WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова безпека фондового і страхового ринку - Реферат

Фінансова безпека фондового і страхового ринку - Реферат

фінансовій системі дедалі повніше виявляється ефект так званої "дефляційної спіралі". За умов низької інфляції на фоні майже нульового приросту виробництва для потреб внутрішнього ринку відбувається зростання заощаджень з одночасним зменшенням споживчих витрат та інвестування у реальний сектор економіки. Політика низької облікової ставки НБУ (вона за останні шість років знизилась більше ніж у сім разів) приводить до нагромадження в банківській системі надлишкових ресурсів, на які купуються безризикові короткострокові боргові зобов'язання Уряду.
Дефіцит власних коштів спонукає до впровадження муніципальних запозичень. Але цей процес на сьогодні в достатній мірі не врегульований законодавчо. Не рідко спроби отримання додаткових коштів через розмі-щення на ринку ЦП місцевих органів влади призводили до грубих порушень, ставили під загрозу фінансову безпеку окремих регіонів і держави загалом.
Слід розрізняти фінансову безпеку емітентів, власників, покупців, орга-нізаторів торгівлі, торговців, посередників, консультантів, інвестиційних фондів, банків, реєстраторів, депозитаріїв.
Певною мірою безпека фондового ринку для покупців визначається наявністю на ньому пайових інвестиційних фондів, які дають змогу невеликим приватним інвесторам дістатися до високодохідного ринку.
ЗУ "Про цінні папери і фондову біржу" з метою забезпечення мінімаль-ного рівня фінансової безпеки для учасників ринку регламентується, що дозвіл на здійснення всіх або окремих (крім комісійної) видів діяльності може бути виданий торговцям цінними паперами, які мають внесений статутний фонд у розмірі не нижче 1000 НМД громадян, а на здійснення комісійної діяльності щодо цінних паперів - не нижче 200 НМД громадян.
До ліквідності торговців ЦП, яка значною мірою визначає стан їх фінансової безпеки Законом висуваються такі вимоги:
вартість угод, укладених торговцем цінними паперами з іншими тор-говцями цінними паперами, але не виконаних в даний момент (відкриті позиції), не може перевищувати п'ятикратного розміру власного статутно-го фонду торговця цінними паперами;
при здійсненні діяльності по випуску цінних паперів, що проводиться одночасно з комерційною або комісійною діяльністю по цінних паперах, вартість угод, укладених торговцем цінними паперами з іншими торговцями цінними паперами, але не виконаних на даний момент (відкриті позиції), не може перевищувати десятикратного розміру власного статутного фонду торговця цінними паперами;
продажна або номінальна ціна цінних паперів, що є у власності (резерв) торговця цінними паперами, який здійснює діяльність по випуску цінних паперів або комерційну діяльність по цінних паперах, а також вартість відкритих позицій, разом взятих, одночасно не можуть перевищувати п'ятнадцятикратного розміру статутного фонду торговця цінними паперами. Обчислення слід провадити виходячи з найвищої продажної ціни або номінальної ціни.
Підвищенню безпеки реєстраторів в Україні має сприяти встановлення достатньої для отримання ліцензії на цей вид діяльності величини власних коштів. В Росії, наприклад, для отримання такої ліцензії необхідно мати власні кошти у розмірі 200-400 тис. євро.
Великою проблемою у забезпеченні безпеки вітчизняного фондового ринку є те, що вітчизняні підприємства не мають дійсно ринкової вартості, їх ціна сильно занижена. Недооцінка акцій, що дуже часто має місце в наших умовах, відбувається у значній мірі внаслідок їх відсутності на фондовому ринку, інформаційної замкненості і страху керівників багатьох підприємств перед інвестиційною інтервенцією. При цьому реальна загроза фінансовій безпеці держави полягає в тому, що в умовах дефіциту бюджетних ресурсів Уряд виставляє на продаж на приватизаційних аукціонах конкурентноспро-можні державні підприємства, за ради поповнення скарбниці додатковими доходами. Цей процес носить у собі дві приховані небезпеки. По-перше, приватизація як джерело покриття бюджетного дефіциту є неперспективним, адже має жорсткі рамки, що визначаються обсягами потенційно привабливих для продажу державних підприємств. Це призводить до разового покриття дефіциту (а дефіцит бюджету здебільшого є явищем циклічним і проявляється не разово, а протягом декількох років поспіль) і позбавлення права власності на підприємства, прибуток і податкові платежі яких міг би отримувати бюджет протягом тривалого часу у майбутньому. По-друге, механізм небаченого згодом зростання первинно недооцінених паперів мало чим відрізняється від принципу дії сумнозвісних "фінансових пірамід".
До проблем вітчизняного фондового ринку можна віднести і слабку законодавчу урегульованість питань захисту прав інвесторів; низький рівень захисту самих цінних паперів, що сприяє їх підробці і фальсифікації; низький рівень інформованості та інвестиційної грамотності суб'єктів ринку.
Дотримання належної фінансової безпеки фондового ринку неможливе без збільшення і підвищення капіталізації всіх структур фондового ринку, поліпшення якості професійної діяльності на ньому, підвищення рівня компетентності фахівців на ринку ЦП, розвитку й посилення системи регулювання і нагляду за діяльністю професійних учасників цього ринку, створення системи збирання і розкриття інформації про професійних учасників ринку цінних паперів, підвищення конкурентоспроможності українських професійних учасників ринку цінних паперів у порівнянні з зарубіжними фінансовими інститутами.
Важливе практичне і методологічне значення для підтримки належного рівня фінансової безпеки фондового ринку має вироблення відповідних критеріальних вимог. В їх основу повинна бути покладена ідея розвитку повноцінного фондового ринку, який здатний забезпечувати ре структуриза-цію вітчизняної економіки, стимулювати вкладення заощаджень населення і підприємств в її розвиток і фінансову стабілізацію, є стійким до кон'юнктур-них коливань на світовому фінансовому ринку, містить дієву систему захисту прав і майна усіх суб'єктів ринку.
Література
Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економіч-ного прогнозування. - К.: Фенікс, 1999. - 338с.
Экономическая безопасность: Производство - финансы - банки. / Под ред. В.К. Сенчагова. - М.: Финстатинформ, 1998. - 616с.
Мунтіян В.І. Економічна безпека України: монографія. - К.: КВІЦ, 1999. - 461с.
Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми забезпечення: монографія. - К.: Лібра, 2003. - 280с.
Глобалізація і безпека розвитку: монографія / За ред. О.Г. Білоруса. - К.: КНЕУ, 2001. - 733с.
Міжнародне оподаткування: навчальний посібник. - К.: Центрнавчаль-ної літератури, 2003. - 550с.
Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии. - М., 1998. - 440с.
Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. - К.: Реферат, 2004. - 288с.
Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія. - К.: НІСД, 2003. - 368с.
Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: В 2-х т. Т.1. - М.: Экономика, 2001. - Т.1 - 598с.; Т.2 - 674с.

 
 

Цікаве

Загрузка...