WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний розпис як основа виконання бюджетів - Курсова робота

Бюджетний розпис як основа виконання бюджетів - Курсова робота

спричиняє відповідного збільшення (чи зменшення) доходів його місцевих бюджетів. Відсутність чіткого взаємозв'язку між обсягом податків, що збираються, і доходами місцевих бюджетів позбавляє місцеві органи влади стимулів до збільшення державних доходів, що, у свою чергу, збільшує проблему недостачі засобів не тільки на місцевому, але і на загальнодержавному рівні.
Процеси міжрегіонального перерозподілу державних доходів не приводять до достатнього вирівнювання як витрат місцевих бюджетів у розрахунку на душу населення, так і рівня забезпечення жителів різних регіонів країни суспільними благами і послугами.
Істотні міжрегіональні відмінності спостерігаються практично по кожному з показників, що характеризують умови життя громадян, - дошкільне виховання, охорона здоров'я, освіту або розвиток транспортної інфраструктури.
Діючий механізм виконання місцевих бюджетів, у якому відсутній чіткий розподіл відповідальності за видатками, чітке закріплення податків за різними видами бюджетів на досить тривалий час, а також зрозумілі правила і формули міжрегіонального перерозподілу доходів, не створює твердих бюджетних обмежень для місцевих органів влади і не змушує їх розраховувати тільки на власні засоби. Таким чином, міжбюджетні взаємини вУкраїні будуються за принципом бюджетного унітаризму.
2. Бюджетний розпис як основа виконання бюджету, порядок та терміни його складання, внесення змін та доповнень.
Бюджетний розпис - документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансуванню бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації.
Статті бюджетного кодексу, що визначають порядок складання та затвердження бюджетного розпису:
Пункт 3 статті 78 Кодексу визначає, що місцевий бюджет виконується за розписом, якиї затверджується керівником місцевого фінансового органу. До затвердження розпис керівником місцевого фінансового органу затверджується тимчасовий розпис нг відповідний період. Керівник місцевого фінансового органу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.
Статтею 49 Кодексу встановлено місячний термін затвердження бюджетного розпису Державного бюджету України.
Порядок складання та виконання розпису державного бюджету визначено інструкцією, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету". Згідно із зазначеним наказом, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи мають розробити відповідно до цієї Інструкції порядок складання і виконання розпису відповідного бюджету.
Державний бюджет України виконується за розписом, який затверджується Міністром фінансів України у місячний термін після набрання чинності закону про Державшій бюджет України (стаття 49). Розпис Державного бюджету України на відповідний рік (далі - розпис) включає в себе такі розділи:
" розпис доходів державного бюджету (далі - розпис доходів), у тому числі:
" річний розпис доходів загального і спеціального фондів державного бюджету;
" помісячний розпис доходів загального фонду державного бюджету;
" розпис фінансування державного бюджету (далі - розпис фінансування), у тому
числі:
" річний розпис фінансування загального і спеціального фондів державного бюджету;
" помісячний розпис фінансування загального фонду державного бюджету;
" розпис асигнувань державного бюджету (далі - розпис асигнувань), у тому числі:
" річний розпис асигнувань державного бюджету загального і спеціального фондів державного бюджету;
" помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету.
Розглянемо основні підходи та порядок складання річного розпису асигнувань державного бюджету (далі - річний розпис асигнувань), оскільки саме на його підставі здійснюються видатки з державного бюджету.
Розпис асигнувань загального і спеціального фондів державного бюджету на рік складається у розрізі головних розпорядників коштів за про-грамною (якщо бюджет складався із застосуванням програмно-цільового методу) та повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.
Помісячний розпис асигнувань загального фонду - це розпис асигнувань загального фонду державного бюджету на рік з розбивкою за місяцями в розрізі головних розпорядників за програмною та скороченою економічною класифікацією видатків бюджету. Формування розпису бюджету розпочинається із складання розпису доходів і розпису фінансування. Після того, як будуть враховані обсяги та терміни погашення основної суми державного боргу, вивчені можливості щодо обсягів і термінів залучення державних запозичень, графіків проведення приватизації державного майна, а також потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду державного бюджету, на підставі складених розписів до-ходів і фінансування, розраховуються граничні помісячні обсяги асигнувань загального фонду державного бюджету. Узагальнена лімітна довідка складається для кожного головного розпорядника з визначенням помісячних обсягів асигнувань головному розпоряднику в цілому. На підставі лімітних довідок головні розпорядники повідомляють розпорядників нижчих рівнів про встановлені обсяги асигнувань для уточнення кошторисів і складання проектів планів асигнувань. В процесі підготовки проектів кошторисів бюджетні установи приводять у відповідність до визначеного фонду оплати праці свої штатні розписи, а інші витрати - у відповідність до інших встановлених асигнувань таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу відповідних функцій.
Проекти кошторисів і планів асигнувань, які подаються установами головним розпорядникам та розпорядникам вищого рівня, при необхідності розглядаються у присутності керівників відповідних установ. Розпорядники коштів вищого рівня при розгляді кошторисів ; планів асигнувань повинні забезпечити виконання вимог законодавства, не допускати включення до кошторисів асигнувань, не підтверджених розрахунками та економічним обгрунтуванням. Головні розпорядники коштів у двотижневий термін після отримання лімітних довідок подають Міністерству фінансів уточнені проекти зведених кошторисів та проекти зведених планів асигнувань, які відповідають лімітним довідкам. Одночасно подаються показники за мережею розпорядників коштів нижчих рівнів, штатами та контингентами установ за встановленими формами.
На підставі отриманої інформації Міністерство фінансів України складає Річний розпис Державного бюджету України по головних розпорядниках коштів в розрізі економічної еіасифікаиії видатків та Помісячний розпис асигнувань загального фонду державного

 
 

Цікаве

Загрузка...