WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний розпис як основа виконання бюджетів - Курсова робота

Бюджетний розпис як основа виконання бюджетів - Курсова робота

бюджету, які відповідають консолідованим параметрам всіх кошторисів. Оригінал затвердже-вого розпису передається на паперових та електронних носіях Державному казначейству України, копія передається Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Державне казначейство України протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань та планів використання бюджетних коштів (частина друга статті 51).
Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, яка наведена у додатку 3. Кошториси, плани асигнувань та плани використання бюджетних коштів мають бути затверджені протягом 30 календарних днів від дня затвердження розпису керівником відповідної вищестоящої установи, за винятком окремих установ, для яких кошториси, плани асигнувань і штатні розписи затверджуються іншими посадовими особами.
Плани використання бюджетних коштів одержувачами затверджуються їх керівниками " погодженням з розпорядниками, через яких вони одержують бюджетні призначення. Кошториси і плани асигнувань на проведення централізованих заходів затверджуються окремо керівниками міністерств, інших центральних органів виконавчої влади за кожним заходом. Такі кошториси та плани асигнувань можуть бути затверджені на загальний обсягвидатків.
Кошторис затверджується за загальним і спеціальним фондами на рік без розподілу за періодами року в обсязі, що дорівнює сумі цих фондів, та підписуються керівником та голо-"ним (старшим) бухгалтером установи (централізованої бухгалтерії). Затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів установ скріплюється гербовою печаткою і ицршсом керівників установ, уповноважених затверджувати такі документи, із зазначенням аги. Одночасно з кошторисом на затвердження подається план асигнувань та штатний роз-иис установи, включаючи її структурні підрозділи, які утримуються за рахунок власних надходжень. Зазначені документи затверджуються у двох примірниках, один з яких поверається установі, а другий залишається в установі, яка їх затвердила. У тижневий термінпісля затвердження штатних розписів головні розпорядники подають Мінфіну України зведені показники за мережею, штатними розписами і контингентами установ та одержувачів Установи, які одержують призначення з державної о бюджету і відповідно до законодавств самостійно затверджують кошториси, плани асигнувань і штатні розписи, у тритижневий термін після затвердження бюджету подають Мінфіну України затверджені кошториси, розрахунки до них, календарні плани, плани асигнувань і штатні розписи.
Мінфін України щороку, протягом трьох місяців після затвердження відповідних бюджетів, перевіряє правильність складання і затвердження коиггорисів і планів асигнувань Скорочення зайвих і завищених асигнувань, виявлених у результаті проведених перевірок правильності складання кошторисів, проводиться Мінфіном України на підставі матеріалів перевірок. Вивільнені асигнування спрямовуються на проведення інших пріоритетних заходів, що плануються цим же розпорядником, шляхом внесення змін у встановленому порядку до їх кошторисів.
Для здійснення контролю за відповідністю асигнувань, визначених у кошторисах і планах асигнувань розпорядників, асигнуванням, затвердженим річним розписом призначень державного бюджету та помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету, органи Державного казначейства здійснюють реєстрацію та ведуть облік зведених кошторисів і планів асигнувань розпорядників вищого рівня у розрізі розпорядників нижчого рівня. Розпорядники мають право провадити діяльність виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисами і планами асигнувань, за наявності витягу, вида ного органом Державного казначейства, що підтверджує відповідність цих документів даним казначейського обліку (частина п'ята статті 51). З цісю метою розпорядники, які отримали від органів Державного казначейства витяг, повинні подати цим органам дані щодо розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня. Зазначені показники доводяться до відповідних органів Державного казначейства за місцем розташування розпорядників нижчого рівня. Органи Державного казначейства здійснюють контроль за відповідністю розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань даним казначейського обліку. У разі невідповідності кошторисів і планів асигнувань витягові, отриманому від відповідних органів Державного казначейства, розпорядники повинні иерезатвердити зазначені документи згідно з витягом.
Внесення змін до розпису здійснюється у разі необхідності перерозподілу видатків за економічною чи програмною класифікацією, прийняття нормативного акта про передачу повноважень на виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, від одного головного розпорядника іншому або прийняття рішення про розподіл нерозподілених бюджетних асигнувань між головними розпорядниками. Бюджетний кодекс встановлює вимоги до процедри передачі бюджетних повноважень у статті 23. До затвердження розпису Міністром фінансів України затверджується тимчасовий розпис на відповідний період. Міністр фінансів України протягом бюджетного періоду забезпечує і несе відповідальність за відповідність розпису Державного бюджету України встановленім: бюджетним призначенням.
Розпис місцевого бюджету на відповідний рік включає:
" розпис доходів місцевого бюджету, що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів місцевого бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду місцевого бюджету ;
" розпис фінансування місцевого бюджету, що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів місцевого бюджету та помісячний розпис фінансування загального фонду місцевого бюджету;
" розпис асигнувань місцевого бюджету, що поділяється на річний розпис асигнувань місцевого бюджету загального і спеціального фондів місцевого бюджету та помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету .
Річний розпис асигнувань місцевого бюджету - це розпис асигнувань загального і спеціального фондів місцевого бюджету на рік у розрізі головних розпорядників коштів за повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.
Помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету - це розпис асигнувань загального фонду місцевого бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.
Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці

 
 

Цікаве

Загрузка...