WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу - Реферат

Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу - Реферат

0,0779
2. Прибутковість реалізації 0,15 0,15 0,05 - 0,1
3. Коефіцієнт оборотності 0,585 0,202 0,202 - 0,383
Вплив цих факторів на відхилення за рівнем прибутковості можна обчислити методом підстановок.
а) вплив зміни прибутковості реалізації продукції: 0,0101-0,0303=-0,0202
0,0101-0,0303=-0,0202
Із зниженням прибутковості реалізації продукції на 0,1 рівень прибутковості загального капіталу впав на 0,0202; б) вплив зміни коефіцієнта оборотності: 0,0303-0,088=-0,0577
Із зниженням коефіцієнта оборотності на 0,383 рівень прибутковості загального капіталу зменшився на 0,0577.
Загальний вплив обох факторів: -0,0202-0,0577=-0,0779
Таким чином, зменшення рівня прибутковості загального капіталу зумовлено зменшенням прибутковості реалізації продукції. Зниження коефіцієнта оборотності також негативно вплинуло на рівень прибутковості капіталу.
Звідси, резервом для підвищення рівня прибутковості капіталу є, прискорення його оборотності і підвищення прибутковості реалізації. Оскільки в загальній сумі капіталу більше ніж 65,5 % становить оборотний капітал, розглянемо прибутковість та оборотність цієї важливої складової капіталу.
Аналіз показників прибутковості оборотного капіталу
№ п/п Показники
За
минулий рік
За
звітний рік
Відхилення
(+, -)
1
Чистий прибуток, скориго-
ваний на суму сплачених
процентів за кредит (тис. грн.)
347,7
197-3
-308,7
2
Середньорічна сума оборот-
Ного капіталу (тис. грн.)
3355,5
2621,2
-674,3
3 Середньорічна сума виробни-
чих запасів (тис. грн.)
1297
1440,6
143,6
4
Прибутковість оборотного
капіталу (у %); (1 : 2 Х 100)
10,4
1,5
-8,9
5
Прибутковість виробничих
запасів у % (1 :3 х 100)
26,8
2,7
-24,1
Як свідчать дані, прибутковість оборотного капіталу у звітному році порівняно з минулим впала на 8,9%. Прибутковість виробничих запасів зменшилася на 24,1 %, тобто торік підприємство отримало на кожну гривню, вкладену в оборотний капітал, 10,4 коп. прибутку, у звітному році 1,5 коп. На кожну гривню, вкладену у виробничі запаси, у звітному році отримано прибутку менше на 24,1 коп. Це свідчить про зниження ефективності використання виробничих запасів, і оборотного капіталу.
На відхилення з прибутковості впливає зміна обсягу:
o чистого прибутку;
o середньорічної суми капіталу.
Аналіз впливу факторів на відхилення за рівнем прибутковості
№ п/п
Показники
За
минулий рік
Умовний
показник (підста-новка)
За
звітний рік
Відхилення
від мину-лого року
1
Чистий прибуток
скоригований на суму
сплачених процентів
за кредит (тис. грн.)
347,7
347,7
39,6
-308,7
2
Середньорічна сума
оборотного капіталу
(тис. грн.)
3355,5
2681,2
2681,2
-674,3
3.
Прибутковість оборотного капіталу, у % (1:2 х 100)
10,4
13
1,5
-8,9
Вплив цих факторів можна визначити методом підстановок, а) вплив зміни чистого прибутку: 1,5-13=-11,5
Із зменшенням чистого прибутку на 308,7 тис. грн. рівень прибутковості оборотного капіталу впала, на 11,5%; б) вплив зміни середньорічної суми оборотного капіталу:13-10,4=2,6
Із зменшенням середньорічної вартості оборотного капіталу на тис. грн. прибутковість оборотного капіталу підвищилася на 2,6%.
Загальний вплив факторів: 2,6-11,5=-8,9
Зниження прибутковості виробничих запасів у зв'язку із збільшенням середньорічних їх залишків викликає необхідність глибокого і детального аналізу причин нагромадження цих запасів, оцінки доцільності їх збільшення, ефективності управління виробничими запасами.
Показники прибутковості розглядаються в динаміці за кілька років. Окрім того, доцільно порівняти їх із середньогалузевими показниками.Якщо виявиться, що ці показники недостатньо високі, доцільно провести більш детальний аналіз впливу окремих факторів на відхилення з прибутковості, оцінити вплив окремих елементів господарського процесу на фінансовий результат діяльності підприємства та виявити внутрішні невикористані резерви підвищення прибутковості.
Перевищення прибутковості над середньою нормою свідчить або про високу ефективність використання ресурсів, або про одержання надприбутків. Останні, як правило, свідчать про те, що підприємство має резерви підвищення його конкурентоспроможності: воно може знизити ціну на товар і одночасно збільшити обсяг реалізації, або ж поліпшити якість товару за рахунок підвищення собівартості (без підвищення ціни).
Враховуючи те, що оборотність капіталу тісно пов'язана з його прибутковістю і є одним з показників, які характеризують інтенсивність використання коштів підприємства та його ділову активність, у ході аналізу необхідно дати оцінку показникам оборотності.
Під оборотністю розуміють швидкість руху оборотних коштів в окремих фазах кругообігу.
Що швидше здійснюється перехід оборотних коштів з однієї фази кругообігу в іншу, що менше часу вони затримуються у сфері виробництва й у сфері обігу, то ефективніше вони використовуються.
Швидкість обігу оборотності коштів можна відобразити такими показниками:
o коефіцієнт оборотності;
o тривалість одного обороту в днях.
У багатьох країнах Заходу ці показники називають показниками економічної ефективності.
Коефіцієнт оборотності (Ко) показує кількість оборотів, які здійснив оборотний капітал за певний час (рік, квартал, місяць).
Цей коефіцієнт служить вимірником продуктивності активів й обчислюється, як уже зазначалось, за формулою:
де: В - виторг від реалізації товарної продукції.
Ок-середній залишок оборотного капіталу.
Як правило, за показник обсягу реалізації беруть виторг від реалізації без ПДВ і акцизів.
Спеціальна література, деякі зарубіжні економісти (Л. А. Берн-стайн) рекомендують використовувати показник повної собівартості реалізованої продукції при обчисленні оборотності по товарах відвантажених, витрати виробничих запасів - по виробничих запасах, собівартість товарної продукції- по виробничих затратах, собівартість відвантаженої продукції- по готовій продукції.
Тривалість одного обороту Тоб. у днях показує кількість днів, упродовж яких оборотний капітал здійснює один оборот, проходячи всі фази.
Тривалість одногообороту визначається за формулою:
де: Д - число днів у періоді, за який обчислюється оборотність
оборотного капіталу.
До показників, що характеризують стан оборотності капіталу, відносять і коефіцієнт закріплення оборотних коштів (Кз). Він показує, яка кількість оборотного капіталу необхідна для того, щоб отримати обсяг реалізації продукції в 1 гривню:
У практиці фінансового аналізу визначають та дають оцінку показникам оборотності як усього оборотного капіталу, так і окремих його складових, які авансовані в ті чи інші елементи оборотного капіталу.
При цьому враховують середній залишок тієї чи іншої складової оборотного капіталу та показник реалізованої продукції. Так, наприклад, при обчисленні швидкості обороту коштів, вкладених у готову продукцію, користуються даними про середні залишки саме цих активів за певний строк і собівартість відвантаженої продукції.
Вивчення оборотності капіталу не лише в цілому, а й за окремими фазами кругообороту дає можливість прослідкувати, на яких саме фазах відбулося прискорення чи сповільнення оборотності

 
 

Цікаве

Загрузка...