WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетні права органів державної влади та місцевого самоврядування - Курсова робота

Бюджетні права органів державної влади та місцевого самоврядування - Курсова робота

державних асигнуваннях на сьогоднішній день держава не в змозі. Про це свідчать дані таблиці 1.
Таблиця 1.
Порівняння потреб у бюджетних асигнуваннях і можливостей їх фінансування в Україні.
Стаття видатків Запити міністерств, які базуються на чинному законодавстві, млрд.грн. Оцінка МФУ, виходячи із можливостей фінансування, млрд.грн. Відсоток задоволення потреб, %
Усього видатків 79,02 27,98 35,4
в т. ч.
наука 1,90 0,34 17,9
національна оборона і безпека держави 8,10 2,83 34,9
освіта 9,61 3,89 40,5
соціальний захист і соціальне забезпечення 13,10 3,80 29,0
культура і мистецтво 5,16 0,27 5,2
засоби масової інформації 2,84 0,14 4,9
фізкультура і спорт 3,42 0,1 2,9
будівництво 5,29 0,15 2,8
Разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України, подаються:
1) пояснювальна записка до проекту закону про Державний бюджет України;
2) прогнозні показники зведеного бюджету України відповідно до бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансових ресурсів України;
3) перелік пільг по податках, зборах (інших обов'язкових платежах) із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання;
4) зведення та структура фінансових зобов'язань із державного боргу та державних гарантій на поточний і наступний бюджетні періоди до повного погашення боргових зобов'язань, включаючи суми на обслуговування державного боргу;
5) доповідь про хід виконання Державного бюджету України у поточному бюджетному періоді;
6) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Кабінет Міністрів України.
Представлений проект Закону до 1 жовтня підлягає попередньому розгляду комітетами Верховної Ради. Після цього проект розглядається у трьох читаннях на пленарних засіданнях Верховної Ради і приймається Верховною Радою до 1 грудня року, що передує плановому.
Закон "Про Державний бюджет на відповідний рік" та Постанова Верховної Ради про порядок введення його в дію публікуються в пресі для загального відома.
Якщо до початку нового бюджетного періоду не набрав чинності закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів України має право здійснювати витрати Державного бюджету України відповідно до цієї статті Кодексу з наступними обмеженнями:
1) витрати Державного бюджету України можуть здійснюватися лише на цілі, які визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період і одночасно передбачені у проекті закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України;
2) щомісячні видатки Державного бюджету України не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період;
3) до прийняття закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється, крім випадків, пов'язаних з введенням воєнного чи надзвичайного стану, оголошенням окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації.
Під виконанням бюджетів слід розуміти забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів, а також повного і безперервного фінансування передбачених бюджетом заходів.
Участь у виконанні бюджетів беруть підприємства, організації та установи усіх форм власності, а також населення, які пов'язані з доходами і видатками бюджетів.
Виконання Державного бюджету забезпечує Кабінет Міністрів України. Міністерство фінансів України здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
В Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету України, яка передбачає здійснення Державним казначейством України:
1) операцій з коштами державного бюджету;
2) розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;
3) контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів;
4) бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету.
В основу діяльності Державного казначейства покладено принцип "єдиної каси", що дає змогу в поєднанні з централізованою казначейською телекомунікаційною системою мати вичерпну інформацію про щоденний стан державних фінансів і забезпечує можливість гнучкого маневрування державними грошовими ресурсами. Безпосередньо касове виконання бюджету здійснюється через установи Національного банку, Укрексімбанку, Укрсоцбанку, Промінвестбанку. Касове виконання Пенсійного фонду обслуговує банк "Аваль". Вказані банки здійснюють прийом та зарахування на відповідні рахунки бюджету податків та зборів, прийом і видачу позабюджетних коштів установ, розрахункове і касове обслуговування установ і організацій, які фінансуються з місцевих бюджетів.
Державний бюджет України виконується за розписом, який затверджується Міністром фінансів України відповідно до бюджетних призначень у місячний термін після набрання чинності законом про Державний бюджет України.
Після закінчення бюджетного року Міністерство фінансів складає Звіт про виконання Державного бюджету. Річний звітпро виконання закону про Державний бюджет України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України не пізніше 1 травня року, наступного за звітним.
Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України включає такі частини:
1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;
2) звіт про виконання Державного бюджету України;
3) звіт про рух грошових коштів;
4) інформацію про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України;
5) звіт про бюджетну заборгованість;
6) звіт про використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України;
7) інформацію про стан державного боргу;
8) звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань;
9) зведені показники звітів про виконання бюджетів;
10) інформацію про виконання місцевих бюджетів;
11) іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту.
Звіт Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою України про виконання закону про Державний бюджет України представляє Міністр фінансів України. Верховна Рада України може заслухати головних розпорядників коштів Державного бюджету України щодо використання ними бюджетних коштів.
За результатами розгляду Верховна Рада України приймає рішення щодо звіту про виконання закону про Державний бюджет України.
Характерною особливістю бюджетного процесу в сучасних умовах є систематичне порушення бюджетної дисципліни.
Аналіз бюджетного процесу в Україні упродовж 1991-2002 років свідчить про наступне:
1) починаючи з 1992 року, Закон України "Про Державний бюджет" майже жодного разу не був прийнятий вчасно (див. таблицю 2.).
Таблиця 2.
Фактичні дати бюджетного процесу
Бюджетний рік Подання проекту Державного бюджету до Верховної Ради України Прийняття Закону України "Про Державний бюджет"
1992 грудень 1991 - червень 1992 18 червня 1992
1993 18

 
 

Цікаве

Загрузка...