WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний механізм та бюджетний механізм держави - Курсова робота

Бюджетний механізм та бюджетний механізм держави - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Бюджетний механізм та бюджетний механізм держави
Зміст
Вступ.
1. Загальна організація та управління виконання відповідного бюджету.
2. Виконання бюджетної політики.
3. Основні та пріоритетні напрямки бюджетної політики України за 2004 рік.
Висновки і пропозиції.
Література
ВСТУП
У період економічної трансформації, що характерний у даний час для України, особлива увага приділяється питанням організації виконання місцевих бюджетів в умовах ринкової економіки. Причиною цього або є схильність перехідної економіки до бюджетних криз, що впливають на соціально-економічне положення в країні. Розуміння цього взаємозв'язку викликає необхідність виявлення напрямків удосконалювання механізму організації виконання місцевих управління формуванням бюджетів з метою економічної стабілізації в державі.
Актуальність теми. Складне становище в економіці держави негативно відбивається на стані місцевих бюджетів України. Механізм виконання місцевих бюджетів малоефективний, підтвердженням тому є нестабільність і недостатність дохідної частини місцевих бюджетів, відсутність відрегульованих правил міжрегіонального перерозподілу державних доходів, виникнення конфліктних ситуацій у регіонах щодо обсягів трансферного забезпечення. А тим часом роль місцевих бюджетів в управлінні економікою дуже істотна, оскільки вони є значним інструментом впливу на темпи і пропорції суспільного розвитку. Рівень виконання місцевих бюджетів є одночасно й умовою і результатом соціально-економічного розвитку відповідних територій. Тому створення ефективного механізму організації виконання цих бюджетів являє собою, одну з актуальних проблем, від швидкості вирішення якої залежать терміни стабілізації економіки і переходу її до росту.
В даний час проблеми організації виконання формуванням місцевих бюджетів перебувають в центрі уваги вітчизняних і закордонних учених-економістів, що істотно розширили варіанти теоретичних і практичних рішень.
Відповідно до їхніх висновків оптимальний і гармонічний механізм в державному бюджеті (найважливішим з них є податок на додаткову вартість, у 100% розмірі, що надходить у Державний бюджет України) і відсутність стабільних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів не створюють стимулів для більшої мобілізації доходів органами місцевого самоврядування, оскільки ніякі зрушення в економічному розвитку адміністративно-територіальних одиниць істотно не впливають на можливості бюджетного фінансування.
Сьогодні до задач по забезпеченню достатнього рівня дохідної наповнюваності місцевих бюджетів необхідно додати також задачу посилення фінансової дисципліни платників податків, що знаходиться поки на низькому рівні. Про це свідчать розміри податкової заборгованості перед бюджетом. У такий спосіб проблеми формування місцевих бюджетів вимагають наукового рішення. Саме необхідність заглибленої наукової розробки проблем формування місцевих бюджетів і їхнього регулювання, а також безумовне практичне значення зазначених процесів в умовах перехідної економіки визначили вибір теми магістерської роботи.
Мета курсової роботи полягає в проведенні комплексного дослідження теоретичних організаційно правових засад та діючої практики організації виконання місцевих бюджетів України і науковому обґрунтуванні пропозицій і рекомендацій з його вдосконалення.
Об'єктом дослідження обрано механізм організації виконання бюджетної політики України.
Предметом дослідження є організація виконання бюджетної політики .
Методи дослідження. Методологічною основою роботи є законодавчо-нормативна база з обраного напряму досліджень, класичні положення економічної теорії, що були використані при дослідженні процесу виконання бюджетів, зокрема, методи логічного методи, економічного і системного аналізу.
1. Загальна організація та управління виконання відповідного бюджету.
Основне завдання організації та управління виконанням відповідного бюджету полягає в забезпеченні відповідності діяльності розпорядників бюджетних коштів визначеній меті та завданням. Важливим чинником організації виконання бюджету с система стимулювання кращих результатів. Основою має стати правило, що кошти, зекономлені за рахунок підвищення ефективності використання відповідною установою сум затверджених асигнувань, залишаються у розпорядника коштів і спрямовуються на поліпшення виконання завдань. Поширеною практикою щодо цього є система контрактів, що передбачає низку стимулів за досягнення окреслених результатів.
Фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевих бюджетів.
Зазначені положення покладають на місцеві органи виконавчої влади відповідальність за реалізацію прийнятих представницькими органами відповідних адміністративно-територіальних одиниць рішень про бюджет на планований період, а місцеві фінансові органи мають організувати проце виконання місцевих бюджетів та управління коштами відповідного бюджету згідно з вимогам Бюджетного кодексу, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про обласні, районні держав адміністрації", нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів Україні міністерств та відомств у частині витрачання коштів місцевих бюджетів, рішень та розпоряджен місцевих органів виконавчої влади, а також принципами побудови бюджетної системи України.
Бюджетний кодекс передбачає, що асигнування надається тільки тим об'єктам, щодо яких ці асигнування були передбачені. Розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за управління бюджетними коштами. Бюджетний кодекс забороняє брати зобов'язання та проводити видатки, більші за бюджетні асигнування. Будь-яке розміщення замовлення, придбання товару, послуг без передбачених на це асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом та рішенням відповідної ради про місцевий бюджет, не вважається бюджетним зобов'язанням.
Розпорядник бюджетних коштів отримує товари, роботи та послуги відповідно до умов взятого (зареєстрованого) бюджетного зобов'язання і тільки після цього приймає рішення про їх оплату та подає платіжне доручення на здійснення платежу.
Реєстрація (відображення) в бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів відповідного бюджетного зобов'язання стає надійною перепоною виникненню заборгованості та нецільовому використанню бюджетних коштів. Саме цей механізм значно посилює відповідальність головного розпорядника бюджетних коштів на стадії розробки на основі плану діяльності проекту кошторису та бюджетного запиту і - відповідно - визначення фінансового органу в процесі прийняття рішення про включення бюджетних запитів до проекту рішення про місцевий

 
 

Цікаве

Загрузка...