WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний розпис як основа виконання бюджетів - Курсова робота

Бюджетний розпис як основа виконання бюджетів - Курсова робота

практика випуску та розміщення муніципальних позичок) місцеві бюджети, здебільшого, стали єдиним джерелом коштів для вирішення місцевих проблем. Самостійність місцевих бюджетів забезпечується наданням власних і закріплених за ними на стабільній основі загальнодержавних доходів, а також правом, яке надане органам місцевого самоврядування, самостійно визначати напрямки використання коштів.
Місцеві бюджети стають головним інструментом реалізації регіональної політики та вирішення таких важливих завдань, як структурна перебудова економіки, вирівнювання економічного розвитку регіонів та ефективності територіального поділупраці, розвиток місцевого господарства, здійснення житлового будівництва, благоустрій міст, проведення природоохоронних заходів тощо. Місцеві бюджети відображають політику органів місцевого самоврядування, є основним інструментом її реалізації. Місцеві власті самостійно визначають пріоритети у своїй діяльності, ставлять цілі та завдання, втілення яких забезпечується за допомогою бюджетних коштів.
Місцеві бюджети можна розглядати як основний фінансовий план розвитку територіальних громад, районів та областей України. На формування місцевих бюджетів впливає рівень доходів населення, яке також є платником податків. Вагомість цього джерела доходів зростає в умовах розвитку підприємницької діяльності громадян. Видаткова частина місцевих бюджетів віддзеркалює стан місцевого житлового, комунального господарств, визначає напрямки витрачання мобілізованих до бюджету коштів. Місцевий бюджет є планом формування фінансових ресурсів визначеної території, необхідних для забезпечення функцій і повноважень місцевого самоврядування та їхнього використання з метою задоволення різних економічних і соціальних потреб.
Отже, місцевий бюджет найяскравіше втілює політику органів місцевого самоврядування, є фінансовим планом розвитку певної території, в якому відображаються найважливіші завдання місцевих властей та очікувані результати діяльності.
На даний час в Україні відбулося багато позитивних зрушень щодо визнання об'єктивної необхідності становлення реального самоврядування як права та здатності територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення. Хоча дехто з громадян, навіть урядовців і народних депутатів, місцеве самоврядування ще сприймають як додаток до державної влади. Це є підтвердженням того, як глибоко вкорінилися у суспільстві колишні радянські стереотипи громадського мислення.
Виняткова важливість проблем фінансової самостійності місцевих властей спонукає багатьох вчених вивчати ці питання, теоретично обґрунтовувати дефініції, визначати доцільні межі фінансової незалежності, розробляти конкретні механізми практичного втілення цього принципу.
Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів (Див.рис.1.).
Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.
Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави. Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення цієї області. Зведений бюджет району включає показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. У разі, коли місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району в місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.
Рис. 1. Склад бюджетної системи України
Бюджетний процес - це регламентована нормами правова діяльність пов'язана із складанням, розглядом затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають Бюджетну систему України.
Він складається з двох частин:
ў бюджетне планування;
ў виконання бюджету.
Бюджет є основним інструментом державного регулювання соціально-економічних процесів у ринкових умовах.
Від початку складання бюджетів до затвердження звітів про їхнє виконання - весь бюджетний процес - проходить під контролем Верховної Ради України та місцевих органів влади. Це дисциплінує роботу всіх органів управління, пов'язаних з бюджетним процесом.
Згідно Бюджетного кодексу України розділяють наступні стадії бюджетного процесу:
1. складання проекту бюджету;
2. розгляд бюджету;
3. затвердження бюджету;
4. підготовка до розгляду та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішень, щодо нього;
На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється фінансовий контроль і аудит. У бюджетному процесі значну роль відіграє бюджетне планування, складання проекту бюджету, його розгляд та затвердження, оскільки від правильного визначення планових показників бюджету залежить також і якість його виконання.
Під виконанням бюджетів слід розуміти забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів у цілому і за кожним джерелом, а також своєчасного, і безперервного фінансування передбачених бюджетами заходів.
Участь у виконанні бюджетів беруть підприємства, організації та установи усіх форм власності, а також громадяни, які пов'язані з доходами і видатками бюджетів. Оскільки державний бюджет України є законом, міністерства, відомства, органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, суб'єкти господарювання та громадяни повинні в обов'язковому порядку виконувати зобов'язання перед бюджетом.
Чинним законодавством передбачено, що податки, збори та інші обов'язкові платежі зараховуються до бюджетів повністю, незалежно від їхнього цільового призначення.
Усі розташовані на території України суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності і підпорядкування, які сплачують податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету, можуть фінансуватися з бюджету та одержувати дотації, субсидії відповідно до програм економічного та соціального розвитку.
Платежі, утримані з суб'єктів підприємницької діяльності, перераховуються до бюджету в першочерговому і обов'язковому порядку. Вилучення коштів підприємств та інших юридичних осіб і зарахування їх до бюджету понад передбачені законами обсяги податків, зборів та інших обов'язкових платежів допускаються

 
 

Цікаве

Загрузка...