WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетні права органів державної влади та місцевого самоврядування - Курсова робота

Бюджетні права органів державної влади та місцевого самоврядування - Курсова робота

коментарі, таблиці / І. Шпак,
Р. Лаліберте, П. Рікой та ін.; Група фіскального аналізу при Коміте
і Верховної Ради України з питань бюджету. - К., 1999. - с. 96
22. Бюджетний і Податковий Огляд. Аналіз проекту бюджету на 2003р. Поданого КМУ на перше читання ; Група фіскального аналізу при Коміте
і Верховної Ради України з питань бюджету. - К.,2002.
23. Бурковський В.В. Роль податків у наповненні бюджетів усіх рівнів. // Фінанси України. - 2001. - №5. - с.78.
24. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник, - К., НІОС, - 2002.
25. Василик О.Д., Павлюк К.В. Удосконалення податкової сис
теми України. // Фінанси України. - 1997. - № 10. - С. 37-42.
26. Василик О.Д., Павлюк К.В. Шляхи зміцнення фінансового
становища держави. // Фінанси України. - 1998. - № 7. - С. 5-9.
27. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС. - 2000.
28. Вегера С. Модель соціального бюджету в Україні: методи її формування. //Економіст 2001.- №5.
29. Вороній Ю. Пріоритети бюджетної політики. // Економіст. - 2003. - №6. -с. 52-56.
30. Галушко О.С. Формування державного та місцевих бюджетів в умовах трансформації економіки // Фінанси України, - 2001, - №5, - с. 51.
31. Гнатюк П. Бюджет держави: проблеми надходжень. // Економіст. - 2000.-№1.
32. Горбулін В., Михалевич М., Сергієнко І. Про деякі проблеми
і результати фінансового та бюджетного прогнозування в умовах пере
хідної економіки // Економіка України. - 1997. - № 2. - С. 31-39.
33. Гордей О.Д., Василик Д.О. Бюджетний механізм забезпечення зростання суспільного добробуту. .//Фінанси України. - 2003. - №4. - с.29.
34. Григораш Т.Ф. Фінансові чинники формування міцевих бюджетів.//Фінанси України. - 2001. - №5. - с.65.
35. Дєєва Н.М. Стабільність і ефективність бюджетного процесу.// Фінанси України. - 2001. - №5. - с.41.
36. Дегтяр Н.А. Складові джерел доходів бюджету держави. // Вісник податкової служби України. - 2000.- №22.
37. Економічна історія України і світу: Підручник / За редакцією Б.Д.Лановика, - К.: Вікар, - 2001, - с. 207.
38. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник - третє видання. - К.: Товариство "Знання" КОО. - 2000
39. Загуменнов М.М. Макроекономічні показники та їх вплив на доходи та видатки бюджету // Фінанси України, - 2002, - №3, - с. 65.
40. Ісмаїлов А.Б. Бюджетний процес та напрямки його вдосконалення. //
Фінанси України. - 2002. - №8.
41. Історія держави і права України: Підручник / За редакцією А.Й. Рогожина, - К.: Ін Юре, - 1996, - с. 8.
42. Кириленко О.П. Зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів
// Фінанси України. - 1996. - № 9. - С. 35-39.
43. Луніна І. Податкова політика України у контексті створення умов для економічного зростання // Економіка України, - 2000, - №9, - с. 45.
44. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Історія господарства: Україна і світ. - К.: Вища школа, - 1995, - с. 89.
45. Лилик О. Міжбюджетні відносини в економічній системі держави. //Фінанси України. - 2002. - №6.
46. Мельниченко С.В. Туристична галузь - суттєве джерело поповнення коштів державного бюджету // Фінанси України, - 2001, - №2, - с. 63.
47. Мельник П.В. Тенденції формування доходів державного бюджету і монетарна політика // Фінанси України, - 2001, - №6, - с. 24.
48. Мітюков І. Бюджетна реформа і основні напрямки удосконалення бюджетної політики. // Фінанси України. - 2001. - №8. - с. 16-24.
49. Михасюк А. Державний бюджет як інструмент державного регулювання
економіки . Підручник. -К: 2002.
50. Лагутін В.Д. Фінанси України та шляхи їх реформування .//
Фінанси України.- 2002р.-№7-с.13-25.
51. Музика О. Щодо поняття бюджету. // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - №5. - с. 64-67.
52. Новикова М.М. Удосконалення взаємодії бюджетів всіх рівнів. // Фінанси України. - 2002. - №10. - с.85.
53. Онищук Я.В. Посилення ролі запозичень у доходах державного бюджету // Фінанси України. - 2002. - №4. - с.39.
54. Опарін В. М. Передумови та чинники розбудови ефективної бюджетної системи в Україні. // Фінанси України. - 2000. - №9. - с. 126-134.
55. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник. - К.: КНЕУ. - 2001.
56. Оцінки і прогнози // Економіст. - 2003. - №1 (січень) - с. 19.
57. Падалка В.М., Красноступ Н.І., Крапивна В.І. Економетричне прогнозування бюджетних надходжень. // Фінанси України. - 2002. - №10. - с.85.
58. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч.посібник. - К.: Знання - Прес, 2002.
59. Позднякова Т.А. Теорстичекие аспекты взаимоотношений
бюджетов в области формированиядоходов // Финансы. - 1998. -
№ 8. - С. 10-12.
60. Підсумки роботи Державної податкової служби України. // Податковий вісник України. - 2003. - №5. - с.4.
61. Плужніков І. Інформаційно-аналітичне забезпечення прогнозування і планування бюджетної політики держави. //Актуальні проблеми економіки. - 2002. - №9. - с. 56-58.
62. Плужніков І. Пріоритети соціально-економічного розвитку регіонів в бюджетній політиці держави. // Менеджер. - 2002. №5 (21). - с. 296-298.
63. П'ятаченко Г.О. Удосконалення механізму наповнення дохідної частини бюджету. // Фінанси України. - 2001. - №5. - с.75.
64. Свердан М.М. Податок на прибуток підприємств. . // Фінанси України. - 2002. - №10. - с.89.
65. Соколовська А. Розвиток системи оподаткування в контек
сті реформи міжбюджетних відносин // Збірник наукових праць Ук
раїнського фінансово-економічного інституту. - 1999. - № 3(6). -
С. 5-7.
66. Сичевський В. Податок на прибуток підприємств у сучасних умовах // Податковий вісник України. - 2003. - №6. - с.4.
67. Соскін О. Дефіцитний державний бюджет - 2002. // Економіст. - 2001. - №11.-с. 14-16.
68. Томин О. Джерела формування спеціального фонду бюджету. // Вісник податкової служби. - 2003. - №3. - с. 16-21.
69. Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та со
ціальної політики на 2000-2004 роки. Послання Президента України
до Верховної Ради України. 2000 рік // Урядовий кур'єр. - 2000. -
№ 34. - С. 5-12.
70. Усенко Н. Копійка до копійки - і бюджет "оживає". // Віче. - 2001. - №3. -с. 63.
71. Федько В. Державний бюджет України на 2001 рік. Основа економічного і соціального розвитку країни. // Вісник податкової служби України. - 2001.- №4. (січень).
72. Чугунов І.Я. Основні підсумки виконання бюджету у 2000 році. // Фінанси України. - 2001. - №6. - с.39.
73. Шевчук В.О. Державні фінанси зарубіжних країн // Фінанси України. - 2002. - № 2.
74. Юрій С.І. Концептуальні засади сутності бюджету // Фінанси України. - 2001. - №10. - с.3.
75. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України. - К.: НІОС. - 2000.
76. Юрій С.І., Бескид Й.М., Плішко І.В. Державний бюджет України: Навчальний посібник. - Тернопіль. - 1998.
77. Януль І.Є. Бюджетна політика України: проблеми та перспективи // Фінанси України. - 1998. - №2.

 
 

Цікаве

Загрузка...