WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний розпис як основа виконання бюджетів - Курсова робота

Бюджетний розпис як основа виконання бюджетів - Курсова робота

працівників бюджетних установ (код 1110). нарахування на заробітну плату (код 1120), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160). поточні трансферти населенню (код 1340). Всі інші економічні категорії видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 -"Інші видатки".
Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні про місцевий бюджет, та затверджується керівником місцевого фінансового органу в місячний термін після набрання чинності цилі рішенням.
Якщо розпис не затверджено у визначений термін, то в обоє 'язковому порядку складається тимчасовий розпис на відповідний період.
Складання розпису
Складання розпису починається із складання розпису доходів і розпису фінансування.
Розпис доходів складається управлінням/відділом доходів бюджету місцевого фінансового органу за участю податкової інспекції.
Розпис фінансування складається бюджетним управлінням/відділом за участю інших відповідних структурних підрозділів місцевого фінансового органу з урахуванням необхідності забезпечення своєчасності і повноти платежів з погашення основної суми боргу місцевого бюджету та можливостей щодо обсягів і термінів залучення короткострокових запозичень для покриття помісячних касових розривів загального фонду.
Для складання розпису місцевого бюджету головні розпорядники бюджетних коштів в установленому порядку подають фінансовому органу зведені проекти кошторисів та зведені проекти помісячних планів асигнувань.
Головний розпорядник коштів несе відповідальність за зведення показників, своєчасність подання та достовірність інформації.
На основі складених розписів доходів і фінансування структурний підрозділ місцевогофінансового органу з питань бюджету розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань загального фонду місцевого бюджету за відповідними структурними підрозділами фінансового органу і подає їм разом з роз 'ясненнями.
Керуючись роз'ясненнями, відповідні структурні підрозділи фінансового органу визначають головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду та разом з лшітнилш довідками про бюджетні асигнування надають їх бюджетному відділу, який зводить отримані помісячні обсяги асигнувань загального фонду, складає узагальнену лімітну довідку за кожним головним розпорядником з визначенням помісячних обсягів асигнувань головному розпоряднику в цілому та доводить лімітні довідки кожному головному розпоряднику. При необхідності структурні підроздйіи фінансового органу надають головним розпорядникам додаткові матеріали разом з необхідними роз 'ясненнями.
У процесі складання розпису фінансовим органом головні розпорядники коштів мають право брати участь в обговоренні та узгодженні помісячних обсягів.
Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань та подають відповідним структурним підрозділам фінансового органу зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок. З метою дотримання структури видатків, що забезпечує мінімально необхідний рівень функціонування головного розпорядника коштів, фінансовий орган перевіряє показники на відповідність бюджетному запиту. Структурні підрозділи фінансового органу відстежують підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів фінансовому органу, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності до них корективи і подають структурному підрозділу фінансового органу з питань бюджету свої пропозиції щодо включення їх до розпису.
Бюджетний відділ фінансового органу зводить отримані від структурних підрозділ, фінансового органу матеріали, вносить при необхідності корективи і подає розпис затвердження керівнику фінансового органу,
Копія затвердженого розпису подається в друкованому і електронному вигляді місцевим відділенням Державного казначейства для казначейського обслуговування доходів і міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів, а оригінали залишаються юджетному/фінансовому управлінні.
Місцевий фінансовий орган протягам трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань.
Внесення змін до розпису
Внесення змін до розпису здійснюється у разі:
" необхідності перерозподілу видатків за економічною класифікацією
" прийняття рішення про передачу повноважень на виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, від одного головного розпорядника іншому.
" прийняття рішення про розподіл нерозподілених бюджетних асигнувань між головними розпорядниками;
" необхідності збільшення асигнувань спеціального фонду місцевого бюджету відповідно до положень пункту 3.8 інструкції "Про складання і виконання розпису місцевого бюджету";
" внесення змін до рішення про місцевий бюджет.
Внесення змін до розпису за загальним фондом місцевого бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань у порядку,встановленому для затвердження цих документів .
Відповідні структурні підрозділи фінансового органу за обгрунтованим поданням головних розпорядників або на підставі прийнятих розпорядчих рішень не пізніше ніж 20 числа поточного місяця подають структурному підрозділу фінансового органу з питань бюджету в одному примірнику пропозиції про внесення змін до розпису для перевірки та візування. При цьому до довідки необхідно подати обгрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін, а також: інформацію про виділені кошти.
Зміни до помісячного розпису мають відповідати таки.м вимогам:
" бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати сукупний обсяг асигнувань загального фонду місцевого бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;
" не змінювати сукупний обсяг асигнувань загального фонду місцевого бюджету на рік.за винятком внесення змін до рішення про місцевий бюджет;
" враховувати фактично виділені кошти за попередній період;
" -відповідати вимогам рішення про місцевий бюджет та інших розпорядчих рішень;
" вноситися на поточний та наступні періоди.
Після затвердження довідки про внесення змін до розпису відповідні структури, підрозділи фінансового органу подають оригінал та дві його копії бюджетному відділу для реєстрації за номером та датою, яка закінчується за годину до кінця робочого дня. За п 'ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін нереєструються.
Після реєстрації вони заносяться до реєстру, який складається в двох

 
 

Цікаве

Загрузка...