WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу - Реферат

Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу - Реферат


Реферат на тему:
Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу
Поступове впровадження в економіку країни ринкових методів господарювання і конкуренції потребує від підприємств підвищення ефективності їх діяльності, яка визначає здатність підприємств до фінансового виживання.
Ефективність діяльності підприємства значною мірою характеризується показником ефективності використання капіталу, тобто максимальної його віддачі, яка виражається збільшенням суми прибутку на 1 гривню капіталу. Цього можна досягти за умови раціонального та економного використання всіх видів ресурсів, недопущення їх перевитрат, втрат на всіх стадіях кругообороту. В результаті капітал повертається в більшій сумі, тобто з прибутком.
Звідси, ефективність використання капіталу характеризується його віддачею, прибутковістю (рентабельністю) як відношення суми прибутку до середньорічної суми капіталу.
До речі, коефіцієнт прибутковості (рентабельності) є одним з найбільш визнаних і широко використовуваних у світовій практиці узагальнюючих показників міри ефективності використання капіталу та ділової активності підприємства.
Коефіцієнт прибутковості (рентабельності) капіталу (Кп.к.) обчислюють за формулою:
Для розрахунку Кп.к. можуть використовуватись такі показники
прибутку:
o балансовий;
o чистий;
o прибуток від реалізації продукції (надання послуг, виконання
робіт).
Найбільш правильно використовувати чистий прибуток, скоригований на суму сплачених процентів за кредит, суму сплачених дивідендів на привілейовані акції та інші.
Коефіцієнт прибутковості (рентабельності) може бути розрахований як для загальної суми капіталу, так і окремо для основного і
для оборотного капіталу. Це дозволяє дати оцінку ефективності інвестицій в ці види активів.
У розрахунок середньорічної суми загального капіталу не включають "непродуктивний" капітал (устаткування для установки незавершені капітальні вкладення, витрати майбутніх періодів).
Показник рентабельності сукупного інвестованого капіталу характеризує рівень продуктивності всього капіталу, незалежно від джерел його надходження.
Оскільки кожен інвестор зацікавлений у тому, скільки прибутку приносять їм власні вкладення в бізнес, доцільно визначити рівень прибутку на власний (акціонерний) капітал (Кп.в.к.):
На основі цього показника роблять висновки про перспективи бізнесу ринкової стійкості, наявності фінансових резервів підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Обчислюють також і коефіцієнт, розрахований на перманентний капітал. Він характеризує прибутковість власного і довготермінового
позикового капіталу.
Коефіцієнт прибутковості (рентабельності) використовується як інструмент прогнозування прибутку, оскільки він відображає взаємозв'язок передбачуваного щодо одержання прибутку із загальним інвестованим капіталом. Саме це робить процес прогнозування більш реальним. Окрім того, цей показник має важливе значення для прийняття інвестиційних рішень, загального і фінансового планування, координації оцінки і контролю за господарською діяльністю та її результатами.
Будучи індикатором якості управління, коефіцієнт прибутковості використовується як показник ефективності управління, інструмент для прийняття рішень.
Аналіз показників прибутковості проводиться в динаміці. При цьому вивчають фактори, що вплинули на зміну показників, проводять порівняння з іншими підприємствами.
Наведемо основні показники прибутковості капіталу по підприємству, діяльність якого аналізується.
Аналіз показників прибутковості капіталу
№ п/п
Показники
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення
1. Чистий прибуток, скоригований на суму сплачених процентів за банківський кредит (тис. грн.)
347,7
39,6
-308,7
2. Середньорічна сума загального капіталу (тис. грн.)
3965,7
4073,3
+107,6
3.
Середньорічна сума оборотного капіталу (тис. грн.)
3355,5
2681,2
-674,3
4
Середньорічна сума власного капіталу (тис. грн.)
1766,1
1955,6
+189,5
5.
Прибутковість загального капіталу (1:2)
0,088
0,02
-0,068
6.
Прибутковість оборотного капіталу (1:3)
0,104
0,015
-0,089
7.
Прибутковість власного капіталу (1:4)
0,197
0,020
-0,177
8.
Виторг від реалізації без ПДВ та акцизів
2320,6
821,9
-1489
9.
Прибутковість реалізації
0,15
0,05
-0,1
Як показують результати аналізу рівень прибутковості загального та оборотного капіталу у звітному році порівняно з минулим зменшився. Знизився рівень прибутковості власного капіталу.
Рівень прибутковості власного капіталу можна підвищити шляхом залучення в оборот позикового капіталу, процентна ставка за який буде меншою, ніж прибутковість підприємства. Це питання у фінансовій літературі отримало назву "ефект фінансового важеля".
Дія ефекту фінансового важеля полягає в співвідношенні між величиною економічної рентабельності підприємства і рівнем процентів на позиковий капітал.
Ефект фінансового важеля показує, на скільки процентів збільшується рентабельність власною капіталу за рахунок залучення в оборот позикових коштів.
Ефект фінансового важеля виникає в тих випадках, коли економічна рентабельність перевищує відсоток за кредит, тобто коли є позитивне сальдо між економічною рентабельністю і "ціною" позикових коштів.
Ефект фінансового важеля складається з таких двох складових:
o різниці між рентабельністю інвестованого капіталу після сплати податку і середньою ставкою процента за кредит (Рік. (1 - Коп.) - Спп.);
o плеча фінансового важеля (співвідношення позикового капіталу до власного)
де Еф.в. - ефект фінансового важеля;
Рік - рентабельність інвестованого капіталу;
Коп - коефіцієнт оподаткування (відношення суми податків до
суми прибутку);
С.- ставка позикового процента.У розглянутому прикладі ми отримали позитивний ефект фінансового важеля, оскільки рентабельність інвестованого капіталу перевищує процентну ставку за кредитні рссу-рси-: У -цьому випадку Коли процентна ставка більша за рентабельність власного капіталу, створюється від'ємний ефект фінасового важеля: підприємство "проїдає" свій власний капітал, що може призвести до його банкрутства.
Оскільки у формуванні прибутку найважливішу роль відіграє обсяг реалізації продукції, необхідно вивчити й дати оцінку його впливу на відхилення щодо прибутковості капіталу.
Оцінку впливу цього фактора доцільно зробити через показник коефіцієнта оборотності, який характеризує інтенсивність використання капіталу.
Коефіцієнт оборотності розраховують як відношення виторгу від реалізації до середньорічної суми капіталу.
Нагадаємо, що ефективність використання капіталу характеризується його віддачею (прибутковістю, рентабельністю), а інтенсивність використання капіталу - йогооборотністю.
Між цими показниками існує тісний зв'язок: прибутковість (рентабельність) інвестованого капіталу дорівнює добутку прибутковості (рентабельності) реалізації і коефіцієнта оборотності капіталу.
Звідси видно, що рівень прибутковості капіталу залежить насамперед від:
o зміни прибутковості реалізації продукції;
o зміни коефіцієнта оборотності.
№ п/п Показники Минулий рік Підстановка Звітний рік Відхилення від мінулого року
1. Прибутковість загального капіталу (2 х 3) 0,088 0,0303 0,0101 -

 
 

Цікаве

Загрузка...