WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Аналіз фінансової стійкості підприємства - Реферат

Аналіз фінансової стійкості підприємства - Реферат


Реферат
на тему:
Аналіз фінансової стійкості підприємства
Однією з важливих ознак фінансового стану підприємства є його фінансова стійкість.
Фінансова стійкість підприємства характеризується:
o достатньою фінансовою забезпеченістю безперервності основних видів діяльності;
o фінансовою незалежністю від зовнішніх джерел фінансування;
o здатністю маневрувати власними коштами;
o достатнім забезпеченням матеріальних оборотних засобів власними джерелами покриття;
o станом виробничого потенціалу.
Деякі економісти дають більш коротку характеристику фінансової стійкості, визначаючи її як стан рахунків підприємства, який гарантує постійну його платоспроможність.
Як уже зазначалось, в умовах становлення ринкових відносин кожен суб'єкт господарювання повинен володіти достовірною інформацією про фінансову стійкість та платоспроможність як власного підприємства, так і своїх партнерів. Оцінка фінансової стійкості дозволяє зовнішнім суб'єктам аналізу (банкам, партнерам по договірних відносинах, контролюючим органам) визначити фінансові можливості підприємства на перспективу, дати оцінку фінансовій незалежності від зовнішніх джерел, скласти в загальній формі прогноз майбутнього фінансового стану.
На основі узагальнення світового досвіду аналізу фінансового стану фірм, компаній, що працюють у ринкових умовах, та практики проведення такого аналізу на підприємствах нашої країни, яка переживає процес роздержавлення і переходу до ринку, рекомендується відповідна система показників, які характеризують фінансову стійкість.
Усі ці показники об'єднуються в такі групи:
Показники структури капіталу, які характеризують фінансову незалежність від зовнішніх позикових коштів, а саме:
o коефіцієнт фінансової незалежності (Кф.н.);
o коефіцієнт фінансової стійкості (Кф.с.)',
o коефіцієнт фінансової залежності (Кф.з.);
o плече фінансового важеля (коефіцієнт фінансового ризику, (Кф.р.).
Показники, які характеризують стан оборотних коштів
o коефіцієнт маневрування власного оборотного капіталу (Км.в.к.);
o коефіцієнт забезпечення матеріальних оборотних фондів власними джерелами фінансування (Кз.в.к.).
Показники, які характеризують стан основних засобів
o частка основного капіталу у власному (індекс постійного активу) (Ко.к.);
o коефіцієнт модернізації (Км.д.)
o коефіцієнт реальної вартості майна (основних і матеріальних
оборотних коштів) (Кр.в.м.).
Частку основного капіталу у власному обчислюють за формулою:
.
У нашому прикладі на початку року питома вага основного капіталу у власному капіталі становила:
на початок року:
на кінець року:
Як видно, і на початок, і на кінець року основний капітал повністю
сформований за рахунок власних джерел. На початку року власний капітал у 1,7 раза (1921 : 1110,8) перевищував вартість основних фондів. На кінець року цей показник дещо знизився і становив 2 раза (1989,6 : 1002,3).
Для характеристики інтенсивності вивільнення коштів, вкладених в основні фонди та нематеріальні активи, користуються коефіцієнтом модернізації (Км.д.), який розраховується за формулою:
становив: на початок року:
на кінець року:
Збільшення коефіцієнта модернізації на 0,2 свідчить про підвищення зниження інтенсивності вивільнення коштів, іммобілізованих в основні фонди та нематеріальні активи.
Важливу характеристику структури коштів підприємств дає коефіцієнт реальної вартості майна виробничого призначення (Кр.в.м.). Він використовується для оцінки ефективності використання коштів, рівня виробничого потенціалу підприємства, забезпеченості виробничого процесу засобами виробництва й обчислюється за формулою:
Значення Кр. в.м. на початок року становило:
на кінець року:
Господарська практика показує, що для промислових підприємств нормальним значенням Кр.в.м. слід вважати Кр.в.м. > 0,5.
Як видно, відносний розмір реальної вартості майна виробничого призначення збільшився на кінець звітного періоду на 6^-5 і вищий від 0,5, що свідчить про високий рівень матеріало- і фондовіддачі.
380
До показників фінансової стійкості підприємства економісти відносять коефіцієнт окупності відсотків, який показує, скільки разів протягом року підприємство заробляє кошти для виплати відсотків:
Окрему групу показників, які також характеризують фінансову стійкість підприємства, становлять:
o коефіцієнт ділової активності (Кд.ак.)
o коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів (Кеф.ф.р.);
o коефіцієнт ефективності використання власних коштів (Кеф.е.к.).
Коефіцієнт ділової активності (Кд.ак.), або коефіцієнт оборотності балансу, показує обсяг продукції, для виробництва якої використовується майно підприємства, і характеризується відношенням виторгу від реалізації продукції до валюти балансу:
У нашому прикладі Кд.ак. становить:
Тобто за рахунок виторгу, одержаного у звітному році, підприємство може в 0,2 раза компенсувати вартість майна.
Щоправда, на економічне значення цього коефіцієнта впливають матеріало- і трудомісткість продукції, тому більш суттєву роль для оцінки фінансової стійкості відіграють такі показники, як коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів (усього капіталу) та коефіцієнт використання власного капіталу.
Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів (Кеф.ф.р.) - це відношення балансового прибутку підприємства до валюти балансу:
Він дає можливість визначити, за який період часу прибуток,
отриманий підприємством, може компенсувати вартість майна:
Тобто всі вкладені в

 
 

Цікаве

Загрузка...