WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Соціальні індикатори фінансової безпеки особистості - Реферат

Соціальні індикатори фінансової безпеки особистості - Реферат


Реферат на тему
Соціальні індикатори фінансової безпеки особистості
Перехід українського суспільства у якісно новий стан закономірно пов'язаний із кардинальними змінами в соціальній сфері. На першому етапі ці зміни неминуче супроводжуються руйнацією соціального організму й одночасним формуванням ядра нових соціально-економічних відносин. Деструктивний період завжди болісний для суспільства, адже пов'язаний з падінням виробництва, життєвого рівня населення та регулятивної ролі права.
Фінансова безпека особистості - це такий стан життєдіяльності громадянина, при якому забезпечується правовий та економічний захист його життєвих інтересів, дотримуються конституційні права і обов'язки. Іншими словами - це здатність і готовність кожної людини заробляти гроші, а також гарантія того, що вона вчасно і в повному обсязі отримає зароблені гроші. При цьому функцією держави є забезпечення мінімального розміру заробітної плати і пенсій на такому рівні, щоб працездатній людині достатньо було цих коштів на створення і утримання сім'ї, а пенсіонеру - на достойну старість. Найсуттєвішими загрозами особистості є порушення прав споживача, невиплата пенсій і заробітної плати, безробіття, знецінення заощаджень, рекет, махінації та інше. Фінансова безпека кожної людини багато в чому залежить від загального стану економіки та фінансової політики, що проводиться в державі.
Інтереси відродження і забезпечення фінансової безпеки України вима-гають об'єктивного і всебічного моніторингу соціального становища населення в цілому і окремих його складових частин з використанням індикаторів фінансової безпеки, які б повно і всебічно відображали соціальне становище суспільства і своєчасно сигналізували про ситуації, коли фактичні та прогнозні параметри соціального розвитку відхиляються від порогових значень критеріїв фінансової безпеки і потребують спеціальних заходів щодо виведення держави із зони ризику.
Основними показниками реального рівня життя населення та індикаторами фінансової безпеки особистості виступають:
" розмір оплати праці (трудового доходу) працюючих. Згідно з офі-ційними даними, реальний рівень оплати праці з 1996 року практично щорічно зменшувався, не дивлячись на її відносне номінальне зростання. А середньомісячний рівень реальної заробітної плати у 2001 році був у 8 разів нижчим ніж у 1990 році.
Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата
Роки Номінальна заробітна плата, грн. у % до попереднього року
номінальна заробітна плата реальна заробітна плата
1995 73 514,2 110,6
1996 126 171,4 96,6
1997 143 113,7 96,6
1998 153 107,2 96,2
1999 178 115,7 91,1
2000 230 129,6 99,1
2001 311 135,2 119,3
2002 376 121,0 118,2
2003 462 122,8 115,2
До того ж тривалі затримки з виплатою заробітної платні та інших соціальних виплат, що мали місце у вітчизняній практиці, ставили людей на межу виживання (на кінець 1998 року заборгованість лише з виплати заробітної плати становила 7 млрд. грн.). Фактично затримки із виплатою заробітної плати було покладено в основу забезпечення так званої фінансової стабілізації. Така стабілізація призвела до того, що незважаючи на стійку тенденцію зростання заробітної плати впродовж останніх років, зберігається явище її значної невиплати. На 1 січня 2004 року сукупний борг по ній становив 1,95 млрд. грн., (причому 62,4% цієї суми припадало на промисловість), а залишковий рівень цієї заборгованості станом на кінець січня 2005 року склав 817 млн. грн. Сюди ж слід додати 270 млн. грн. боргів підприємств, які призупинили свою діяльність (включаючи ті, щодо яких порушено справу про банкрутство).
Високе податкове навантаження (включаючи внески на соціальне страхування) зумовлює поширення практики виплати незареєстрованої заробітної плати, що ускладнює аналіз фактичних тенденцій рівнів оплати праці і визначення платоспроможності працюючого населення. Зокрема, дані про динаміку продажу дорогих предметів побутової техніки, автомобілів, будівництва житла за кошти населення тощо дають підставу для висновку про те, що рівень доходів, зокрема оплати праці, впродовж 2000-2003 рр. зріс значно більше, ніж це віддзеркалюють офіційні дані статистики. За експертними оцінками, частка незареєстрованих надходжень перевищує 15% сукупних доходів населення.
Нині заробітна плата втратила свої основні функції - стимулюючу, відтворювальну і регулюючу. Практично повністю втрачено стимулюючу функцію заробітної плати, її вплив на розвиток виробництва, науково-технічний прогрес. Економіка, що базується на низькій вартості робочої сили, не забезпечує високих стандартів споживання, процесів нагромадження, якісного відтворення робочої сили. За таких умов стримується й розвиток житлово-комунальної та соціальної сфер, зокрема формування страхових фондів, ресурсів пенсійного забезпечення та освіти. Розміри заробітної плати, як правило, відірвані від кінцевих результатів праці, порушено міжгалузеві та міжкваліфікаційні співвідношення, спостерігається значна диференціація середньої заробітної плати у виробничій і невиробничій сферах, а також у регіональному зрізі.
Коли праця перестає задовольняти потреби, людина відчужується від неї і шукає інші шляхи забезпечення проживання. Уже впродовж кількох років ми є свідками такого явища, як відплив робітників з високою трудовою активністю та підприємливістю в посередницькі економічні структури, а також бажання кваліфікованих, високоосвічених молодих людей у віці 20-32 роки залишити нашу державу. Відвертішими стають наміри отримати життєві блага нетрудовим шляхом: внаслідок приписок, розкрадань, спекуляцій.
" величина сукупних доходів на душу населення, їх структура та використання цих доходів. Впродовж 2000-2003 рр. в Україні відбувся злам негативних тенденцій у формуванні доходів населення. Зросла заробітна плата, збільшилася її частка у сукупних доходах населення, почала зростати значимість пенсійних виплат у бюджетах пенсіонерів. Однак все ще велике значення в бюджетах сімей відіграють натуральні надходження. Натомість не виконують належної ролі ринкові складові - доходи від підприємницької діяльності та від операцій з нерухомістю та цінними паперами.
Структура доходів населення
(у %)
Вид доходів 2000р. 2001р. 2002р.
Оплата праці 37,1 40,8 42,8
Доходи від підприємницької діяльності 2,4 3,1 3,2
Доходи від операцій з нерухомістю та цінними паперами 0,7 0,8 0,9
Доходи від продажу сільськогосподарської продукції 5,3 5,5 5,0
Пенсії 14,6 16,3 18,8
Інші соціальні трансферти 5,1 4,9 4,3
Грошова допомога від родичів та знайомих 3,8 4,4 4,9
Доходи від продажу власного майна 0,6 1,2 1,0
Доходи від особистого підсобного господарства 17,1 13,1 10,3
Інші надходження 13,3 9,9 8,8
Реальна вартість робочої сили певної якості в умовах певної країни складається з поточних витрат на її підтримання та капітальних на відтворення. До поточних витрат відносяться витрати на харчування,придбання непродовольчих товарів та платних послуг (зокрема, житлово-комунальних). До капітальних - придбання або будівництво житла, отримання необхідного для даного ринку праці рівня освіти, медичне та пенсійне забезпечення, виховання дітей. Зауважимо, що витрати на підтримання та відтворення робочої сили покриваються в основному за рахунок заробітної плати. Відповідно при низькому рівні доходу на душу населення зменшуються витрати на: харчування, на непродовольчі товари, на оплату послуг, на нагромадження.
" розподіл населення за рівнем середньодушового сукупного доходу. Впродовж 2000-2003 рр. намітилися позитивні тенденції у розподілі населення за рівнем середнього

 
 

Цікаве

Загрузка...