WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний механізм та бюджетний механізм держави - Курсова робота

Бюджетний механізм та бюджетний механізм держави - Курсова робота

бюджет. При цьому простежується тісний взаємозв'язок стадій бюджетного процесу, а саме, встановлення бюджетних асигнувань розпорядникамбюджетних коштів на основі затвердженого бюджетного розпису та затвердження кошторисів з формуванням відповідного бюджету (встановлення бюджетних призначень).
Процес виконання місцевих бюджетів стає найважливішим етапом бюджетного процесу, оскільки стан виконання бюджетів всіх рівнів має засвідчити:
" досягнення конкретних результатів діяльності відповідно до визначених завдань:
" точність прогнозування показників бюджету щодо доходів та видатків:
" ефективність здійснюваної відповідними органами роботи (адміністрування) щодо наповнення дохідної бази місцевих бюджетів:
" оптимальність прийнятих рішень щодо спрямування ресурсів місцевих бюджетів за напрямами діяльності органів місцевої влади:
" досягнення фінансової самодостатності органів місцевого самоврядування:
" рівень забезпечення соціальних потреб населення адміністративно-територіальної одиниці як за рахунок коштів місцевого бюджету, так і отриманих з державного бюджету у вигляді субвенцій:
" ефективність використання запозичених ресурсів.
2. Виконання бюджетної політики.
В цьому пункті розкриваються питання, які, як правило, вирішуються на урядовому рівні. Ці питання впливають на бюджет в цілому і можуть мати негативний вплив на багато чи всі бюджетні організації. Рішення, які приймаються для вирішення цих питань, є політичними рішеннями.
Ці рішення розглядатимуться тут в двох категоріях для полегшення обговорення. Отже, перша категорія - економічний і політичний вплив на бюджет. Ця категорія включає великий вплив на бюджет, що виникає з економічних і політичних подій, що відбуваються поза межами бюджетної системи країни. До таких подій можна віднести недоотримання доходів, інфляцію і великий обсяг незакладених в бюджет видатків. До другої категорії - бюджетна система і питання управління - відносять проблеми, що часто виникають в бюджетній системі самі по собі, і які вимагають прийняття протягом року політичних рішень. Сюди можна віднести питання управління резервними фондами, контроль за позабюджетними видатками та внесення змін до бюджету.
Спочатку розглянемо причину і природу цієї проблеми і її потенційний вплив на виконання бюджету. Потім, розглянемо деякі з інструментів, які застосовує уряд для вирішення цих проблем. Найкращі бюджетні системи передбачають розвиток таких проблем протягом року і часто забезпечують планові механізми для вирішення таких проблем. Такі ситуації, як висока інфляція і значне недоотримання доходів, є надзвичайно серйозними самі по собі. Ситуація може погіршитись, якщо фінансова система не передбачила планового методу її подолання.
2.1. Економічний і політичний вплив на бюджет
Головні принципи:
" Бюджети рідко коли виконуються відповідно до плану.
" Серйозні економічні і політичні події можуть спричинити серйозні зриви виконання
бюджету, навіть якщо він запланований найкращим чином.
" Не існує набору правил чи методів, якими б керувались країни для вирішення основних
проблем виконання бюджету. Але існують принципи, політичні методи і інструменти.які часто використовуються і можуть бути пристосовані до особливостей окремої країни.
" Хороші бюджетні системи передбачають незаплановані події протягом виконання бюджету і забезпечують планові механізми для прийняття необхідних політичних рішень.
Загальне представлення недоотримання доходів
o Це загальна проблема виконання бюджету, навіть у розвинутих країнах.
o Двома основними загальними проблемами недоотримання доходів :
1) економіка не працює так добре, як очікувалось, коли формувався бюджет,
2) затверджений бюджет засновувався на нереалістичних (занадто оптимістичних) прогнозах надходжень.
o Інколи третьою причиною є незадовільний збір податків, що часто поєднується з існуванням великого сектору тіньової економіки.
o Розмір недоотримання доходів чітко визначає серйозність впливу на бюджет, а значимість визначає тип заходів, які вживає уряд для подолання проблеми.
o Велике недоотримання доходів може бути і не визначене на початку бюджетного року. Нездатність зреагувати швидко неодмінно спричинить фінансову кризу, що часто набуває більших масштабів дещо пізніше.
o Існує лише два прийнятні і розумні способи подолання проблеми недоотримання доходів, - зменшення видаткової частини і отримання додаткових надходжень. Часто використовуються поєднання цих способів.
Отримання додаткових надходжень
o Підвищення податків всередині року створює економічну непевність і, частіше за усе, не принесе збільшення доходів вчасно для вирішення проблеми недоотримання в бюджеті. Цей метод підходить більше тоді, коли недоотримання надходжень прогнозується на етапі формування бюджету.
o Позики також є методом подолання проблеми. Але міста не можуть вийти за рамки обмежень боргу і розміру дозволеного бюджетного дефіциту, маючи, в той же час, обмежений доступ до фінансових ринків.
o Недоотримання доходів тимчасового характеру, що спричинене нерівними потоками надходжень протягом року - зовсім інше. Ця проблема вирішується зосередженням уваги на планах витрачання коштів і короткостроковими позиками. Цю проблему можна також вирішити короткостроковим відкладенням виплат за зобов'язаннями органів влади.
o Зниження податків для стимулювання економіки і, таким чином, збільшення доходної частини. Зниження податків інколи є довгостроковим вирішенням проблеми недоотримання доходів. Однак проблему бюджетного року, навряд чи, вдасться вирішити.
Зменшення видатків
o Найчастіше органи влади вдаються до зменшення видатків, коли виникає проблема недоотримання доходів.
o Найпростішим рішенням є зменшення фінансування усіх програм на однаковий відсоток. Хоча це й не є добре продуманим рішенням, що засновується на пріоритетності видатків, таким підходом найлегше керувати, і він є найбільш політичне прийнятним, оскільки "біль" від зменшення фінансування в рівній мірі розподіляється між усіма бюджетними організаціями. Зменшення фінансування, як правило, не поширюється на "законодавче затверджені програми" і "захищені програми". Така ситуація може негативно позначитись на інших видах діяльності органів влади.
o Відкладення капітальних проектів і обмеження чи тимчасове обмеження є дуже специфічними методами, які часто використовуються в поєднанні із скороченням бюджетів.
o Часто зміни до бюджету мають затверджуватись відповідною радою.
o Нездатність швидко зреагувати на недоотримання доходів вимірюваних пропорцій може швидко призвести до накопичення заборгованості. Тут існують свої проблеми, які обговорюватимуться нижче.
o Недоотримання доходів створює багато проблем, пов'язаних з виконанням бюджету. Якщо

 
 

Цікаве

Загрузка...