WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний механізм та бюджетний механізм держави - Курсова робота

Бюджетний механізм та бюджетний механізм держави - Курсова робота

в рішенні про річний бюджет.
3. Основні та пріоритетні напрямки бюджетної
політики України на 2004 рік.
Пріоритетними напрямами бюджетної політики на 2004 рік визначити: забезпечення соціального спрямування державного бюджету; видатки на освіту, охорону здоров'я, культуру, науку, судову владу, житлово-комунальне господарство; забезпечення соціальних гарантій, соціального захисту населення та безоплатної медичної допомоги; державну підтримку енергозберігаючих технологій. Обов'язковим завданням на 2004 рік є забезпечення поетапного погашення бюджетної заборгованості із соціальних виплат. Активізувати роботу щодо реформування системисоціального захисту, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення відповідно до напрямів, визначених у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України. Визначити чітку позитивну стратегію наближення розмірів мінімальної заробітної плати, пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги до рівня прожиткового мінімуму. Для фінансового забезпечення реалізації цієї стратегії необхідно вжити заходів щодо мобілізації доходів державного бюджету, включаючи створення цілісної системи дій з детінізації економіки. У 2004 році перейти від системи надання пільг і субсидій населенню до надання адресної грошової допомоги категоріям населення, доходи яких нижче розміру прожиткового мінімуму. Починаючи з 2004 року здійснювати облік у складі державного бюджету усіх державних цільових фондів, які створюються за рахунок податків і зборів (обов'язкових платежів), із збереженням їх цільового призначення. При цьому на 2004 рік мають бути переглянуті і оптимізовані граничні обсяги видатків на утримання таких фондів. Встановити частку прогнозного річного обсягу валового нутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет, на рівні не менше 38 відсотків з урахуванням обліку у складі державного бюджету усіх державних цільових фондів. Забезпечити повний облік наданих податкових пільг юридичним і фізичним особам. При підготовці законопроектів з питань оподаткування дотримуватися створення умов для розширеного відтворення та підвищення ефективності вітчизняного виробництва, впорядкування податкових пільг. Запропонувати прозорий механізм проведення бюджетного відшкодування платникам податку на додану вартість, який забезпечить у 2004 році погашення у повному обсязі простроченої заборгованості та недопущення накопичення нової, зокрема, шляхом складання списків платників податків, яким необхідно здійснити бюджетне відшкодування податку на додану вартість, встановлення критеріїв визначення черговості та складання графіка проведення такого відшкодування. При цьому не допускається зменшення обсягу надходжень податку на додану вартість до державного бюджету. У 2004 році повинні бути вжиті заходи щодо суттєвого зниження податкового боргу. При цьому забороняються проведення списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), відстрочення і розстрочення їх сплати. Скасування реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності як платників податків повинно проводитися виключно за рішенням суду за поданням органів державної податкової служби. Передбачити загальний обсяг надходжень коштів від приватизації державного майна на 2004 рік не менше обсягу, затвердженого на 2003 рік. Подальше збільшення обсягу таких надходжень має бути пов'язано виключно з додатковими витратами розвитку. Граничний обсяг державного боргу на кінець 2004 року не повинен перевищувати 35 відсотків валового внутрішнього продукту, враховуючи зобов'язання держави по соціальній заборгованості та бюджетному відшкодуванню податку на додану вартість. Передбачити норми щодо чіткої регламентації процедур управління державним боргом та забезпечити зниження показника співвідношення державного боргу до ВВП і скорочення витрат на його обслуговування. Заборонити надання державних гарантій суб'єктам підприємницької діяльності позичальникам кредитів, крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, за умови ратифікації Верховною Радою України договорів, за якими надаються такі кредити, за винятком кредитів, передбачених у законі про Державний бюджет України. Питома вага місцевих бюджетів у зведеному бюджеті (без урахування відповідних змін щодо обліку у складі державного бюджету усіх державних цільових фондів) та загальний обсяг трансфертів (дотацій вирівнювання та субвенцій) з державного бюджету місцевим бюджетам повинні становити не менше ніж у 2003 році. Обов'язковим напрямом бюджетної політики у сфері міжбюджетних відносин є завершення у 2004 році переходу місцевих бюджетів на обслуговування органами Державного казначейства України, у тому числі за видатками. Зазначене вимагає чіткого розподілу функцій і повноважень у фінансовій системі між місцевими фінансовими органами та органами Державного казначейства України з метою оптимізації витрат на їх функціонування та уникнення дублювання повноважень. Виходячи з принципу субсидіарності бюджетної системи та з метою більш ефективного використання бюджетних коштів забезпечити перехід до здійснення ряду програм державного бюджету шляхом надання субвенцій місцевим бюджетам з державного бюджету, які розподіляються відповідними міністерствами за участю Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, зокрема, на: забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет та закупівлю лікарських засобів для лікування окремих соціально небезпечних хвороб у комунальних закладах охорони здоров'я; інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх шкіл. З метою реалізації Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, починаючи з бюджету на 2004 рік, побудову трансфертних відносин між районними бюджетами та бюджетами міст районного значення, селищ, сіл здійснювати на основі відповідних нормативно-правових актів. При цьому для цих рівнів бюджетів використовуються нормативи бюджетної забезпеченості, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, без урахування коефіцієнтів впливу факторів щодо нормативів штатної чисельності працівників. У проекті державного бюджету на 2004 рік запропонувати єдині підходи до розподілу ресурсів на витрати розвитку між головними розпорядниками коштів державного бюджету з виділенням пріоритетів. Зазначене потребує обов'язкового розподілу державних капітальних вкладень в розрізі головних розпорядників коштів державного бюджету за відповідними бюджетними програмами безпосередньо в проекті державного бюджету. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів мають бути визначені в розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджетів

 
 

Цікаве

Загрузка...