WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Боргова безпека держави - Реферат

Боргова безпека держави - Реферат

еконо-мікою), дол.США 200,0 200,0 257,0 242,29 239,2
Показники тимчасової (поточної) ліквідності
Рівень загальних платежів з обслуго-вування зовнішнього боргу до експорту товарів і послуг, %
25,0 не більше 18 17,0 14,5 11,3
Відношення міжнародних резервів до ва-лового зовнішнього боргу, %
- 8,1 12,7 65,4
Відношення міжнародних резервів до ім-порту товарів і послуг, %
- 9,3 10,8 25,3
Показники боргового навантаження на бюджет
Витрати на обслуговування і погашення зовнішнього державного боргу, % до об-сягу доходів Державного бюджету
- не більше 20 65,7 13,7 17,0
Рівень обсягів короткострокової зовнішньої заборгованості до поточних бюджетних надходжень, %
- не більше 40 97,4 35,2
Частка зовнішніх запозичень у покритті дефіциту Державного бюджету, %
- не більше 30 60,0 53,6 57,4
Рівень платежів з обслуговування зовніш-нього державного боргу у обсязі видатків бюджету, %
- - 9,72 10,4 16,0
* Порогові значення показників економічної безпеки проекту Програми забезпечення економічної безпеки України
** Рекомендовано автором
Аналізуючи безпечність (небезпечність) ситуації із зовнішньою заборгованістю в Україні, на основі поданих вище кількісних та якісних параметрів, що характеризують макроекономічну позицію зовнішнього боргу, можна зробити висновок про те, що сучасне становище України за зовнішнім борговим фактором достатньо специфічне. На перший погляд складається враження, що майже по всіх наведених у таблиці 5.1 показниках загальний обсяг зовнішнього боргу лише наближується до граничної позначки відповідних індикаторів боргової безпеки. А тому за кількісними параметрами Україна має помірне боргове навантаження і не входить у групу найбільших країн-боржників. Але це далеко не так. Такі "оптимістичні" показники у період 2001-2003 рр. не можна вважати достат-ньо коректними, оскільки вони розраховані за досить специфічних обставин. Перш за все, пік виплат за зовнішніми боргами пройдено у 1998-1999 рр., шляхом їх реструктуризації. Із 12 поданих у таблиці 3.1 індикаторів боргової безпеки порогові значення у 1999 р. перевищено по 6 з них, 3 з яких - показники, що характеризують рівень боргового навантаження на бюджет. Така динаміка ще раз підтверджує те, що ключовою проблемою національної безпеки України та її фінансової сфери, сьогодні і в найближчі роки, є пікові навантаження платежів щодо повного і своєчасного обслуго-вування і погашення зовнішнього боргу в окремих періодах. А це - наслідок відсутності належної політики у сфері зовнішніх запозичень.
Більше того, наведена система показників боргової безпеки не враховує низку важливих факторів, до яких можна віднести такі:
1. Навантаження нетто-боргових виплат на бюджет і валютні надходження. Зокрема, за результатами дослідження, проведеного С. Корабліним, у 90-і роки у країнах, які розвиваються, навантаження нетто-боргових виплат на бюджет у середньому не перевищувало 5% його доходів і валютних надходжень. Проведені розрахунки свідчать, що за показниками навантаження нетто-боргових виплат на державні фінанси, Україна перебуває у набагато гіршому становищі, ніж більшість країн, які розвиваються (див. таблицю 4). При аналізі даних таблиці необхідно враховувати те, що розрахунки проведені лише із врахуванням фактичних виплат у погашення і обслуговування державного боргу України і не враховують того, що з 1998 р. Українська держава періодично вдавалася до реструктуризацій заборгованості, які пролонгували виплати. Це не дозволяє об'єктивно оцінити критичність проблеми боргового тиску на її бюджет.
Таблиця 4
Навантаження нетто-боргових виплат на
Зведений бюджет України
(млрд. грн., якщо не вказано інше)*
Показники Роки
1999 2000 2001 2002 2003
Внутрішній державний борг
Залучення позик
Погашення боргу
Обслуговування боргу
Сумарні боргові виплати
Сальдо залучень-виплат
Сальдо залучень-виплат (% доходів бюджету)
3,8
1,8
1,3
3,1
0,8
2,4%
2,0
1,7
1,7
3,3
-1,3
-2,9%
0,8
0,7
1,5
2,2
-1,5
-3,4%
1,8
2,6
1,0
3,6
-1,8
-3,0%
1,3
2,4
0,6
3,0
-1,7
-3,3%
Зовнішній державний борг
Залучення позик
Погашення боргу
Обслуговування боргу
Сумарні боргові виплати
Сальдо залучень-виплат
Сальдо залучень-виплат (% доходів бюджету)
1,8
1,9
1,8
3,7
-1,9
-5,8%
0,4
1,0
2,9
3,9
-3,5
-8,0%
1,6
1,2
2,0
3,2
-1,6
-3,8%
1,9
3,5
3,1
6,6
-4,7
-7,9%
4,7
6,1
2,8
8,9
-4,2
-8,1%
Державний борг (усього)
Залучення позик
Сумарні боргові виплати
Сальдо залучень-виплат
Сальдо залучень-виплат (% доходів бюджету)
5,6
6,8
-1,3
-3,5%
2,4
7,2
-4,8
-10,9%
2,3
5,5
-3,1
-7,2%
3,6
10,2
-6,5
-10,9%
6,0
11,9
-5,9
-11,4%
* Показники залучення зовнішніх позик і виплат у рахунок погашення та обслуговування зовнішнього боргу не враховують операцій з МВФ.
2. Динаміка курсу національної грошової одиниці. Характерно, що навіть за умови відсутності подальшого залучення іноземних кредитів зовнішній державний борг при суттєвих темпах девальвації грошової одиниці буде зростати як в абсолютних показниках (в національній валюті), так і у відносних (зокрема відносно до ВВП, доходів бюджету тощо). Зокрема, у 1999 році зовнішній борг України, з урахуванням девальвації гривні, виріс з 41,8% ВВП до 51,0% ВВП (хоча за підсумками 1997 року він становив значно менше - 22,9% ВВП). Отже, при визначенні стану боргової безпеки необхідно не тільки враховувати відносні коефіцієнти рівня державної заборгованості, але й аналізувати грошово-кредитну політику країни, яка має безпосередній вплив на рівень зовнішньої заборгованості. Дослідження цієї проблеми потребує окремоїлогічно закінченої роботи з комплексного аналізу грошово-кредитної політики держави.
3. Співвідношення державного богу і обсягів грошової маси. В Україні відношення загальної суми державного боргу до "найширшого" агрегату грошової маси М3 на початку 2000 року складало 296%. Таке співвідношен-ня державного боргу до грошової маси призводить до позбавлення платіжними засобами реального сектора економіки, оскільки грошова маса переважно спрямовується на обслуговування державних боргів. За зазначе-ним співвідношенням Україна знаходиться у набагато гіршому становищі у порівнянні з країнами, що мають розвинуту ринкову економіку. Так, наприклад, у Швейцарії відношення суми державного боргу до грошової маси становить 18%, в Японії - 75%, в Іспанії - 59%, у Великобританії - 47%.
4. Співвідношення офіційних міжнародних резервів і зовнішнього боргу показує, чи може країна використати свої резерви (і чи достатньо їх) для погашення зовнішнього боргу. Якщо мова ітиме лише про заборгованість України перед МВФ, то, безумовно, ця заборгованість може бути повністю погашена. Однак, за підрахунками аналітиків, у разі повернення боргу МВФ, обсяг резервів опуститься нижче критичного рівня (в тижнях імпорт-у) - 13 тижнів (цей рівень Україна подолала лише у 2003 році при середньомісячних обсягах імпорту - 2 млрд. дол. США і сумарних золотовалютних резервах 6,9 млрд. дол. США). А це, у кінцевому результаті, може спровокувати нестабільність національної

 
 

Цікаве

Загрузка...