WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетні права органів державної влади та місцевого самоврядування - Курсова робота

Бюджетні права органів державної влади та місцевого самоврядування - Курсова робота

березня-3 квітня 1993 9 квітня 1993
1994 15 січня 1994 1 лютого 1994
1995 7 березня 1995 7 квітня 1995
1996 4 грудня 1995 22 березня 1996
1997 14 вересня 1996-4 червня 1997 27 червня 1997
1998 15 вересня 1997 30 грудня 1997
1999 15 вересня-23 жовтня 1998 31 грудня 1998
2000 15 вересня 1999 17 лютого 2000
2001 15 вересня 2000 7 грудня 2000
2002 19 вересня 2001 20 грудня 2001
2) інколи майже одразу після введення в дію Закону "Про Державний бюджет", інколи трохи пізніше переглядалися встановлені нормативні показники, тобто відбувалася процедура секвестру;
3) існують значні розходження між значеннями показників бюджету, які обґрунтовуються Кабінетом Міністрів у проекті, і тими, що приймаються Верховною Радою;
4) макроекономічні показники, які є підґрунтям бюджетних розрахунків (валовий внутрішній продукт, рівень інфляції, валютний курс тощо), демонструють дуже великий розрив між прогнозними значеннями і фактичними - до 1996 року відхилення щодо величини валового внутрішнього продукту становили від 22 до 1000 %, а з 1996 року коливання були в межах від 3 до 18%.
Негативним у бюджетному процесі також є те, що значна частина показників Державного бюджету підганяється під нормативи, яких вимагають міжнародні фінансові організації, що надають Україні реабілітаційні позики для стабілізації народного господарства.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що зосередження уваги на внутрішніх проблемах бюджетотворчого процесу (яке досягає апогею під час розгляду чергового проекту Державного бюджету в парламенті) не повинно відривати від справжніх проблем бюджетної політики і економічної стратегії держави. Кінцевим критерієм успіху просування по шляху реформ має бути не мінімальний рівень інфляції чи дефіциту бюджету, а ті можливості, які економіка (ринок) надає для зростання виробництва. Бюджет як інструмент економічної та соціальної політики залежить від економічних умов і, у свою чергу, має впливати на ці ж економічні умови.
ВИСНОВКИ
Одним з основних інструментів державного регулювання соціально-економічних процесів в ринкових умовах є бюджет. Формування бюджету належить до відання органів державної виконавчої влади і виконавчих органів місцевих рад народних депутатів, які згідно з основними напрямами бюджетної політики визначені відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами народних депутатів. Ці органи відповідають також за виконання бюджету та контроль за цільовим, економічним і ефективним використанням виділених бюджетних коштів. Тим самим, за допомогою державного бюджету здійснюється різнобічний регулюючий вплив на ринкові відносини та процес розширеного відтворення. Бюджетна система є тією організаційною основою, що дозволяє наукове обґрунтування раціональної й ефективної системи впливу фінансів на підвищення продуктивності суспільного виробництва.
Структура бюджетної системи та взаємозв'язок окремих бюджетів мають і практичне значення і становлять основу для розробки фінансової політики держави і вдосконалення бюджетного механізму. Саме від рівня досконалості такого механізму залежать темпи економічного та суспільного розвитку, а також добробут громадян. Основним інструментом державного регулювання соціально-економічних процесів є бюджет як фонд грошових коштів, що створюється з метою забезпечення стабільного фінансування всіх заходів. Це дає змогу маневрувати бюджетним ресурсами, створює передумови для динамічного розвитку економіки. Основу цьому процесу становлять фінансово-господарські відносини.
Характер їх зумовлює наповнення бюджету та формує державні інституційні структури стосовно розвитку підприємництва, одночасно структуризують пропорції, які склалися в суспільстві між адміністративними важелями господарювання. В країнах з розвинутими ринковими інституціями і стабільною економікою фінансово-господарські відносини між державою і підприємством формуються під переважним впливом ринкових важелів, принципів демократизації і соціального захисту непрацездатного населення, надання з боку держави соціальних послуг на безоплатній основі і створення сприятливих умов для розвитку підприємницьких структур.
Список використаної літератури:
1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року - Українсько-правнича фундація - К., 1996.
2. Бюджетний Кодекс України. Затверджений Верховною Радою України 21 червня 2001 року №2542-III // Офіційний вісник України - К., 2001, - №29.
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" №2120-III від 7.12.2000 р. // Офіційний вісник України. - К., 2000, - №52.
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" // Офіційний вісник України. - К., 2002, - №2, с.50.
5. Закон України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" // Урядовий кур'єр. - 10 січня 2003 року, №4.
6. Закон України "Про Державний бюджет України на 2004рік" // Урядовий кур'єр.
7. Закон України "Про систему оподаткування" Із змінами за1999 рік.. - Діло. - 1998.
8. Постанова Верховної Ради України "Про основні напрями бюджетної політики на 2001 рік (Бюджетна резолюція) // Праця і зарплата. - 2000. - №26.
9. Про структуру бюджетної класифікації України (Постанова Верховної Ради України №327 / 96 - ВР від 12.07. 1996) // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №42.
10. "Про затвердження порядку застосування непрямих методів визначення обсягу операцій, що обкладаються податком на додану вартість" (Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1998 р. № 1997). // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №42.
11. Про основні напрями бюджетної політики на 2002 рік // Фінанси України. - 2001. - №8.
12. Антологія бюджетного механізму / Під редакцією доктора економічних наук, професора С.І. Юрія. - Тернопіль, "Економічна думка", - 2001.
13. Андрущенко В., Федосов В. Фінансово-скарбові інститути ко- зацької України // Київ. - 1993. - № 7. - С. 129-136.
14. Андрущенко В.Л., Федосов В.М. Запорозька Січ як україн
ський феномен. - К.: Заповіт, 1995. - 173 с.
15. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в XX столітті: (теоретична концептуалізація і наукова проблемптика державних фінансів). - Львів: Каменяр. - 2000. - с. 86.
16. Бескид Й.М. Роль державного бюджету в соціально-економічному розвитку української держави // Наукові записки. Серія: економіка, - 2001. - №7. - с. 81.
17. Бондарчук Т.Г. Механізм управління та обслуговування державного боргу// Фінанси України. - 2003. - №4. - с.15.
18. Буковинський С.А. Концептуальні засади управління бюджетними коштами в Україні // Фінанси України. - 2001. - №5. - с.25.
19. Буряченко А.Є. Історичні аспекти еволюції бюджетної системи України // Фінанси України, - 2002, - №6, - с. 139.
20. Бюджет - 2002 // Економіст. - 2003. - №1. - с. 25.
21. Бюджетний і Податковий Огляд. Четвертий квартал 1998 р.
Річний звіт 1998 р.: Аналітичні статті,

 
 

Цікаве

Загрузка...