WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз оборотного капіталу - Реферат

Аналіз оборотного капіталу - Реферат

зростання обсягу реалізації і прибутку. Недоліки -можливість збільшення суми безнадійних боргів.
Саме тому якість оборотного капіталу, фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від стану розрахункової дисципліни і від розміру, якості та ліквідності дебіторської заборгованості.
В умовах переходу до ринку багато підприємств потрапили в зону господарської невизначеності і підвищеного ризику, вперше стали перед необхідністю об'єктивної оцінки платоспроможності і надійності своїх партнерів, постійного контролю за якістю розрахунково-фінансових операцій і розрахункової дисципліни.
У діяльності багатьох підприємств укоренилась шкідлива практика зловживання позиковими коштами. Виникають ситуації, коли підприємство, яке вважається безнадійним боржником, у той же час має солідний валютний рахунок, здійснює активні фінансові вкладення в акції та інші цінні папери, в статутні фонди інших підприємств. Використовуючи механізм безвідсоткової товарної позики, підприємства-партнери одержують продукцію без передоплати, перетворюють її в гроші і задіюють як оборотні, кошти.
Відвернення коштів у дебіторську заборгованість призводить до фінансових утруднень, підприємство буде відчувати нестачу коштів для придбання виробничих запасів, виплати заробітної плати, розрахунків з бюджетом, постачальниками. Окрім того, заморожування коштів призводить до сповільнення оборотності капіталу. Тому кожне підприємство повинно бути зацікавлене в скороченні термінів погашення платежів шляхом удосконалення розрахунків, своєчасного оформлення розрахункових документів, передоплати, впровадження вексельної форми розрахунків тощо.
Завданням аналізу дебіторської заборгованості є вивчення та
оцінка:
o складу та структури дебіторської заборгованості;
o питомої ваги дебіторської заборгованості в сумі поточних активів;
o її реальності (правдивості);
o правильності оформлення дебіторської заборгованості;
o показників якості та ліквідності цієї заборгованості;
o впливу дебіторської заборгованості на фінансові результати підприємства; o пошуку шляхів прискорення оборотності дебіторської
заборгованості. Для аналізу використовують:
o дані бухгалтерського балансу;
o дані аналітичного обліку.
Перш за все вивчають, які зміни відбулися в складі та структурі дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду порівняно з початком, а також у питомій вазі дебіторської заборгованості щодо загальної суми поточних активів.
Аналіз стану дебіторської заборгованості
(тис. грн.)
№ п/п
Показники
На початок року
На кінець року
Відхилення
сума (тис. грн.)
питома вага у %
сума (тис. грн.)
питома вага
У %
сума (тис. грн.)
питома вага у %
1.
Дебіторська заборгованість
1384,3
100
1068,0
100
-316,3
-
За розрахунками з бюджету
1174,8
85
658,2
62
-516,6
-2,3
- 3 ІНШИМИ
дебіторами 206,3
15
339,4
31,8
-
+16,8
2.
Оборотні активи
2822,7
X
2539,2
X
-283,5
X
3.
Питома вага дебі-торської заборго-ваності в загальній сумі поточних активів (%)
4,9
42,1
-6,9
Як видно, загальна сума дебіторської заборгованості зменшилась на кінець року на 316,3 тис. грн., у тому числі заборгованість за товари, роботи і послуги, строк оплати яких не настав, - на 516,6 тис. грн.
З обороту підприємства відвернено на кінець року 42,1% коштів
від загальної суми поточних активів. Хоча це й менше на 6,9%, аніж на початок року, але відвернення такої значної суми з обороту негативно впливає на фінансовий стан підприємства і може спричинити фінансові труднощі.
Доцільно визначити темпи зростання дебіторської заборгованості і порівняти їх з минулими періодами. Більш високі темпи зростання порівняно з минулими періодами, пов'язані з неплатежами, свідчать про погіршення платоспроможності підприємства. В нашому випадку дебіторська заборгованість на кінець року порівнюючи з
початком зменшилась на 27%.
Порівняно з минулим роком (46%) темп зростання зменшився 7,3%. Зменшення темпів зростання дебіторської заборгованості зумовлено значним зменшенням
(на 44%) заборгованості за товари, строк оплати яких не настав
Після загального ознайомлення зі структурою дебіторської заборгованості необхідно дати оцінку щодо реальної її вартості, вірогідності повернення, оскільки не вся заборгованість може бути стягнута з дебіторів. Вірогідність повернення дебіторської заборгованості визначається за досвідом минулих років та реальних умов. Розрахунок відсотка неповернення боргів проводиться за середнімиo який відсоток неповернення дебіторської заборгованості припадає на одного або на кількох основних боржників, цей випадок характеризує концентрацію неповернення заборгованості; чи буде впливати несплата боргів одним з основних боржників на фінансовий стан підприємства;
o який розподіл дебіторської заборгованості за термінами її утворення;
o яку частку векселів у дебіторській заборгованості становить продовження старих векселів.
Важливо дати оцінку показникам якості та ліквідності дебіторської заборгованості. Під якістю дебіторської заборгованості слід розуміти вірогідність одержання цієї заборгованості в повній сумі. Показником цієї вірогідності є термін утворення заборгованості, а також питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі. Практика свідчить: що більший строк дебіторської заборгованості, то нижча вірогідність її одержання.
Тому в ході аналізу доцільно згрупувати дебіторську заборгованість за термінами її виникнення. Наявність такої інформації за тривалий період дозволяє виявити як загальні тенденції розрахункової дисципліни, так іконкретних покупців, які найчастіше потрапляють у число ненадійних платників.Фінансова служба організовує систематичний контроль за станом оплати покупцями відвантаженої чи відпущеної на місці продукції. При виникненні дебіторської заборгованості - застосовує заходи щодо припинення подальшої поставки продукції боржникам, найшвидшої оплати відвантаженої продукції і накладення штрафних санкцій на боржників. При виникненні господарських спорів з приводу оплати рахунків підприємства за відвантажену продукцію, а також щодо інших фінансових проблем у взаємовідносинах з партнерами, вирішення яких вимагає правових знань, спільно діють фінансова та юридична служби підприємства.
Заборгованість, по якій минув термін позовної давності, може бути за наявності відповідних документів віднесена на позареалізаційні витрати і списана на збитки.
Стосовно інших боргів, які є нереальними до стягнення, за рішенням інвентаризаційної комісії створюється резерв за сумнівними боргами. Такі резерви можуть бути створені в тому разі, коли ця заборгованість не погашена в обумовлені договорами строки і не забезпечена гарантіями. Розмір резерву по кожному сумнівному боргу визначають залежно від платоспроможності боржника на основі попередньої оцінки ймовірності повного або часткового погашення заборгованості.
Виконання певних загальних рекомендацій дозволить підприємству управляти дебіторською заборгованістю. Вони полягають у тому, щоб:
o контролювати стан розрахунків з покупцями при відстроченій (простроченій) заборгованості;
o по можливості орієнтуватися на більшу кількість покупців для зменшення ризику несплати одним або кількома великими покупцями;
o стежити за співвідношенням

 
 

Цікаве

Загрузка...