WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Боргова безпека держави - Реферат

Боргова безпека держави - Реферат

валюти. Якщо ж звернутися до світової практики, то вона переконливо свідчить про те, що доволі "роздуті" за останні два роки валютні резерви НБУ є доволі мізерни-ми у порівнянні, наприклад з Польщею - 28,6 млрд. дол. США, Чехією - 23,7 млрд. дол. США, Росією - 64,3 млрд. дол. США.
5. Співвідношення валютних резервів і короткострокових зовнішніх зобов'язань. Значний обсяг короткострокових зовнішніх зобов'язань у поєднанні із недостатніми валютними резервами, як правило, є першою ознакою валютної нестабільності і кризи тимчасової ліквідності. Остання, за таких умов, не обов'язково переростає у валютну кризу, але, зазвичай, є однією із передумов її виникнення. Зокрема, у трьох країн з перехідною економікою, що пережили валютну кризу (Білорусь, Болгарія, Росія), валютні резерви, напередодні кризи, ледве перекривали обсяг короткостро-кових зовнішніх зобов'язань; а зазначене співвідношення, відповідно, складало: у Білорусі - 122, Болгарії - 111 і Росії - 155.
6. Питома вага зовнішнього боргу в загальній структурі державного боргу країни. В Україні питома вага зовнішнього боргу в загальній структурі державного боргу на початок 2000 року складала 81%, на кінець 2004 року - 75,5%. Висока питома вага зовнішнього боргу має негативний вплив на економічний розвиток країни, оскільки призводить до передачі частини національного доходу за межі країни, загострює проблеми з платіж-ним балансом, сприяє розгортанню валютних криз, а також зумовлює суттєву залежність обсягів сум, що спрямовуються на обслуговування дер-жавного боргу від динаміки курсу національної грошової одиниці.
7. І ще один доволі важливий фактор, свого роду резюме. Як свідчить світовий досвід, у період економічної експансії, доцільно активізувати погашення боргу і закладати в бюджет відповідний профіцит. В Україні пройшло п'ять років економічного росту; упродовж двох останніх років досить агресивно накопичуються золотовалютні резерви. І, разом з тим, натомість, щоб зменшувати борговий тягар прогресивними методами, Уряд традиційно вдається до нових зовнішніх запозичень (у 2004 році випуск облігацій зовнішньої державної позики - близько 633 млн. дол. США, позика ЄС - 130 млн. дол. США, програмна системна позика МБРР - 250 млн. дол. США). Загалом сума державного боргу України у 2004 році зросла на 10,7%.
Отож, упродовж останніх років ситуація із зовнішньою заборгованістю складається вкрай неоднозначно. З одного боку, Міністерству фінансів уже четвертий рік поспіль вдається скорочувати обсяги державного боргу. Відношення державного боргу до ВВП знизилось в 2002 році до 33,6%, в 2003 році до 29,3%. А з іншого боку, в економіці України уже окреслилось декілька негативних тенденцій, безпосередньо пов'язаних з управлінням державним боргом. По-перше, щорічне зниження розміру офіційно офор-мленого боргу супроводжується уже доволі відомим в Україні явищем - ростом прихованих боргів, наприклад, невідшкодованого ПДВ (у першому півріччі 2003 року - 6 млрд. грн.). В основному це заборгованість перед експортерами. Конвертація такого боргу перед експортерами у цінні папери уряду призвела до того, що він з прихованої форми трансформується у борг Міністерства фінансів (ОВДП (ПДВ) - 355 млн дол. США). По-друге, ситуація ускладнюється суттєвим перевищенням зовнішнього боргу над внутрішнім. Зокрема, у 2003 році майже 75% загальних виплат за державним боргом (8,4 млрд. грн.) - платежі за зовнішнім боргом. Це явно свідчить про значне викачування коштів (що особливо небезпечно - валютних!) із вітчизняної економіки. По-третє, період реструктуризацій уже позаду; кредитори навряд чи погодяться на чергову реструктуризацію у випадку загострення пікових платежів, а тому вихід один - доведеться вчасно і за будь-яку ціну платити. Саме цим пояснюються доволі не прогно-зовані дії уряду на передодні виплат зовнішнім кредиторам. Зокрема, в період "акумуляції" коштів для виплат у березні 2003 року фінансовий сектор був дестабілізований через брак ресурсів і зниження ліквідності банківської системи. Причинами такого зниження, на думку експертів, стало різке зростання грошових залишків на рахунках Держказначейства (загальний обсяг залишків зріс до 4,5 млрд. грн.), заморожених у Національ-ному банку. Ці кошти утримувались до виплат на рахунках казначейства в НБУ і не працювали на економіку України. Враховуючи, що 2003 рік не останній рік значних платежів за державним боргом, (не менш складними є 2004-2005 рр.), мабуть досить непевно говорити про стабільність фінансової системи за такої схеми управління державним боргом. По-четверте, щоб підтримати рівень витрат бюджету на мінімально необхідному для забезпечення функціонування економіки та соціальної сфери країни рівні, бюджетом щороку передбачається чимале зовнішнє фінансування. Зокрема, наприклад, згідно Закону України "Про державний бюджет на 2004 рік", зовнішнє фінансування загального фонду держбюджету складає 5,5 млрд. грн., що за фактичним курсом 5,33 грн./дол., становить більше 1 млрд. дол. США. Тут доцільно враховувати ще й те, що за поточними борговими зобов'язаннями, які нагромадила Україна, упродовж 2003-2010 рр. держава мусить виплатити близько 18 млрд. дол. США! І це не враховуючи нових запозичень, які "матимуть місце" в ці роки, і які також треба буде обслугову-вати.
Недостатні можливості бюджету, при доволі вражаючих платежах щодо обслуговування зовнішньої заборгованості, закономірно провокують загострення проблеми надзвичайної ваги - загрози дефолту. Тим паче, що можливості зменшення боргового навантаження на вітчизнянуекономіку шляхом реструктуризації уже вичерпані, а існуючі на сьогодні проблеми з виплатою та обслуговуванням зовнішньої заборгованості Міністерство фінансів долає самостійно. Відсутність продуманої, узгодженої різними гілками влади стратегії управління зовнішнім державним боргом України і недалекоглядність політики у сфері зовнішніх запозичень поставили ще у 2000-2001 роках складні завдання перед фінансовою системою держави щодо обслуговування державного боргу, посиливши "загрозу не тільки зовнішнього дефолту, але й втрати Україною можливості проводити політику, яка б відповідала національним інтересам".
Література
Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економіч-ного прогнозування. - К.: Фенікс, 1999. - 338с.
Экономическая безопасность: Производство - финансы - банки. / Под ред. В.К. Сенчагова. - М.: Финстатинформ, 1998. - 616с.
Мунтіян В.І. Економічна безпека України: монографія. - К.: КВІЦ, 1999. - 461с.
Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізми забезпечення: монографія. - К.: Лібра, 2003. - 280с.
Глобалізація і безпека розвитку: монографія / За ред. О.Г. Білоруса. - К.: КНЕУ, 2001. - 733с.
Міжнародне оподаткування: навчальний посібник. - К.: Центр навчаль-ної літератури, 2003. - 550с.
Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии. - М., 1998. - 440с.
Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. - К.: Реферат, 2004. - 288с.
Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: Монографія. - К.: НІСД, 2003. - 368с.
Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: В 2-х т. Т.1. - М.: Экономика, 2001. - Т.1 - 598с.; Т.2 - 674с.

 
 

Цікаве

Загрузка...