WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз виконання місцевого бюджету - Реферат

Аналіз виконання місцевого бюджету - Реферат

за рахунок коштів відповідного бюджету;
15) податок на прибуток підприємств комунальної власності;
16) платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;
17) інші надходження, передбачені законом.
Місцеві ради (сільські, селищні, міські) відповідно до переліку місце-вих податків і зборів, передбаченого декретом КМУ "Про місцеві податки і збори" запроваджують їх на своїй території, визначають механізм їх справляння і порядок сплати. Винятком є збір де проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, який встановлюється обласними радами. Крім того, цим нормативним актом визначено обов'язковість запровадження сільськими, селищними та міськими радами за наявності об'єктів оподаткування або умов, з якими пов'язане запровадження певних податків і зборів, комунального податку а також зборів: за припаркування автотранспорту, ринкового, за видачу ордера на квартиру, за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, із власників собак.
Органи місцевого самоврядування за кожним видом місцевих податків і зборів розробляють положення, яким регламентують порядок їх сплати й перерахування до місцевого бюджету; визначають також органи (підприємства, установи та організації), які повинні вести облік платників податків (зборів) і нести відповідальність за їхнє стягнення й перерахування до місцевого бюджету; затверджують форми звітів за цими податками, порядок і строки їх подання до податкових органів.
Аналіз показників місцевих бюджетів за 2000-2001 роки і за два місяці 2002 року свідчить, що найбільшу частку в доходах місцевих бюджетів становлять податкові надходження. Вони мають певні особливості у своїй структурі. Так, надходження від прибуткового податку з громадян до місцевих бюджетів у 2000 році становили 44,9%, у 2001 році - 52,2%, планом на 2002 рік передбачено - 58,6%, причому фактичні надходження відрахувань із цього податку були перевиконані у 2001 році на 31,2% порівняно із запланованими, у 2001 році відповідно на 8%, у 2002 році надходження з цього податку передбачені на рівні майже 9,94 млрд. Грн. Частка доходів місцевих бюджетів, що включає місцеві податки і збори незначна ( у 2000 році - 3,4%, у 2001 році - 3,7%, планом на 2002 рік передбачено 2,9%).
У податкових надходженнях до бюджетів міст районного підпорядкування й у селищних бюджетах вагоме місце посідають місцеві податки і збори. Якщо питома вага цієї групи надходжень, зокрема у 2000 році, становила 3,4% від сукупних податкових надходжень до місцевих бюджетів, то для бюджетів міст районного підпорядкування цей показник був на рівні 18,1% ( у тому числі місцеві податки та збори - 17,9%).
До неподаткових надходжень до місцевих бюджетів належать надхо-дження коштів від приватизації державного майна, адміністративні штрафи і фінансові санкції, проценти банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами, плата за оренду майна, яке знаходиться у розпорядженні місцевих органів самоврядування тощо. Найбільш фіскальне значення серед них мають надходження коштів від приватизації майна: у 2000 році - 0,89%, у 2001 році - 8,4%.
Формування місцевих бюджетів у непростих соціально-економічних умовах і при недосконалому законодавстві - досить непростий процес.
Виконання місцевих бюджетів.
Під виконанням бюджетів слід розуміти забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів у цілому і за кожним джерелом, а також своєчасного, повного і безперервного фінансування передбачених бюджетом заходів.
Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад або міські, селищні чи сільські голови ( в разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені) забезпечують виконання відповідних місцевих бюджетів. Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється територіальними органами Державного казначейства України.
Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником місцевого фінансового органу (дод. 5). До затвердження розпису керівником місцевого фінансового органу затверджується тимчасовий розпис на відповідний період. Керівник місцевого фінансового органу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.
Місцевий фінансовий орган у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.
Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи місцевого бюджету зараховуються безпосередньо на рахунок відповідного бюджету, відкритий в територіальному органі Державного казначейства України, і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення. Податки, збори ( обов'язкові платежі) та інші доходи визначаються визначаються зарахованими в доход місцевого бюджету з моменту зарахування на рахунок відповідного бюджету, який відкритий в територіальному органі Державного казначейства України.
Після введення в дію закону про Державний бюджет України органам державної влади та їх посадовим особам забороняється приймати рішення, що призводять до виникнення нових бюджетних зобов'язань місцевих бюджетів, які не забезпечені бюджетними асигнуваннями, без визначення джерел коштів, виділених державою для виконання цих зобов'язань.
Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів визначаються Державним казначейством України.
Територіальні органи державного казначейства України складають та подають відповідним місцевим фінансовим органам баланси, звітипро виконання місцевих бюджетів (дод. 6) та інші фінансові звіти за правилами та формами, встановленими Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України. Зведені показники звітів про виконання бюджетів одночасно подаються територіальними органами Державного казначейств України відповідно Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних рад.
Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету пода-ються до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної ради Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної ради чи міським, селищним, сільським головою ( у разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені) у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка звіту здійснюється Рахунковою палатою Верховної Ради Автономної Республіки Крим (щодо використання органами виконавчої влади коштів бюджету Автономної Республіки Крим) чи комісією з питань бюджету відповідної ради, після чого відповідні ради затверджують звіт про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.
На прикладі Монастириського району проаналізуємо районний бюджет за 1999-2001 роки (табл. 3).
Дохідна частина бюджету Монастириського району за 1999 рік виконана на 81,4 відсотки (табл. 4). Найбільшу питому вагу у складі районного бюджету займає селищний бюджет (139,2%). План не виконано в основному по таких платежах: акцизний збір (49%), плата за торговий патент (60%), штрафи за порушення податкового законодавства (44%), єдиний податок (1,9%).
Виконання плану по доходах за 2000 рік становить 7639,2 тис. Грн. Або 99%, недопоступило до плану 71,3 тис. Грн.
Перевиконання плану доходів відбулося по платі за землю (126,4%), податку на

 
 

Цікаве

Загрузка...