WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Бюджетний розпис як основа виконання бюджетів - Курсова робота

Бюджетний розпис як основа виконання бюджетів - Курсова робота


Курсова робота
На тему:
Бюджетний розпис як основа виконання бюджетів
Зміст
Вступ.
1. Організаційно-правові засади виконання бюджетів в системі їх розпису.
2. Бюджетний розпис як основа виконання бюджету, порядок та терміни його складання, внесення змін та доповнень.
3. Проблеми та шляхи вдосконалення виконання місцевих бюджетів України в умовах побудови демократичного суспільства.
Висновки і пропозиції.
Література
ВСТУП
В даний час проблеми організації виконання, формуванням бюджетів перебувають в центрі уваги вітчизняних і закордонних учених-економістів, що істотно розширили варіанти теоретичних і практичних рішень.
Відповідно до їхніх висновків оптимальний і гармонічний механізм в державному бюджеті (найважливішим з них є податок на додаткову вартість, у 100% розмірі, що надходить у Державний бюджет України) і відсутність стабільних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів не створюють стимулів для більшої мобілізації доходів органами місцевого самоврядування, оскільки ніякі зрушення в економічному розвитку адміністративно-територіальних одиниць істотно не впливають на можливості бюджетного фінансування.
Сьогодні до задач по забезпеченню достатнього рівня дохідної наповнюваності місцевих бюджетів необхідно додати також задачу посилення фінансової дисципліни платників податків, що знаходиться поки на низькому рівні. Про це свідчать розміри податкової заборгованості перед бюджетом. У такий спосіб проблеми формування місцевих бюджетів вимагають наукового рішення. Саме необхідність заглибленої наукової розробки проблем формування місцевих бюджетів і їхнього регулювання, а також безумовне практичне значення зазначених процесів в умовах перехідної економіки визначили вибір теми магістерської роботи.
Мета курсової роботи полягає в проведенні комплексного дослідження теоретичних організаційно правових засад та діючої практики організації виконання місцевих бюджетів України і науковому обґрунтуванні пропозицій і рекомендацій з його вдосконалення.
Об'єктом дослідження обрано механізм бюджетного розпису Державного та місцевих бюджетів.
Предметом дослідження є організація виконання бюджетів .
Методи дослідження. Методологічною основою роботи є законодавчо-нормативна база з обраного напряму досліджень, класичні положення економічної теорії, що були використані при дослідженні процесу виконання бюджетів, зокрема, методи логічного методи, економічного і системного аналізу.
1. Організаційно-правові засади виконання бюджетів в системі їх розпису.
Об'єктивність бюджету зумовлене тим, що є постійна необхідність перерозподілу валового продукту між галузями діяльності, територіями країни внаслідок нерівномірності їхнього розвитку, між окремими верствами населення з метою підтримки найнезахищеніших категорій. Без цього перерозподілу держава, як економічна система. нормально функціонувати не може.
Як підтвердив досвід соціалістичної системи, навіть жорстко детерміноване господарювання потребує використання бюджету. Його відсутність унеможливила б існування адміністративно-командних методів управління. Проте призначення бюджету, характер бюджетного процесу, особливості формування дохідної бази та напрямки використання бюджетних коштів зовсім різні в ринковій і командно-адміністративній економіках.
Незважаючи на наявність відмінностей у функціонуванні бюджету в різних економічних системах, спільним є те, що бюджет завжди є дуже надійним і ефективним інструментом регулювання економічних і соціальних явищ з метою практичної реалізації тих завдань, які ставлять політичні сили, що перебувають при владі.
Об'єктивність існування бюджету потребує досконалого обґрунтування напрямків його застосування, використання передусім задля створення сприятливих умов функціонування економіки і досягнення високого рівня добробуту. Держава своїми законодавчими актами завжди жорстко регламентує межі використання бюджетних коштів, але це використання є лише результатом усвідомлення об'єктивної ролі цієї важливої економічної категорії.
Головне призначення бюджету - регулювати розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту за підрозділами виробництва, галузями економіки, адміністративно-територіальними утвореннями, верствами населення, ґрунтуючись на потребах ринкового господарства відповідно до визначеної фінансової політики.
Згідно бюджетного кодексу України від 21.06.2001 р. " Бюджет - це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами державної влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду ".
Державним бюджетом називається бюджет, який складається на рівні країни для задоволення загальнодержавних потреб.
Бюджет в умовах нинішнього розвитку економіки явище, без якого кожна економічна система, незважаючи на те ринкова чи командно-адміністративна, існувати не може.
У державних утвореннях будь-якого типу обов'язковим елементом є бюджетна система.
За формою бюджетні системи мало чим різняться одна від одної. Як правило бюджетні системи є двох типів. В унітарних державах - дворівнева система, яка включає державний та місцеві бюджети. У державах з федеративним устроєм бюджетні системи включають три, навіть чотири рівні - федеральний бюджет, бюджети членів федерації та місцеві бюджети, а також бюджети земель.
Нині бюджетна система держави - це об'єднання всіх ланок державного бюджету на єдиних принципах. Правову основу бюджетної системи становлять Конституція й ухвалені на її основі закони та інші законодавчі акти. Економічну основу бюджетної системи держави становить економічний і науково-технічний потенціал. Бюджетна ситема України складається з Державного та місцевих бюджетів. Бюджети місцевого самоврядування визнаються бюджети територільних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань. Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.
Складовими бюджетної системи є її структура, принципи побудови та організація функціонування. Структура бюджетної системи визначається бюджетним устроєм. Він ґрунтується на адміністративно-державному устрої.
Бюджетний устрій - це організація, принципи побудови бюджетної системи, її структури, зв'язок між окремими ланками бюджетної системи. Він визначається державним устроєм та адміністративно - територіальним поділом держави.
Економічний зміст бюджету та його ланок розкривається в розподільчих процесах, які за своєю сутністю дуже різноманітні й охоплюють усі рівні державного управління. Рух валового внутрішнього продукту на

 
 

Цікаве

Загрузка...