієї організаційно-правової форми в економіці України і формуванням відносин власника засобів виробництва з керівництвом підприємства.
Згідно вітчизняного законодавства поняття контролю над АТ ототожню-ється з контрольним пакетом акцій. Проте світова практика корпоративних відносин вносить суттєві зміни до теоретичних схем. Яскравим прикладом в цьому плані є наявність АТ інсайдерського типу, де власників акцій є дуже багато і реального контролю над діяльністю підприємства вони не мають, хоча і де-факто можуть впливати на корпоративне використання майна. Значну групу акціонерів-інсайдерів представляють працівники підприємства. В Україні нараховується близько 25 млн. індивідуальних акціонерів, що складає більше половини населення держави. В США відповідно цей показник складає 21,1%, у Великобританії - 15,8%, в Японії - 9%, Німеччині - 5,5%.
В таких умовах фінансова безпека АТ інсайдерського типу багато в чому залежить від рівня компетентності і добросовісності їх керівників, від їх готовності приймати і реалізовувати рішення, направлені на захист інтересів усіх акціонерів.
У разі наявності крупних акціонерів-аутсайдерів в списку акціонерів фінансову безпеку АТ оцінити однозначно важко. З однієї сторони, поява таких акціонерів, особливо якщо це супроводжується менеджерським талантом, здатна спричинити значний вплив на характер і якість стратегічних рішень фірми. З другої сторони, наявність такого акціонера може супроводжуватись такими особливостями, як орієнтація в проведенні дивідендної політики на фінансування інвестиційних проектів і програм, зміну стратегічних пріоритетів в діяльності підприємства, що у випадку управлінських помилок може привести до погіршення фінансових результатів, а отже до зниження фінансової безпеки.
Елементом фінансової безпеки будуть саме фінансові інтереси - еконо-мічні цінності, важливі потреби власників, керівників і персоналу підпри-ємства, реалізація яких забезпечує досягнення мети діяльності підприємства.
Фінансово-економічні інтереси підприємства в першу чергу обумовлені його позицією на ринку і конкурентоздатністю його товарів. Вони представ-лені такими показниками, як підконтрольна доля ринку, ціна, затрати на виробництво і прибуток. Фінансові інтереси пов'язані також з наявністю і доступністю грошових засобів, а звідси з доходами на інвестований капітал чи позики. Більш конкретно фінансові інтереси фірми прослідковуються через призму індикаторів фінансової безпеки.
3. Індикатори фінансової безпеки підприємства
Індикаторами фінансової безпеки підприємств, організацій установ можуть бути:
мінімальний розмір статутного фонду;
величина активів;
обсяг продаж;
оборотність активів;
розмір інвестицій;
коефіцієнт рентабельності капіталовкладень;
строк окупності капітальних вкладень;
рівень інновацій;
показник достатності сукупного капіталу;
частка запозиченого капіталу;
прибутковість капіталу;
прибутковість активів;
відношення прибутку до середньрічного капіталу;
достатність обігового капіталу;
ліквідність (поточна - відношення зобов'язань до активів банку зі строком виконання до 1 місяця; короткострокова - від 1 до 3 місяців; загаль-на);
величина ліквідного дефіциту;
коефіцієнт миттєвої оцінки (різновид коефіцієнта ліквідності);
платоспроможність;
максимальний розмір ризику на одного позичальника;
рівень оподаткування;
період погашення дебіторської заборгованості;
розмір позичкового відсотка;
коефіцієнт покриття відсотка;
періодичність погашення кредиторської заборгованості;
сума кредитування дебентурою (незабезпеченим борговим зобов'язан-ням).
Індикаторами фінансової безпеки галузі можуть бути:
обсяг неплатежів підприємств галузі;
частка простроченої заборгованості у загальному обсязі заборгованості підприємств галузі;
питома вага збиткових підприємств у загальній кількості підприємств галузі;
показники, що характеризують динаміку числа збиткових підприємств по галузі;
рівень і динаміка величини збитків по галузі.
4. Рівні фінансової безпеки підприємства
Комплексної моделі оцінки рівня фінансової безпеки підприємства на сьогодні не має. Така методика існує по відношенню до оцінки рівня економічної безпеки. Користаючись цим підходом, формально критерій рівня фінансової безпеки можна оцінити через співвідношення брутто-інвестицій та інвестицій, які необхідні підприємству для забезпечення фінансової безпеки.
Не вдаючись до методики розрахунку

 
 

Цікаве

Загрузка...