WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Боргова безпека держави - Реферат

Боргова безпека держави - Реферат

банкрутством, хоча їх коефіцієнт обслуговування боргу не перевищував відповідно 10% і 12%. Тому порогові значення боргових індикаторів не потрібно сприймати як дог-му. По-перше, такі показники можуть відображати певний стабільний рівень розвитку економіки держави і реальні перспективи її економічного зростання у майбутньому; натомість, в умовах кризового економічного становища держави, від'ємному сальдо її торгового балансу і достатньо неоднозначних перспективах економічного зростання, наведені індикатори і їх порогові значення не можуть бути вичерпними і потребують постійного доповнення і коректування. По-друге, подані співвідношення не дають вичерпної інформації про важливі показники зовнішнього боргу. Вони не можуть, наприклад, адекватно аргументувати спроможність обслуговувати борг тих країн, в яких бюджетні обмеження уряду є ключовими у погашенні заборго-ваності. Уряди можуть стикнутися з труднощами бюджету щодо обслугову-вання зовнішнього державного боргу (наприклад, пікові навантаження платежів щодо обслуговування зовнішнього державного боргу на Дер-жавний бюджет України у 2000р.), які необов'язково відображаються у зведеному балансі зовнішніх платежів. Незважаючи на зазначені недоліки, подані індикатори все ж таки використовуються для побудови (на певному часовому інтервалі) базової моделі гранично допустимого рівня зовнішньої заборгованості, що не загрожує безпеці держави у фінансово-кредитній сфері.
Удосконалюючи систему індикаторів, що характеризують борговий тягар держави, Світовий банк розробив нову методологію , яка використовується з 1994 року для оцінки загальної платоспроможності країн-дебіторів та їх класифікації за рівнем заборгованості. Згідно нової методології, рівень заборгованості держави визначають за такими двома індикаторами дебіторської заборгованості:
1) співвідношення поточної (теперішньої) вартості обслуговування заборгованості до ВНП;
2) співвідношення поточної (теперішньої) вартості обслуговування боргу до експорту.
Ці співвідношення оцінюють рівень заборгованості країн за двома важливими аспектами їх потенційної здатності обслуговування боргу:
експорт (через те, що він забезпечує іноземну валюту для обслуговування боргу);
ВНП (через те, що це узагальнюючий вимірник створення доходу в економіці).
Згідно з методикою Світового банку, якщо хоча б один із цих двох індикаторів перевищує критичний рівень - 80% (поточної вартості погашення заборгованості до ВНП) або 220% (поточної вартості погашення заборгованості до експорту), то країна відноситься до категорії країн з надмірною заборгованістю. У випадку, коли критичного рівня не досягнуто, але співвідношення складає 3/5 критичного показника (тобто 48% поточної вартості погашення заборгованості до ВНП і 132% поточної вартості погашення заборгованості до експорту), країна відноситься до категорій країн з помірною заборгованістю. Якщо ж обидва співвідношення менші за 3/5 критичного значення, рівень заборгованості країни вважається низьким .
Окрім цього Світовий банк також класифікує країни залежно від рівня ВНП на душу населення. Країна вважається з низьким рівнем доходу, якщо ВНП на душу населення не перевищує 765 дол. США і з середнім рівнем доходу, якщо ВНП на душу населення становить більше 765 дол. США, але менше 9 386 дол. США .Комбінація зазначених вище критеріїв дає змогу класифікувати країни за певними категоріями (див. Таблиця 2).
Таблиця 2
Класифікація країн за рівнем зовнішньої заборгованості
та рівним доходу
Рівень забор-гованості
Рівень
доходу PV/XGS>220%
PV/GNP>80% 132%48%PV/GNP<48%
Низький рівень до-ходу
(ВНП на душу насе-лення менше $ 765)
Країни з низьким доходом і надмір-ним боргом
SILICs (37 країн) Країни з низьким доходом і помірним боргом
MILICs (12 країн) Країни з низьким доходом і невели-ким боргом
LILICs (11 країн)
Середній рівень до-ходу
(ВНП на душу насе-лення $ 765-9 386) Країни з середнім доходом і надмір-ним боргом
SIMICs (12 країн) Країни з середнім доходом і помірним боргом
MIMICs (19 країн) Країни з середнім доходом і невели-ким боргом
LIMICs (43 країни)
Боргова безпека України: критерії оцінки та проблеми забезпечення
Перш за все зазначимо, що до сьогодні в Україні не існує загальновизнаної методики розрахунку боргового тягаря, яка б враховувала стан, а тим паче динаміку економічного розвитку в країні. Хоча, в принципі, уже зроблено перші кроки у цьому плані. Зокрема, у грудні 1999 року у першому читанні прийнято законопроект "Про державний борг України", ключовою особливістю якого є спроба визначити процедуру управління зовнішнім боргом на основі переліку таких основних показників: відношення державного боргу до ВВП, відношення валового зовнішнього боргу до обсягу експорту товарів і послуг, відношення загальної суми річних боргових платежів до доходів від експорту товарів і послуг, а також відношення загальної суми річних боргових платежів до ВВП. Це, звичайно, не повний перелік індикаторів боргової безпеки (вони можуть дати лише часткове уявлення про рівень обтяжливості борговими зобов'язаннями, які покладенні як на бюджетну, так і платіжну системи держави), але це вже спроба переходу від не контрольованого нарощування державних боргів до цивілізованого управління і контролю за динамікою зовнішнього державного боргу.
У 2001 році набрав чинності Бюджетний кодекс, у якому статтею 18 "Граничний обсяг боргу" регламентовано, що величина основної суми державного боргу не повинна перевищувати 60 відсотків фактичного річного обсягу ВВП України.
Разом з тим зазначимо, що необхідно зважено підходити до визначення граничних параметрів, оскільки не може існувати універсальних показників боргової безпеки держави, а їх граничні значення можуть диференціюватися відповідно до основних макроекономічних параметрів, що відображають розвиток держави. Зокрема, для різних країн, які відрізняються за темпами розвитку економічної системи, показники боргової безпеки також різні.
Враховуючи специфіку стану зовнішньої заборгованості України (левова частка зовнішнього богу України - державний, обслуговування якого проводиться з державного бюджету), дуже важливо розробити ком-плексну систему показників, які б окрім загальної платоспроможності та тим-часової ліквідності включали б також індикатори гранично-безпечного боргового навантаження на бюджет. У таблиці 3 наведено систему показни-ків, які, на наш погляд, досить ґрунтовно характеризують станборгової безпеки держави, а також проведено розрахунок системи індикаторів боргової безпеки України на кінець 1999, 2001, 2003 років.
Таблиця 3
Основні показники боргової безпеки держави
Показники - індикатори Порогові показники
(у світі) Порогові показники
(в Україні)* Фактичний стан в Україні у:
1999 2000 2003
Показники загальної платоспроможності
Рівень зовнішнього боргу у ВВП, %
50 - 80 не більше 50 51,0 37,0 21,6
Рівень зовнішнього боргу у річному обсязі експорту товарів і послуг, %
не більше
200 - 250 не більше
165 83,4 60,8 36,9
Питома вага боргу міжнародним організа-ціям у зовнішньому борзі, %
- не більше 30** 43,0 45,0 38,3
Темпи росту зовнішнього боргу (середні), % 16,0
(1996 - 2000рр.) 54,0
(1992-1999рр.) + 7,8 - 17 +16
Рівень зовнішнього боргу на душу насе-лення (для країн з перехідною

 
 

Цікаве

Загрузка...