WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз оборотного капіталу - Реферат

Аналіз оборотного капіталу - Реферат

дебіторської та кредиторської заборгованості (значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємства);
o використовувати метод надання знижок при достроковій оплаті та інше.
До речі, практика надання знижок при достроковій оплаті дуже широко використовується в країнах з розвинутими ринковими відносинами (оскільки така політика забезпечить прибуток на одержані достроково кошти, і його розмір буде більшим, аніж розмір наданої знижки).
Якщо підприємства не використовують знижку при достроковій оплаті рахунків, то воно втрачає частину прибутку.
Можна розрахувати втрати прибутку внаслідок невикористання можливості одержання знижок при оплаті рахунків,
Для цього використовують формулу:
Відома знижка____ __________360____________
Використання вирученої суми Кількість днів використання коштів
Зарубіжні економісти-аналітики пропонують такі методи управління рахунками дебіторів:
o визначте термін прострочених залишків на рахунках дебіторів і порівняйте цей термін з нормами в галузі, показниками конкурентів та даними минулих років;
o періодично переглядайте граничну суму реалізації продукції, виходячи з фінансового стану клієнтів;
o якщо виникають проблеми з одержанням грошей, вимагайте заставу на суму, не меншу, ніж сума на рахунку дебітора;
o використовуйте установи, які стягують борги;
o продайте рахунки дебіторів факторинговій компанії, якщо при цьому ви отримаєте економію;
o при продажу великої партії товарів відразу не виставляйте рахунок покупцям;
o використовуйте циклічність виписки рахунків для підтримання одноманітності операцій;
o запропонуйте відтермінування в сплаті грошей для стимулювання попиту;
o застрахуйте реалізацію для захисту від значних збитків за безнадійними боргами;
o уникайте дебіторів з високим ризиком.
Якість дебіторської заборгованості визначається її оборотністю.
Оборотність характеризується такими показниками:
o тривалість періоду погашення дебіторської заборгованості, або період інкасування (кількість днів перебування коштів у дебіторській заборгованості);
o коефіцієнт оборотності (швидкість обороту дебіторської заборгованості). Тривалість періоду погашення дебіторської заборгованості
відображає середню кількість днів, необхідних для її повернення, і обчислюється за формулою:
де Т.об.дт. - тривалість періоду погашення дебіторської заборгованості;
С з.дт.зб. - середній залишок дебіторської заборгованості;
Д- кількість днів у періоді, за який проводиться аналіз;
В - виторг від реалізації.
Коефіцієнт оборотності (Коб.дт.) показує, скільки разів заборгованість утворюється і надходить підприємству за період, що аналізується, або скільки разів протягом аналізованого періоду обсяги надходжень від реалізації можуть вмістити в собі середній залишок боргових прав (дебіторів). Цей показник визначає ефективність кредитного контролю з боку підприємства. Кредитного тому, що даючи товар (роботи, послуги) з відтермінуванням платежу іншим суб'єктам господарської діяльності, підприємство фактично їх кредитує.
Коефіцієнт оборотності обчислюється за формулою:
Можна визначити і такий показник, як відношення середнього розміру дебіторської заборгованості до виторгу від реалізації продукції.
При визначенні показників оборотності до уваги беруть лише суми по дебіторах - покупцях (замовниках) як такі, що мають пряме відношення до обсягів реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг).
У виторг від реалізації не включаються купівлі, оплачені на місці.
Стан розрахунків з дебіторами, порівнюючи з минулим роком, погіршився на 810 збільшилась тривалість періоду погашення
дебіторської заборгованості, кількість оборотів зменшилась до 0,29 раза, а відношення середнього розміру дебіторської заборгованості до виторгу від реалізації збільшився на 2,25:
Аналіз показників оборотності дебіторської заборгованності

п/п
Показники
За минулий рік
За звітний рік
Відхилення
1.
Коефіцієнт оборот-ності дебіторської заборгованості
(швидкість обороту, рази)
0,87
8,27
-0,58
2.
Тривалість періоду погашення дебітор-
ської заборгованості (дні)
416
1226
+810
3.
Відношення серед-нього розміру дебі-торської заборго-
ваності до виторгу
від реалізації
1,16
3,41
+2,25
Фактичну тривалість обороту дебіторської заборгованості, або термін інкасування. можна порівнювати також із середньогалузевими показниками та з періодом оборотності, передбаченим умовами договорів.
Таке порівняння дає можливість оцінити ступінь своєчасності платежів покупцями. Відхилення фактичної оборотності і від договірної може бути результатом:
o неефективної роботи відповідальних осіб зі стягнення заборгованості;
o труднощів у стягненні з покупців суми дебіторської заборгованості в установлений термін, незважаючи на зусилля підприємства повернути в оборот свої кошти;
o фінансових труднощів у покупців.
Якщо перша причина може бути усунена керівництвом підприємства, то дві інших пов'язані зякістю та ліквідністю дебіторської заборгованості.
Можна підрахувати збитки, отримані підприємством унаслідок несвоєчасності оплати рахунків дебіторами. Для цього необхідно від простроченої заборгованості відняти її суму, скориговану на Індекс інфляції за цей період (мінус отримана пеня), або суму простроченоїдебіторської заборгованості помножити на ставку банківського процента за цей період і з одержаного результату відняти суму одержаної пені.
Оцінюючи надійність дебіторської заборгованості, необхідно пам'ятати, що перетворення значної частини її в грошові кошти, як правило, неможливе без скорочення обсягу реалізації. Тривалість інкасування дебіторської заборгованості залежить і від стратегії ринку. Підприємство може бути зацікавлене в тому, щоб мати покупців, які затримують платежі, але сприяють тому, що підприємство є прибутковим. Тобто прибуток від реалізації компенсує те, що покупець використовує дедалі більше обсяг грошових коштів даного підприємства.
Таким чином, при аналізі дебіторської заборгованості необхідно брати до уваги зв'язок рівня дебіторської заборгованості з рівнем реалізації і прибутку.
Для оцінки якості оборотного капіталу підприємства його складові доцільно класифікувати за ступенем ліквідності і ступенем фінансового ризику. Завдання такої класифікації- виявити ті поточні активи, можливість реалізації яких видається маловірогідною. Ефективність управління оборотним капіталом підприємства передбачає не лише пошук і залучення додаткових джерел фінансування, а й раціональне їх розміщення в поточних активах.
За ступенем ліквідності оборотні кошти групуються в такі три
групи:
І. Найбільш ліквідні активи:
o грошові кошти (каса; розрахунковий та валютний рахунки, інші грошові кошти);
o короткотермінові фінансові вкладення;
II. Швидкореалізовувані активи:
o дебіторська заборгованість за відвантажену продукцію короткострокового характеру (не більше ніж 90 днів);
o готова продукція.
III. Повільнореалізовувані активи:
o запаси за вирахуванням готової продукції;
o дебіторська заборгованість тривалих строків.
За підвищенням ступеня ризику оборотні активи рекомендується згрупувати в такі п'ять груп:
Процент ризику
І. Активи з мінімальним

 
 

Цікаве

Загрузка...