WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний розпис як основа виконання бюджетів - Курсова робота

Бюджетний розпис як основа виконання бюджетів - Курсова робота

лише за рішенням суду або арбітражного суду.
Усі платники податків, зборів та інших обов'язкових платежів зобов'язані самостійно визначати суми податків, своєчасно і в повному обсязі сплачувати їх до бюджету. У разі порушень чинного податкового законодавства платники податку притягаються до відповідальності.
Бюджетні установи фінансуються згідно з кошторисами доходів і видатків. Керівники цих установ зобов'язані використовувати бюджетні кошти раціонально, економко, ефективно, не допускати перевитрат коштів, забезпечувати їхнє цільове використання.
Усі суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності га підпорядкування, зобов'язані надавати необхідну інформацію фінансовим органам та іншим органам оперативного управління фінансами на їх вимогу.
Громадяни України, а також інші офіційні особи,зобов'язані сплачувати до бюджетів встановлені законами податки і збори та інші обов'язкові платежі і мають право одержувати за рахунок коштів бюджетів виплати, передбачені чинним законодавством.
Результати виконання бюджету дуже часто тією чи іншою мірою різняться від тих цілей і завдань, якими керувалися при його складанні і затвердженні. В окремих випадках такі розбіжності, хоча вони й не були заплановані, можна визнати корисними. Однак, як правило, одержання результатів, відмінних від запланованих, означає, що бюджетна політика, покладена в основу затвердженого бюджету, не проводилась, не було й дієвого контролю за її здійсненням.
Якщо розбіжність результатів із запланованими виявиться суттєвою, це може не тільки завадити досягненню стабілізації в економіці регіону, а й внести в господарське життя численні викривлення, які треба буде виправляти протягом наступного фінансового року чи навіть кількох років.
Звідси випливає необхідність дотримання бюджетної політики і суворого її виконання, відхилення при цьому повинні розглядатись як індикатори збоїв як у функціонуванні економіки в цілому, так і в самому бюджетному процесі, зокрема в заключній його стадії - виконанні бюджету.
Виконання бюджету - це здійснення комплексу заходів із забезпечення повного і своєчасного виконання плану доходів і витрат. При цьому виконання дохідної частини бюджету означає надходження не тільки загальної суми передбачених коштів, а й по кожному джерелу. Виконання плану по видатках означає фінансування усіх запланованих заходів і установ, економне й ефективне використання бюджетних ресурсів.
Україна вибрала шлях до формування правового економічного суспільства з розвинутою ринковою економікою з метою захисту і задоволення національних інтересів кожного свого громадянина. Досягнення зазначеної мети припускає розробку і реалізацію прогресивної економічної політики, а також створення ефективного механізму управління економікою. Одним з напрямків цього механізму є управління формуванням місцевих бюджетів.
Що стосується організації виконання місцевих бюджетів Бюджетним кодексом України затверджене наступне виконання місцевих бюджетів.
Згідно Бюджетного Кодексу України Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного бюджету України. Міністерство фінансів України здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного Бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
Державний бюджет України виконується за розписом, який затверджується Міністром фінансів України відповідно до бюджетних призначень у місячний термін після набрання чинності Закону про Державний бюджет України. До затвердження розпису Міністром фінансів затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.
Примірник затвердженого бюджетного розпису передається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим інформуванням про подальші внесені до нього зміни.
Міністр фінансів України протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису Державного Бюджету України вставленим бюджетним призначенням.
Місцевий бюджет як об'єкт виконання розглядається, по-перше, як самостійна категорія, що представляє собою централізований план доходів і витрат адміністративно-територіальних одиниць, що відображає відносини між державою в особі місцевих органів влади, та відносини між юридичними і фізичними особами. Та, по-друге, місцевий бюджет розглядається як структурний елемент, що входить до складу бюджетної системи держави, а отже, має економічні відносини з бюджетами різних рівнів.
Виконання місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України здійснюється в наступному порядку.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад або міські, селищні чи сільські голови (в разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені) забезпечують виконання відповідних місцевих бюджетів. Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється територіальними органами Державного казначейства України за функціями, визначеними статтею 48 Бюджетного кодексу України.
Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником місцевого фінансового органу. До затвердження розпису керівником місцевого фінансового органу затверджується тимчасовий розпис на відповідний період. Керівник місцевого фінансового органу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.
Місцевий фінансовий орган у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.
Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи місцевого бюджету зараховуються безпосередньо на рахунок відповідного бюджету, відкритий в територіальному органі Державного казначейства України, і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи визнаються зарахованими в доход місцевого бюджету з моменту зарахування на рахунок відповідного бюджету, відкритий в територіальному органі Державного казначейства України.
Виконання місцевих бюджетів за видатками здійснюється за процедурою, визначеною статтею 51 Бюджетного кодексу України.
Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється відповідною радою за поданням офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду відповідного бюджету. Факт перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за підсумками трьох кварталів при перевищенні доходів загального фонду

 
 

Цікаве

Загрузка...