WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетні права органів державної влади та місцевого самоврядування - Курсова робота

Бюджетні права органів державної влади та місцевого самоврядування - Курсова робота

бюджетні відносини. Детальна врегульованість бюджетних відносин є однією з ознак демократичної держави з характерним для неї розподілом влади, необхідністю контролю за всіма бюджетними процесами. Бюджетні відносини є внутрішньодержавними, оскільки вони стосуються розподілу фінансових ресурсів в середині держави і в них не беруть участі недержавні суб'єкти права. Бюджетно-правові норми регулюють відносини при встановленні бюджетної системи і бюджетного устрою України, розподілі доходів і видатків між окремими видами бюджетів, у процесі складання розгляду, затвердження, виконання бюджетів та звітності їх про виконання. Найбільш суттєвою рисою бюджетних відносин є те, що всі вони носять імперативну форму розподілу бюджетних ресурсів. Розподіл їх має два напрями: предметний - за галузями, секторами діяльності держави і її функціями; структурний - за ланками бюджетної системи.
Загальне значення для бюджетного законодавства України має конституційне положення про те, що бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Ця норма розвивається в бюджетному законодавстві. Виключно Законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Держава прагне до збалансованості бюджету України. Контроль за використанням коштів державного бюджету України здійснює від імені Верховної Ради України Рахункова палата.
Таким чином, за сутністю економічної категорії державний бюджет відображає грошові відносини, які проявляються між державою, з одного боку, і підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і фізичними особами - з іншого, та існують з приводу утворення фонду грошових коштів держави і його використання на розширене відтворення. За своєю формою, це - основний фінансовий план держави, що дозволяє різнорівневі фінансові підсистеми налаштовувати в ієрархічну структуру, тим самим забезпечуючи виконання бюджетного процесу. За матеріальним змістом - централізований фонд грошових коштів держави, які знаходяться в постійному русі з приводу зарахування доходів (вхідні бюджетні потоки) та фінансуванню видатків (вихідні бюджетні потоки). За організаційною структурою - центральна ланка державної фінансової системи, яка обумовлює розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту у всій його повноті, тобто між сферами, напрямками, структурами процесу виробництва та обігу, окремими ланками бюджетної системи та окремими категоріями населення. І на кінець, за характером, бюджет - обов'язковий документ у вигляді закону, що юридично забезпечує бюджетний процес та функціонування бюджетної системи.
3. Бюджетний процес - об'єктивна процедура правових норм в Україні.
Бюджетний процес - це регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням і виконанням бюджетів, що складають бюджетну систему України.
Бюджетний кодекс України визначає наступні стадії бюджетного процесу:
1) складання проектів бюджетів;
2) розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;
3) виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети;
4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.
Від початку складання бюджетів до затвердження звітів про їх виконання весь бюджетний процес проходить під контролем Верховної Ради України та місцевих органів самоврядування.
Тривалість стадій бюджетного процесу різна в окремих країнах, але в більшості випадків весь процес триває в середньому біля 2 років.
Бюджет складається на рік. Цей період має назву бюджетного періоду, він в Україні співпадає з календарним роком. Проте є рад держав, в яких бюджетний рік не співпадає з календарним. Наприклад, у США бюджетний рік триває з 1 жовтня по 30 вересня, у Швеції - з 1 липня по 30 червня, в Японії - 1 квітня по 31 березня.
Складанню проекту бюджету передує велика і тривала підготовча робота, яка проводиться Кабінетом Міністрів України, Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України та їх органами на місцях.
Не пізніше 1 червня у Верховній Раді України відбуваються парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. З доповіддю про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період виступає Прем'єр-міністр України або за його дорученням Міністр фінансів України.
Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, де містяться пропозиції Кабінету Міністрів України щодо:
1) граничного розміру дефіциту (профіциту) Державного бюджету України у відсотках до прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту;
2) частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України;
3) граничного обсягу державного боргу та його структури;
4) питомої ваги обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках Державного бюджету тощо.
Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період ґрунтуються на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період із зазначенням показників обсягу валового внутрішнього продукту,індексів споживчих та гуртових цін, прогнозованого офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, прогнозованого рівня безробіття.
За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.
Безпосередня робота по складанню проекту Державного бюджету виконується за дорученням Кабінету Міністрів Міністерством фінансів України. На якість складання проекту бюджету здійснюють вплив різноманітні фактори як внутрішнього, так і зовнішнього характеру (рис. 1):
Рис. 1. Вплив факторів на якість складання проекту бюджету.
На практиці процес складання проекту бюджету триває біля 7 місяців (з березня по вересень) і охоплює багато узгоджувальних операцій.
Для підготовки пропозицій проекту Державного бюджету України Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів.
Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України в терміни та порядку, встановленому Міністерством фінансів України.
На основі аналізу бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, Міністерство фінансів України готує проект закону про Державний бюджет України і подає його Кабінету Міністрів України для розгляду.
Кабінет Міністрів України приймає постанову щодо схвалення проекту закону про Державний бюджет України та подає його разом з відповідними матеріалами Верховній Раді України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому.
Звичайно, що повністю задовольнити потреби міністерств в

 
 

Цікаве

Загрузка...